Lietuvos Šaškių Kompozicijos Mėgėjų Sąjunga

 
 

Pradžia

Įstatai

Taisyklės

Vykdomasis komitetas

Suvažiavimai

Lietuvos šaškių kompozitoriai

LŠKMS varžybų  kalendorius

Lietuvos sudarymo čempionatai

Lietuvos sprendimo čempionatai

Tarptautiniai konkursai

Nauji kūriniai

Nuotraukų galerija

Nuorodos

Lietuvos čempionatai

Kompozicijų sudarymas

2020 m. Lietuvos šaškių kompozicijų (100) sudarymo čempionatas

 

Miniatiūros - 100

  01. R.Mackevičius          02. R.Mackevičius           03. R.Mackevičius           04. R.Mackevičius

         

 

Nr.01   6, 6-1, 19, 12x23, 2, 40, 5+

Legalumas – (31-36)…

Publikacija – internetо forumo “МИФ“ temoje “Просто миниатюры“,  2019-06-22

Nr.02   7, 44, 1, 31, 37(12), 14(19), 9, 3(31), 33, 47+

Publikacija – internetо forumas “Planeta”, 2018-03-06

Nr.03   13, 3, 45, 33, 36+

Publikacija – internetо forumas “Planeta”, 2018-03-07

Nr.04   183, 3, 25, 44, 26+          

Legalumas – (34-39)...

Publikacija – internetо forumas “Planeta”, 2018-03-10

 

     05. R.Mackevičius         06. R.Mackevičius           07. V.Bieliauskas            08. V.Bieliauskas

      s   s

 

Nr.05   14, 4, 15, 15x24x38, 20(32), 3(18), 9(23), 20(37), 14(41/42 A), 46/48+

A (29), 41/46(33), 32(39), 49+

Legalumas – (31-36)...

Publikacija – internetо forumo “МИФ“ temoje “Просто миниатюры“,  2018-03-10

Nr.06   27(31), 3, 1, 24, 40, 240, 26+  

Legalumas – (32-37)…

Publikacija – internetо forumo “МИФ“ temoje “Просто миниатюры“,  2018-03-11

Nr.07   2, 12-8, 48-42, 42(8), 49(33 A), 37, 36+

A (18), 42-38, 3(23), 9(32), 20(37), 14+

Legalumas – 03.09.11.28.32.37.44 [7] // 08.12.19.21.34.47.48 [7] – (11-16)

Publikacija – “Hoofdlijn”, Nr. 221 (2018-liepa)

Nr.08   5, 1, 12, 49+

Legalumas – 07.17.23.31.32.44 [6] // 06.10.14.24.34.42 [6] – (32-37)

Publikacija – V.Šulgos leidinys “ШАШКІ”, 2018-06-05

 

    09. V.Bieliauskas            10. V.Bieliauskas            11. V.Bieliauskas             12. V.Bieliauskas

s3   s2   s 

                      

Nr.09   13, 2, 35, 7, 1(33-39 A), 45(43), 30, 49+                                                                                                                                          

A (38), 30, 44+

Legalumas – 01.08.21.25.28.33.45 [7] // 06.11.18.31.34.40.42 [7] – (21-26)                                                                                                

Publikacija – interneto forumo “MИФ“ temoje “Просто миниатюры“, 2019-10-07

 

Nr.10   7, 2(12), 24, 7(41), 2(24 A), 35(47), 49, 38, 5+ 

A (47), 16(49), 32-27, 4+

Legalumas – 08.09.10.29.33.36 [6] // 11.19.32.38.42.43 [6] – (9-14)

Publikacija – interneto forumo “MИФ“ temoje “Интер“, 2019-01-27

Nr.11   12-7, 7(24 a), 9(14 A), 6-1, 6+                                            

A (11),  30, 24+                                                       

a (11), 19, 30+

Legalumas – 01.02.03.10.23.31.32 [7] // 06.11.12.13.17.20 [6] – (10-15)

Publikacija – “Hoofdlijn”, Nr. 224 (2018-spalis)

Nr.12   9, 42, 4, 31, 8(41), 19(47), 24, 24+

Legalumas – 11.12.32.35.36.38.39 [7] // 13.15.19.21.24.30.48 [7] – (11-16)

Publikacija – interneto forumo “MИФ“ temoje “Просто миниатюры“, 2019-12-18                                                                                      

 

        13. V.Shulga                    14. V.Shulga                    15. V.Shulga                   16. V.Shulga

m  m   m   m  

 

Nr.13   21, 1, 48-43, 43(18 A), 36(28, 32), 42(19), 15(37 B), 10+

A (23), 15+

B (23), 20(28), 42+

Legalumas – (8-13)…

Baltarusijos čempionatas-2018

Nr.14   12, 43, 5, 16(39), 49+

Legalumas – (28-32)…

Baltarusijos čempionatas-2018

Nr.15   13, 4(17 А), 31, 26, 48, 39, 50+

А (43), 49, 43+

Šaškė 35 šalina šalutinį sprendimą.

Legalumas – (1-6)…

Baltarusijos čempionatas-2018

Nr.16   40, 8, 7(18), 1(22), 12(16), 3(13), 14(18), 14-32(9), 19(27), 13(26-31 A), 4, 48+

A (22, 28), Z. 36(33), 27(39), 49+

Z. 31(32, 37) =

Legalumas –  22-31(36:9)…

Baltarusijos čempionatas-2018

 

 

          17. V.Shulga                    18. V.Shulga                  19. A.Kačiuška                20. A.Kačiuška

  m   m   m   m

 

Nr.17   5, 28, 16(34 A), 49, 35(39), 49+

A (27), 49, 35+

Legalumas – (34-39)…

Nr.18   13-8, 3, 3-8, 22, 8, 15+

Legalumas – (21-26)…

Nr.19   15, 2(5), 27(32), 22, 39, 39+

Legalumas – (28)…

Publikacija – “DE PROBLEMIST“, 2019-1 (vasaris)

Autoriaus pastaba išspausdinta “DE PROBLEMIST “ 2019 m. Nr.1 (vasaris). Dėl “Naujų problemų” skyrelio vedėjo kaltės su j. šaške 39 langelyje 34. Po mano pastabos skyrelio vedėjui, “DE PROBLEMIST” Nr.3 (birželis) Sprendimų skyrelyje ši miniatiūra išspausdinta korektiškai – su j. šaške 39 langelyje.

Nr.20   15(48), 2(25), 43, 17, 37, 37+

Legalumas – (39)…

Publikacija – “DE PROBLEMIST“, 2019-3 (birželis)

 

 

      21. A.Kačiuška                22. A.Kačiuška                23. A.Kačiuška                24. A.Kačiuška

m  m   m   m

 

Nr.21   22, 1, 36(13, 13) – A.van der Stoep, 1994 – 15(24 a), 39(30), 25(40), 34, 10(34), 4(19),

15(40/39), 24, 45/43+

a (23), 39(29), 23(40), 34, 10+

Legalumas – (12)…

Nr.22   7, 18(50), 33, 24+

Legalumas – (39)...

Autoriaus pastaba – “DE PROBLEMIST“ 2020 m. Nr.1(vasaris) “Naujų problemų“ skyrelio

vedėjas išspausdino šios mano miniatiūros variaciją (nors aš jam 2019 m. balandžio mėn. buvau nusiuntęs šią čempionatui pateikiamą miniatiūrą ir tik pastabose notacija nurodęs variaciją): 1.14.24.28.32.33.39/11.16.17.22.31.36.44 – 7, 9(50), 33, 27, 27+

Nr.23   117, 7, 24, 4(30), 25(40), 39(45), 50+

Legalumas – 2.5.20.28.35.40/11.12.17.19.21.29.44.D49 – (10), 32(37)…

Nr.24   31, 24, 2, 14, 24(19), 24(37), 47+

Legalumas – (38)…

 

 

        25. J.Šiožinys                  26. J.Šiožinys                   27. J.Šiožinys                  28. J.Šiožinys

m  m   m                         

 

Nr.25   12, 3, 28, 5+

Legalumas – (31-37)…

Nr.26   38, 16(50), 44, 27, 27, 27+

Legalumas – (13-18)…

Nr.27   44, 2, 37, 3(2), 1(19), 8, 7, 7+

Nr.28   14, 24, 5(40), 16, 38(21), 9, 43+

  

 

       29. J.Šiožinys                  30. J.Šiožinys                  31. V.Varushyla             32. V.Varushyla

m  m   m   m    

 

Nr.29   20, 10, 4(47x13 A), 4x18x2(36 B), 19+

A (47x9), 4x13/17x36+

B (12), 19+

Legalumas – 02.06.14.21.31.36.44 [7] // 07.11.12.15.18.24.28.30.42.46 [10] – 38(6x8), 41(2x11)...

Nr.30   11, 28, 3(10), 4(27, 37), 14(36-41), 36(42), 37, 27+

Legalumas – (24-29)...

Nr.31   30, 24, 3(40 A), 3-17(45), 50(11), 6(50), 21-17+

A (11),12(17), 7, 18(31), 36(40), 32(45), 50+

Legalumas – (22-27)...

Baltarusijos čempionatas-2018

Nr.32   20, 9(29 A), 38(27 B), 3, 5+

A (27), 38(43), 3, 5+

B (43), 3, 5+

Legalumas – (11-16)...

Baltarusijos čempionatas-2018

 

 

      33. V.Varushyla              34. V.Varushyla               35. V.Varushyla              36. V.Varushyla

m  m   m   m

 

Nr.33   42, 39, 17-12, 1, 5+

Legalumas – (19-24)...

Baltarusijos čempionatas-2018

Nr.34   30, 24, 2(39), 15, 33, 37+

Legalumas – (30-34), 35(34-39)...

Nr.35   21, 1, 39(25x34 A), 45, 46+

A (43x34), 45, 46+

Legalumas – (15-20), 49-44(20x18)...

Publikacija – “Звязда, 2019-09-29 [97]

Nr.36   27, 40, 3, 1+

Legalumas – (31-36)...

 

 

      37. V.Gudelionis             38. V.Gudelionis             39. V.Gudelionis             40. V.Gudelionis

m  m   m   m 

 

Nr.37   38, 2, 183, 4, 31(38), 48+

Legalumas – 19-13(8x10)...

Publikacija – internetо forumas “Planeta”, 2019-06-23

Nr.38   19, 37, 6(31), 1(37), 23(361), 36(42), 37, 27+

Legalumas – (10-15), 30-24(29-33)...

Publikacija – internetо forumas “Planeta”, 2018-06-24

Nr.39   11, 18, 25, 3, 25(32), 20(37), 47+

Publikacija – internetо forumas “Planeta”, 2019-08-04

Nr.40   29, 32, 3, 26(40), 17(45), 50+

Publikacija – internetо forumas “Planeta”, 2020-01-13

 

 

      41. V.Gudelionis             42. V.Gudelionis

m  m

 

Nr.41   22, 11, 27, 17+

Publikacija – internetо forumas “Planeta”, 2020-02-19

Nr.42   32, 39, 3(40), 17(45), 50 +

Publikacija – internetо forumas “Planeta”, 2020-02-23

 

   Pastabos priimamos iki 2020-04-20 (paskutinė išsiuntimo data) el. pašto adresu bieliauskas@mail.ru 

arba tradicinio pašto adresu Algimantas Kačiuška, Architektų 38-21, 78263 Šiauliai.

 

 

Čempionato vyriaus. sekretorius                                                                                            V.Bieliauskas

                            2020-03-06

 

                                                Copyright © 2008-2020 LŠKMS. Visos teisės saugomos.                                     E-Mail: Administrator