Lietuvos Šaškių Kompozicijos Mėgėjų Sąjunga

Senoji svetainės versija nuo 2009-02-05 nebepasiekiama adresu: http://www.lskms.ten.lt/   

 
 

Pradžia

Įstatai

Taisyklės

Vykdomasis komitetas

Suvažiavimai

Lietuvos šaškių kompozitoriai

LŠKMS varžybų  kalendorius

Lietuvos čempionatai

Tarptautiniai konkursai

Nauji kūriniai

Nuotraukų galerija

Nuorodos

 

2016-09-19 Patalpinta sprendimo konkurso/čempionato, įvykusio 2016 rugsėjo 17, 18 dienomis Vilniuje, medžiaga. Išbandykite savo jėgas spręsdami, prieš peržiūrėdami atsakymus. Pagerbkime nugalėtojus ir lauksime jūsų atvykstančių į kitų metų sprendimo čempionatą!

 

2016-09-12 Patalpintas LŠKMS vykdomojo komiteto posėdžio protokolas Nr.: 83. Primename, šių metų rugsėjo 17 - 18 dienomis vyks kompozicijų sprendimo konkursas/čempionatas Vilniuje adresu: Vasario 16-osios g.14. Čempionato pradžia 16:00. Kviečiame dalyvauti!!!

 

2016-08-11 Tarptautinio šaškių kompozicijos konkurso skirto A.Gimbuto atminimui tema papildyta kategorijų "A" ir "B" pozicijomis bei autoriniais sprendimais.
 

2016-07-04 Tarptautinio konkurso Alvydui Jovaišui atminti kategorijos A B ir C papildytos pozicijomis, kurios buvo išsiųstos laiku, tik koordinatorių pasiekė kiek vėliau, dėl žemės pašto kiek lėtoko darbo.

 

2016-06-13 Patalpintos, Tarptautinio konkurso Alvydui Jovaišui atminti, A kategorijos pozicijos ir sprendimai, B kategorijos pozicijos ir sprendimai, C kategorijos pozicijos ir sprendimai.

 

2016-06-08 Šių metų rugsėjo 17 - 18 dienomis organizuojamas sprendimo konkursas/čempionatas Vilniuje. Čempionatas vyks adresu: Vasario 16-osios g.14, Vilnius. Čempionato pradžia 16:00. Kviečiame dalyvauti!

Prieš sprendimo čempionatą įvyks LŠKMS suvažiavimas. Suvažiavimo pradžia 13:00 val.. Daugiau informacijos VK posėdžio protokole Nr.81.

 

2016-06-08 Patalpinti LŠKMS vykdomojo komiteto posėdžių protokolai Nr. 81 ir 82.

 

2016-05-25 Paskelbti ir Lietuvos šaškių kompozicijų (100) sudarymo čempionato galutiniai rezultatai.

 

2016-05-21 Paskelbta: Lietuvos šaškių kompozicijų (100) sudarymo konkurso kategorijose problemos ir etiudai, papildomos pastabos. Taip pat paskelbti galutiniai rezultatai visose kategorijose.

 

2016-04-16 Lietuvos šaškių kompozicijų (100) sudarymo konkurso kategorijose: miniatiūros, problemos, daminės problemos, etiudai paskelbti preliminarūs rezultatai.

 

2016-04-15 Paskelbtos preliminarios pastabos Lietuvos šaškių kompozicijų (100) sudarymo konkurso kategorijose: miniatiūros, problemos, daminės problemos, etiudai.

 

2016-03-06 Atnaujinta šaškių kompozicijų sudarymo kompozitorių klasifikacinė lentelė.

 

2016-03-06 Patalpintos Lietuvos šaškių kompozicijų (100) sudarymo konkursui pateiktos pozicijos kategorijose: miniatiūros, problemos, daminės problemos, etiudai.

 

2016-02-01 Paskelbtos, Tarptautinio šaškių kompozicijų sudarymo konkurso skirto A. Gimbuto atminimui, C ir D kategorijų pozicijos ir autoriniai sprendimai

 

2015-12-17 Suvesti rezultatai Lietuvos šaškių kompozicijų (64) sudarymo čempionate. Patalpinta papildomos pastabos pateiktos po preliminarių rezultatų problemų skyriuje, galutiniai rezultatai problemų skyriuje, galutiniai rezultatai daminių problemų skyriuje, galutiniai rezultatai etiudų skyriuje.

 

2015-12-17 Buvo įvelta klaida, pateikiant informaciją apie nuotraukų autorių 2015 m. sprendimo čempionato galerijoje. Pasitaisau, tai ne Stasio Žilevičiaus, o Algimanto Kačiuškos pateiktos  nuotraukos.

 

2015-12-14 Papildyta nuotraukų galerija sprendimo čompionato, vykusio Šiauliuose rugsėjo 26, 27 dienomis.

 

2015-12-06 Patalpinti reglamentai Anglų ir Rusų kalbomis Tarptautinio sudarymo konkurso Alvydo Jovaišo (01-01-1942 ??-05-2010) atminimui.

 

2015-12-06 2015 m. Lapkričio 28 dieną įvyko Kėdainių sprendimo pirmenybės. Su sprendimo pirmenybių medžiaga galima susipažinti čia.

 

2015-12-03 Patalpinti Tarptautinio sudarymo konkurso KvD 2016 nuostatai. Dėkojame Kiprui irValdui Bieliauskams už pateiktą sudarymo nuostatų vertimą į Lietuvių kalbą.

 

2015-11-16 Kiek pavėluotai talpinama informacija apie rengiamą 2016 m. Lietuvos šaškių kompozicijų (100) sudarymo čempionatą. Patalpinti čempionato nuostatai ir konkurso nuostatai.

 

2015-11-15 Lietuvos šaškių kompozicijų (64) sudarymo čempionato medžiagoje atnaujinta/papildyta informacija: problemų (P-64) pastabos. Taip pat patalpinta informacija apie brokuojamas P-64 pozicijas ir preliminarūs problemų skyriaus (P-64) rezultatai.

 

2015-11-08 Lietuvos šaškių kompozicijų (64) sudarymo čempionato medžiaga papildyta problemų pastabomis.

 

2015-11-02 Šių metų lapkričio28 dieną Kėdainiuose (Vilainių rekreacijos ir sporto pramogų centre, Parko g. 6) įvyks XI-osios asmeninės šaškių uždavinių sprendimo pirmenybės ir „Kėdainių taurės“ turnyras. Pirmenybių pradžia 1200 val., prašome registruotis tel. 8 647 08453 iki lapkričio 21-os dienos. Daugiau informacijos pirmenybių nuostatuose. Kviečiame dalyvauti!

 

2015-10-26 Sukurta nauja skiltis: suvažiavimai. Joje patalpinta 2015-09-26 vykusio XIII LŠKMS suvažiavimo medžiaga. Atnaujinta Vykdomojo komiteto sudėtis.

 

2015-10-12 2015 m. Lietuvos šaškių kompozicijų (64) sudarymo čempionato medžiaga papildyta daminių problemų ir etiudų pastabomis ir preliminariais rezultatais.

 

2015-10-04 Patalpinta sprendimo čompionato, vykusio Šiauliuose rugsėjo 26, 27 dienomis, medžiaga. Kviečiu pirma spręsti, o tik vėliau peržiūrėti atsakymus. Pirmo turo viena pozicija turi antrą sprendimą, atsakymuose nepateikta. Sėkmės surandant!

 

2015-09-06 Patalpintas LŠKMS VK nutarimas Nr.: 79. Rugsėjo 26 dieną, 12:00 val. šaukiamas XIII LŠKMS suvažiavimas. Papildomai primename: rugsėjo 26 - 27 dienomis organizuojamas sprendimo čempionatas Šiauliuose. Čempionatas vyks adresu: Aušros alėja 15, Šiauliai. Čempionato pradžia 15:00. Kviečiame dalyvauti!

 

2015-08-06 Patalpintos 2015 metų šaškių kompozicijų sudarymo čempionato ir LŠKMS konkurso problemų, daminių problemų ir etiudų pozicijos.

 

2015-07-20 Patalpintas 2015 metų šaškių kompozicijų sprendimo čempionato reglamentas.

 

2015-07-20 Paskelbta 2015 metų Lietuvos šaškių kompozicijos mėgėjų (LŠKMS) kompozicijų sudarymo konkurso pradedantiesiems „Viltys - 2015“ pozicijos, pastabos ir rezultatai. Sveikiname V. Gudelionį su sėkmingu debiutu!

 

2015-07-20 Patalpintas LŠKMS VK nutarimas Nr.: 78.

 

2015-05-03 Paskelbti Tarptautinio šaškių kompozicijų sudarymo konkurso nuostatai Lietuvių, Anglų ir Rusų kalbomis. Konkursas skiriamas Antano Gimbuto, vieno iš iškilesnių Lietuvos šaškių kompozicijos srities veikėjo, atminimui, taip pat paminint jo 75-ąsias gimimo metines.

 

2015-04-21 Paskelbti 2015 metų Lietuvos šaškių kompozicijos mėgėjų (LŠKMS) kompozicijų sudarymo konkurso pradedantiesiems „Viltys - 2015“ nuostatai. Kviečiame pradedančiuosius sudalyvauti!

 

2015-04-20 Patalpintas LŠKMS VK nutarimas Nr.: 77.

 

2015-03-29 Patalpintas LŠKMS 2015 metų kalendorius. Taip pat paskelbti 2015 metų sudarymo (64) čempionato ir sudarymo (64) konkurso nuostatai.

 

2015-03-26 Patalpintas VK nutarimas Nr.: 76.

 

2014-12-21 Atnaujintas šaškių kompozitorių šaškių kompozicijų sudarymui klasifikacinė lentelė.

 

2014-12-01 Patalpinta X-ųjų asmeninių šaškių uždavinių sprendimo pirmenybių ir Kėdainių taurės turnyro medžiaga. Išbandykite savo jėgas prieš peržiūrėdami atsakymus!

 

2014-11-17 Patalpinta: 2014 metų Lietuvos šaškių (100) kompozicijų sudarymo čempionato problemų kategorijos galutiniai rezultatai.

 

2014-11-11 Šių metų lapkričio29 dieną Kėdainiuose (Kėdainių arenoje, J.Basanavičiaus g.1A, arba įprastoje vietoje Vilainių rekreacijos ir sporto pramogų centre, Parko g. 6, jei atsirastų trukdymų) įvyks X-osios asmeninės šaškių uždavinių sprendimo pirmenybės ir „Kėdainių taurės“ turnyras. Pirmenybių pradžia 1200 val., prašome registruotis tel. 8 647 08453 iki lapkričio 22-os dienos. Daugiau informacijos pirmenybių nuostatuose. Kviečiame dalyvauti!

 

2014-11-05 Patalpinta: 2014 metų Lietuvos šaškių (100) kompozicijų sudarymo čempionato miniatiūrų kategorijos galutiniai rezultatai.

 

2014-10-17 Patalpinta: 2014 metų Lietuvos šaškių (100) kompozicijų sudarymo čempionato daminių problemų kategorijos galutiniai rezultatai.

                    Patalpinta: 2014 metų Lietuvos šaškių (100) kompozicijų sudarymo čempionato etiudų kategorijos galutiniai rezultatai.

 

2014-10-12

 

Sportininkų pagerbimas Prezidentūroje 2014-10-03

 

2014-10-12 Patalpinta: 2014 metų Lietuvos šaškių (100) kompozicijų sudarymo čempionato problemų kategorijos preliminarūs rezultatai.

 

2014-10-04 Patalpinta: 2014 metų Lietuvos šaškių (100) kompozicijų sudarymo čempionato miniatiūrų kategorijos preliminarūs rezultatai.
 

2014-09-30 2014 metų Lietuvos šaškių kompozicijų sprendimo čempionato puslapis papildytas foto galerija.

2014-09-22 Taip pat patalpintos 2014 metų Lietuvos šaškių kompozicijų sprendimo čempionato I turo ir II turo pozicijos ir sprendimai. Mieli lankytojai, pabandykite ir jūs pirma išspręsti ir tik vėliau pasitikrinti atsakymus. Gal būt jums sekasi geriaus spręsti ir verta sudalyvauti akyvaizdiniame sprendimo čempionate?!

2014-09-22 Patalpintos rezultatų lentelės iš 2014 metų Lietuvos šaškių kompozicijų sprendimo čempionato. Nugalėtoju tapo Benjaminas Morkus. Sveikiname!!!

2014-09-15 2014-09-20 šachmatų ir šaškių sporto mokykloje, Vasario  16-osios g.14,Vilniuje įvyks XII LŠKMS suvažiavimas. Suvažiavimo darbotvarkę rasite VK protokole Nr.75.

2014-09-14 2014 metų Lietuvos šaškių (100) kompozicijų sudarymo čempionato daminių problemų ir etiudų kategorijų preliminarūs rezultatai.

2014-08-03 Patalpinti 2014 metų Lietuvos šaškių (100) kompozicijų sudarymo čempionato kūriniai.

2014-07-05 Patalpinta: VK posėdžio protokolas Nr.:74, 2014 metų šaškių kompozicijų sprendimo čempionato reglamentas.

2014-02-18 Patalpintas VK nutarimas Nr.: 73. Taip pat atnaujinta Lietuvos šaškių kompozitorių sudarymui klasifikacijos lentelė.

2013-12-12 Šių metų gruodžio 15 dieną savo penkiasdešimtmetį švenčia FMJD CPI prezidentas Viktor Šulga (Виктор Иванович Шульга). Ta proga LŠKMS linki jubiliatui tolerancijos, supratingumo ir ištvermės sprendžiant iškylančias problemas, vienijant pasaulinę problematiką.

                                                                                                                                                    LŠKMS Vykdomojo komiteto nariai

2013-11-22 Patalpintas VK nutarimas Nr.: 72. Taip pat paskelbti: 2014 metų Lietuvos šaškių kompozicijų (100) sudarymo čempionato nuostatai Lietuvių ir Rusų kalbomis.

2013-11-18 Patalpinta IX-ųjų asmeninių šaškių uždavinių sprendimo pirmenybių ir Kėdainių taurės turnyro medžiaga. 

2013-10-24 Šių metų lapkričio16 dieną Kėdainiuose (Parko g. 6, Vilainių rekreacijos ir sporto pramogų centre) įvyks IX-osios asmeninės šaškių uždavinių sprendimo pirmenybės ir „Kėdainių taurės“ turnyras. Pirmenybių pradžia 1200 val., prašome registruotis tel. 8 647 08453 iki lapkričio 9-os dienos. Daugiau informacijos pirmenybių nuostatuose. Kviečiame dalyvauti!

2013-10-07 Atnaujinta Vykdomojo komiteto sudėtis.

2013-10-03 Baigta talpinti 2013 metų šaškių kompozicijų sprendimo čempionato medžiaga.

2013-09-29 Patalpinti akivaizdinio šaškių kompozicijų sprendimo čempionato, vykusio Vilniuje šachmatų ir šaškių mokykloje, rezultatai.

2013-09-03 2013 m. rugsėjo 21 d. 13 val. Šaškių ir šachmatų mokyklos patalpose (Vasario 16-osios g.14,Vilniuje) šaukiamas Lietuvos šaškių kompozicijos mėgėjų sąjungos suvažiavimas. Siūloma darbotvarkė pateikta 2013-09-02 informacijoje (LŠKMS vykdomojo komiteto nutarimas Nr.:71). LŠKMS narius kviečiame dalyvauti."

Rugsėjo 21, 22 dienomis Vilniuje, Vasario  16-osios g.14, šachmatų ir šaškių mokykloje įvyks akivaizdinis šaškių kompozicijų sprendimo čempionatas. Čempionato pradžia 15 valandą. Su reglamentu galimas susipažinti čia. Šaškių mėgėjus ir ne tik kviečiame dalyvauti!

2013-09-02 Naujas LŠKMS VK nutarimas Nr.: 71.

2013-08-26                                                         

                    V-jame asmeniniame pasaulio šimtalangių šaškių kompozicijų (problemos) sudarymo čempionate (PWCP-V) tarptautinis didmeistris Benjaminas Morkus tapo nugalėtoju. 52-ejų B. Morkus - daugkartinis Lietuvos šaškių kompozicijų sudarymo čempionas, daugelio tarptautinių turnyrų nugalėtojas ir  prizininkas. Pasigrožėkime nugalėtojo šedevrais:

A14                                           B23                                           C11                                          D20

     

Sprendimai:

A14. 7,11,39,9,42,4,11,37,37+

B23. 427,8,43,50:39,2,7,17,1,20,24,14(20),25(10),20(15),14+

C11. 29,39,9,4,9,7,1,12(8),3(40),17(45),50+

D20. 2(44),2-8,2,43,30,24,7,18,3,40(44),1,21,19(36),41,24,24+

 

Aukštą 5-ą vietą V-jame asmeniniame pasaulio šimtalangių šaškių kompozicijų (problemos) sudarymo čempionate užėmė nacionalinis šaškių kompozicijų didmeistris Rimas Mackevičius. Pora Rimo kūrinių iš PWCP-V čempionato:

A1                                             C1

 

Sprendimai:

A2. 161,13,8,38,2(47), 15,42(38),20,44+

C1. 30,18,36:27,27,4,1(28),44,6+

 

2013-07-29 Patalpintas LŠKMS VK nutarimas Nr.:70.

 

2013-06-09 Patalpintas LŠKMS VK nutarimas Nr.: 69.

 

2013-05-25 Atnaujinta Lietuvos šaškių kompozitorių kompozicijų sudarymui klasifikacijos lentelė.

 

2013-02-12 Paskelbtas LŠKMS VK nutarimai Nr.:67 ir Nr.:68.

 

2013-01-24 Dar viena liūdna žinia. Staigi ir netikėta Gintauto Antanaičio mirtis. Netekome dar vieno talentingo šaškių kompozitoriaus.

 Nuoširdi užuojauta artimiesiems ir giminaičiams.

 

                    IN MEMORIAM     Gintautas ANTANAITIS (1953.10.10. - 2013.01.22)

 

2013-01-10 IN MEMORIAM    Antanas GIMBUTAS (1941.01.02. - 2013.01.10)Šiandieną netekome didelio šaškių kompozicijos entuziasto, labai nuoširdaus žmogaus ir gero draugo. Neįkainojamas indėlis šaškių kompozicijoje Antano Gimbuto „Klaidų antologija“.

Nuoširdžiausia užuojauta artimiesiems ir giminėms.

2013-01-10 Paskelbtas LŠKMS VK nutarimas Nr.:66.

2012 metų naujienos

 

2011 metų naujienos

 

2010 metų naujienos

2009 metų naujienos

2008 metų naujienos

                                                Copyright © 2008-2016 LŠKMS. Visos teisės saugomos.                                     E-Mail: Administrator