Lietuvos Šaškių Kompozicijos Mėgėjų Sąjunga

 
 

Pradžia

Įstatai

Taisyklės

Vykdomasis komitetas

Suvažiavimai

Lietuvos šaškių kompozitoriai

LŠKMS varžybų  kalendorius

Lietuvos sudarymo čempionatai

Lietuvos sprendimo čempionatai

Tarptautiniai konkursai

Nauji kūriniai

Nuotraukų galerija

Nuorodos

Lietuvos čempionatai

Kompozicijų sudarymas

2020 m. Lietuvos šaškių kompozicijų (100) sudarymo čempionatas

 

 Daminės problemos - 100

01. V.Bieliauskas           02. V.Bieliauskas             03. V.Bieliauskas            04. V.Bieliauskas

     s2   s5 

 Nr.01   8-3, 17, 4, 18, 16(47 А), 43-39, 38, 48+

А (42), 25-39, 32, 48(32), 38, 28+

Juodų damą laukelyje “28“ pakeitus paprasta šaške atsiranda šalutinis sprendimas – 14, 2(17x8), 17,

3(49), 42, 35(47), 43-39(32), 24, 14+

Juodų damą laukelyje “21“ pakeitus paprasta šaške atsiranda šalutinis sprendimas 34, 20x29, 2, 50,

4(47), 16(15), 6(45), 16-27(47), 36(37-42), 38, 50+

Publikacija – interneto forumo “MИФ temoje Дамочные проблемы“, 2019-10-31

Nr.02   29(23 A), 33, 46(6 B), 28, 6+

A (18), 32(46), 19, 5+

B (8), 11-28, 2+

Autoriaus pastaba – interneto forumo “MИФ“ temoje “Дамочные проблемы 2019-11-21 yra publikuota

šios problemos variacija. Autorius turi teisę pasirinkti vieną iš kelių varžybose nedalyvavusių variacijų.

Nr.03   12-18, 38, 41(14х43 А), 16(30х2 В), 5+

А (46х43), 16(46), 38, 38-24, 5(41), 46+

В (46х2), 40(13), 40-7, 5+

Juodų damą laukelyje “7“ pakeitus paprasta šaške atsiranda šalutinis sprendimas – 28, 36(2), 20(18), 48,

16+

Legalumas –  10.13.16.37.41.42.D02.D14.D30.D46 [10] // 08.19.21.24.27.D01.D12.D23.D35.D49 [10] –

(2-7)

Publikacija – interneto forumo “MИФ“ temoje “Дамочные проблемы“, 2019-10-20

Nr.04   23-18(9 A), 44(21 B), 40+

A (21), 44(40 C, VP1), 39, 18-13, 35+

B (35/40), 44, 16, 25+

C (35), 16, 40(38), 43/49+

VP1 (9/13), 40+

Legalumas – 30.34.40.D25.D36.D49 [6] // 23.43.D04.D17.D26.D38 [6] – (25-3)

Publikacija – interneto forumo “MИФ“ temoje “Просто миниатюры“, 2019-11-11

                            

 

     05. V.Bieliauskas            06. V.Bieliauskas                 07. V.Shulga                   08. V.Shulga

s2   s2  m   m

 

 Nr.05   19Z, 32(26x28 A), 23(19 B), 41, 40, 5+

A (28x46), 43, 40, 5(46-41), 36(42), 37, 27+

B (14), 1 – Singer J.N., 1928 – (50), 6(28), 41, 5+

Z 32?(26x46 Y), 23(14 Y1), 27(50)=

Y (28x46?), 19, 43, 40, 5(46-41), 36(42), 37, 27+

Y1 (19?), 19, 13, 40, 2+

Legalumas – 07.10.22.26.35.45.D23 [7] // 24.30.31.37.41.44.47.D25 [8] – (23-28)...

Publikacija – interneto forumo “MИФ“ temoje “Интер“, 2018-12-27

Nr.06   28(49), 8(13 A), 2(48), 39(7 B), 16, 49+

A (48), 39(45 VP1), 3, 16(7), 2(32), 21, 49+

B (45), 35, 16+

VP1 (7), 16, 2, 49+

Legalumas – 02.13.21.22.23.41.42.D10.D25 [9] // 12.24.33.39.40.43.44.D01.D35 [9] – (10-15)

Publikacija – interneto forumas “MИФ“, 2019-04-01

Nr.07   19(34 A), 8, 48, 37+

A (33), 8, 42, 47+

Legalumas – (27-31)…

Baltarusijos čempionatas-2018

Nr.08   28-22, 31, 45(34 ABC), 3(20 D), 25(37 E), 30, 3+

A (37), 50(21), 3(34), 26, 5(20), 32(24), 38(30), 43(35), 49(21), 16, 11, 50+

B (21), 50(34 F), 3(20), 48, 3+

C (20), 50(34), 25(21), 48, 3+                                             

D (21), 3-20, 3, 5(20), 32(24), 38(30), 43(35), 49(21), 16, 11, 50+

E (21), 48, 3+                               

F (37), 3(20), 48, 5(20), 32(24), 38(30), 43(35), 49(21), 16, 11, 50+

Legalumas – (48-43)…    

Autoriaus pastaba: problemos dalyvavusios 2018 metų Baltarusijos čempionate variacija.

 

  

        09. V.Shulga                   10. V.Shulga                    11. V.Shulga                    12. V.Shulga

m  m   m   m

 

Nr.09   29(33 A), 28(22 B), 18, 18-13, 16+

A (38), 27-22(13 CD), 49, 47+

B (17), 27-22, 21/26+

C (36x18), 16+

D (9), 37+

Baltarusijos čempionatas-2018

Nr.10   22, 33, 39, 32, 11(7 A), 4(24x13 B), 24, 16+

A (17), 4(24x13 C), 24, 26+

B (2x13), 35, 16+

C (2x13), 35, 26+

Problemos dalyvavusios 2018 metų Baltarusijos čempionate variacija.

Nr.11   18-23, 11, 12, 50, 10(25x5), 17, 46+

A (3x5), 3, 46, 5+

Nr.12   38, 38(20x47 АВ), 27, 15+

А (36x47), 28Z., 26+

В (42), 27, 47+

Z. 27? (31x11)=

Konkursas “Baltarusija-2018“                                                

 

 

          13. P.Rimša                    14. P.Rimša                      15. P.Rimša                     16. P.Rimša

m  m   m   m

 

Nr.13   13, 20, 40, 30, 7, 31, 37+

Publikacija – internetо forumas “Planeta”, 2020-01-25

Nr.14   13, 44, 22, 27, 27+

Publikacija – internetо forumas “Planeta”, 2020-01-30

Nr.15   293, 19, 11, 26(41), 37, 42(30), 40(35), 34+

Publikacija – internetо forumas “Planeta”, 2020-01-30

Nr.16   31-22, 31, 11, 11(47), 15(37-42), 46x37, 48-42, 26+

Legalumas – (25-30)…

Publikacija – internetо forumas “Planeta”, 2020-02-02

 

 

          17. P.Rimša                  18. J.Šiožinys                  19. J.Šiožinys                   20. J.Šiožinys

m  m   m   m  

 

Nr.17   37, 40, 34, 24, 15(32), 24-20, 42(19 A), 15(23), 20(37), 14(41/42), 46/48+
A (20, 37), 47+
Legalumas – (37-41), 16-11(7x27)....

Publikacija – internetо forumas “Planeta”, 2020-02-15

Nr.18   25-20, 20, 20, 32(50 A), 37, 26(11), 21(16), 17+

A (37), 41, 37+

Nr.19   23, 38-33, 34, 5(27 A), 5-37, 22(21 B), 50(27), 1(32), 29(37), 47+

A (50), 5-37, 17, 17+

B (50), 17, 17+

Legalumas – (31-36)…

Nr.20   32, 26-21, 11, 33, 34, 3, 46+

Legalumas – 11(17)…

 

 

        21. J.Šiožinys                  22. J.Šiožinys                  23. J.Šiožinys                 24. V.Varushyla

m  m   m   m

 

Nr.21   40(45x34) 2, 39, 43, 11, 2, 4, 4x31x23, 27(30), 43(35), 49(21), 16(40), 17(45), 50+

Nr.22   38, 39, 39, 28, 2, 28, 28(50), 17, 7+

Legalumas – (36-41)…

Nr.23    8, 29, 23, 28, 39, 10, 3, 50(21), 6(27), 37(50 A), 37-28(50x11), 35(32), 29(37), 47+

A (31), 26(50), 26-17, 35+

Legalumas – (13-9), 47-41(2x13)…

Nr.24   14, 31, 11, 11+

 

      25. V.Varushyla              26. V.Varushyla              27. V.Varushyla              28. V.Varushyla 

m  m   m   m    

 

Nr.25   14(44), 1(43), 16(28 AB), 11, 50+

A (35), 1-12(19 CD), 8, 45-7+

C (44), 11, 50(1), 50-45+

D (49), 17(35), 8, 45-7+

B (49), 1-12(44), 11, 50(1), 50-45+

Legalumas – (20-24)…

Nr.26   23, 18, 29Z, 34, 33(50), 6(45), 1+

Z 34? (39), 35(50) =

Tk “Baltarusija-2018“

Nr.27   30, 8, 21, 26, 37, 37(22), 32(27), 21+

Nr.28   22, 31, 30(25x34 A), 39(50), 6+

A (45x34), 37(30), 39(35), 34+

 

 

      29. V.Varushyla             30. V.Gudelionis              31. V.Gudelionis             32. V.Gudelionis

m  m   m   m    

 

 

Nr.29   30, 34, 10(14), 12, 21, 50+

Nr.30   18, 38, 4, 48(32), 493(21), 26(27), 48(30), 38, 25(32), 20(37), 47+

Publikacija – internetо forumas “Planeta”, 2019-08-04

Nr.31   12, 22, 394, 3, 46+

Publikacija – internetо forumas “Planeta”, 2020-01-14

Nr.32   39, 24, 10, 30, 37, 37, 37+

Publikacija – internetо forumas “Planeta”, 2020-02-09

 

  

      33. V.Gudelionis            34. V.Gudelionis

m  m

 

Nr.33    

 

Nr.34   23, 4, 15, 20, 30, 44+

 

 

Pastabos priimamos iki 2020-04-20 (paskutinė išsiuntimo data) el. pašto adresu bieliauskas@mail.ru 

arba tradicinio pašto adresu Algimantas Kačiuška, Architektų 38-21, 78263 Šiauliai.

 

 

Čempionato vyriaus. sekretorius                                                                                            V.Bieliauskas

                            2020-03-05

 

                                                Copyright © 2008-2020 LŠKMS. Visos teisės saugomos.                                     E-Mail: Administrator