Lietuvos Šaškių Kompozicijos Mėgėjų Sąjunga

 
 

Pradžia

Įstatai

Taisyklės

Vykdomasis komitetas

Lietuvos šaškių kompozitoriai

LŠKMS varžybų  kalendorius

Lietuvos sudarymo čempionatai

Lietuvos sprendimo čempionatai

Tarptautiniai konkursai

Nauji kūriniai

Nuotraukų galerija

Nuorodos

Lietuvos čempionatai

2012 m. Lietuvos šaškių (100) kompozicijų sudarymo čempionatas

                                                                                                                                                                TVIRTINU:

                                                                                                                                                                LŠKMS prezidentas

                                                                                                                                                                G. Magelinskas

                                                                                                                                                                2012 m. vasario 01 d.

 

2012 m. Lietuvos šaškių kompozicijų (100) sudarymo čempionato nuostatai

 

I. Tikslas ir uždaviniai

 

-          Populiarinti šaškių kompoziciją Lietuvoje.

-          Kelti Lietuvos šaškių kompozicijos mėgėjų meistriškumą.

-          Išaiškinti pajėgiausius Lietuvos šaškių kompozitorius.

-          Geriau pasiruošti tarptautinėms šaškių kompozicijos varžyboms.

 

II. Teisėjavimas

 

  Varžybas organizuoja Lietuvos šaškių kompozicijos mėgėjų sąjunga (LŠKMS). Jas vykdo Lietuvos šaškių kompozicijos mėgėjų sąjungos sudaryta 6 teisėjų kolegija: vyriausias teisėjas, vyriausias sekretorius-koordinatorius, 4 skyrių teisėjai. Teisėjų kolegija dalyvių kūrinius įvertina pagal CPI FMJD tarptautines taisykles, nustato nugalėtojus ir paskirsto vietas.

 

III. Varžybų vykdymo tvarka, laikas ir dalyviai

 

  Varžybos vykdomos neakivaizdžiai nuo 2012 m. birželio 1 d. iki 2012 m. gruodžio 31 d.

  Lietuvos šaškių kompozicijų (100) sudarymo čempionatas vykdomas 4 skyriuose:

-          šimtalangių šaškių miniatiūros ( skyriaus teisėjas - A.LIACHOVSKIJ – Baltarusija);

-          šimtalangių šaškių problemos ( skyriaus teisėjas – S.ŽILEVIČIUS – Lietuva).

-          Šimtalangių šaškių daminės problemos (skyriaus teisėjas – V.ŠULGA – Baltarusija);

-          Šimtalangių šaškių etiudai (skyriaus teisėjas – A.KOGOTKO – Baltarusija);

 

  Čempionato vyriaus. teisėjas – S. Žilevičius. Vyriaus. sekretorius-koordinatorius – G.Antanaitis

  Čempionate turi teisę dalyvauti LŠKMS nariai, taip pat kitų Lietuvos šaškių federacijos (LŠF) klubų nariai, jeigu jų klubai iki 2012 m. vasario 01 d. sumokėjo kasmetinį nario mokestį LŠF. Starto (dalyvio) mokesčio nėra.

  Dalyviai kiekviename skyriuje gali pristatyti ne daugiau kaip 6 kūrinius , sudarytus po 2010 m. liepos 01 d., (taip pat sudarytus iki 2010 m. liepos 01 dienos, kurie dalyvavo PWCP-3, Belarus – 2010, PWCE – 2, Krivija – 2010, Lietuva – 2010 ). Čempionate taip pat gali dalyvauti daminės problemos, sudarytos po 2008 m. liepos 01 dienos. Kolektyviniai kūriniai į varžybas nepriimami. Čempionate gali dalyvauti naujos ir jau publikuotos spaudoje, internetinėje erdvėje, kompozicijos, tik tuo atveju reikia nurodyti publikacijos vietą ir datą. Taip pat čempionate gali dalyvauti kompozicijos, jau dalyvavusios ar dalyvaujančios varžybose [išskyrus tas, kurios iki čempionato pradžios 2012 m. birželio 01 d. dar dalyvauja FMDJ CPI klasifikuojamose varžybose, o taip pat varžybose, kurių nuostatuose pažymėta, jog jos vykdomos pagal FMDJ CPI Tarptautines taisykles – Regles Internationales (IR)]. Šiuo atveju reikia nurodyti varžybas, kuriose dalyvavo ar dalyvauja, bei nurodyti teisėjų įvertinimą.

   Kūriniai priimami nuo 2012 m. birželio 01 d. iki 2012 m.rugpjūčio 01 d. (paskutinė išsiuntimo data pagal pašto žymeklį arba el.laiško išsiutimo datą). Pristatytų kūrinių pakeitimai ir ištaisymai neleidžiami. Kūrinio pradinės padėties legalumo įrodymą būtinai turi pateikti kūrinio autorius, pristatydamas kūrinį čempionatui.

  Kūriniai siunčiami:

1.      Registruotais laiškais šiuo adresu: Gintautas Antanaitis, Taikos pr. 11-42 Klaipėda LT 91135.

2.      El. paštu: meistras53@yahoo.com

Abu siuntimo būdai lygiaverčiai. Čempionato dalyvis (kompozitorius) pats pasirenka, kaip jam paprasčiau ir lengviau išsiųsti kūrinius.

Čempionato dalyvis, jei nepriklauso LŠKMS, būtina nurodyti kokio LŠF klubo yra narys.

 

IV. Nugalėtojų nustatymas

 

  Dalyvių vietos kiekviename skyriuje nustatomos pagal surinktų taškų sumą už 4 geriausiai įvertintus kūrinius. Esant lygiai taškų sumai, pranašumą įgyja tas dalyvis, kurio kūrinys, pradedant nuo geriausio, turi aukštesnį įvertinimą. Dalyviai, kurio visi kūriniai įvertinti 0 taškų, vieta neskiriama.

 

V. Apdovanojimai

 

  Kiekvieno Lietuvos čempionato skyriaus čempionai apdovanojami medaliais, diplomais ir piniginiais prizais už I vietą; dalyviai, užėmę II ir III vietas apdovanojami medaliais, diplomais ir piniginiais prizais  už II ir III vietas.

  Čempionato piniginį prizinį fondą sudaro 1200 Lt. Kiekvieno Lietuvos čempionato skyriaus čempionai apdovanojami 150 Lt. piniginiu prizu. Dalyviai, užėmę II ir III vietas apdovanojami atitinkamai 100 Lt. ir 50 Lt. piniginiais prizais. Jeigu čempionato piniginis prizinis fondas neišnaudojamas dėl to, kad kuriame nors čempionato skyriuje nėra paskirtos visos arba dalis prizinių vietų, likusi neišnaudota piniginio fondo dalis lieka LŠKMS sąskaitoje.

  Klasifikaciniai balai suteikiami LŠKMS nustatyta tvarka.

 

 

                                                                                                          LŠKMS Vykdomasis komitetas

 

                                                Copyright © 2008-2012 LŠKMS. Visos teisės saugomos.                                     E-Mail: Administrator