Lietuvos Šaškių Kompozicijos Mėgėjų Sąjunga

 
 

Pradžia

Įstatai

Taisyklės

Vykdomasis komitetas

Suvažiavimai

Lietuvos šaškių kompozitoriai

LŠKMS varžybų  kalendorius

Lietuvos sudarymo čempionatai

Lietuvos sprendimo čempionatai

Tarptautiniai konkursai

Nauji kūriniai

Nuotraukų galerija

Nuorodos

Lietuvos čempionatai

Kompozicijų sudarymas

2020 m. Lietuvos šaškių kompozicijų (100) sudarymo čempionatas

 

 

Problemos - 100

 

 

          01. P.Rimša                     02. P.Rimša                    03. P.Rimša                     04. P.Rimša

m  m   m   m

 

Nr.01   20, 30, 2, 46, 12, 19, 16(39), 49+

Publikacija – internetо forumas “Planeta”, 2019-06-22

Nr.02    472, 7, 20, 5, 31, 42, 34, 24+

Legalumas – (13-19), 33-28(31-37)…

Publikacija – internetо forumas “Planeta”, 2019-10-06

Nr.03   282, 228, 18, 2, 9, 44(19), 39(23), 33(36), 37+

Legalumas – (34-40), 44-39(40-44)...

Publikacija – internetо forumas “Planeta”, 2019-10-13

Nr.04   427, 13, 2(34), 8, 31, 40, 44, 44+

Legalumas (31-36)…

Publikacija – internetо forumas “Planeta”, 2019-10-21

 

         05. P.Rimša                    06. P.Rimša                 07. V.Bieliauskas            08. V.Bieliauskas

m  m   s3   s3

 

Nr.05   12, 24, 2, 20, 26+

Legalumas – (32-38)…

Publikacija – internetо forumas “Planeta”, 2019-11-03

Nr.06   18, 40, 34, 42, 24, 23, 38+

Publikacija – internetо forumas “Planeta”, 2019-11-10

Nr.07   40(42), 29(21 a), 9(13 b), 4(27 A), 48, 26+

A (34), 16, 48+

a (22), 7, 2+

b (27/34), 3, 31/36+

Legalumas – 04.10.12.14.18.19.24.25.35.36 [10] // 15.27.28.30.31.34.38.39.44 [9] – (18-23)

Publikacija – “Hoofdlijn”, Nr. 219 (2018-gegužė)

Nr.08   12, 44, 13, 23, 30, 9, 7, 40, 1, 24, 24+

Publikacija – “Hoofdlijn”, Nr.222 (2018-rugsėjis)

 

    09. V.Bieliauskas           10. V.Bieliauskas             11. V.Bieliauskas             12. V.Bieliauskas 

s3  s3   s7   s3 

 

Nr.09   13, 16-11, 7, 8, 3(33-38 A), 43, 5+

A (37), 48, 38, 5+

Publikacija – interneto forumo “MИФ“ temoje “Интер“, 2018-12-27

Nr.10   22, 32-27, 7, 38, 30, 11, 18, 2, 5+

Legalumas 10.13.15.16.21.23.24.26.35 [9] // 12.17.25.27.31.32.34.37.38.41.42 [11] – 20(24-29)

Publikacija – interneto forumas “MИФ“, 2019-07-13

Nr.11   22, 38x27, 43-38, 38, 11, 4, 43, 18, 29(19), 24, 24+

Legalumas – 05.07.08.09.12.14.15.18.21.23.25.26.32.34.37.40 [16] // 16.17.20.24.27.29.31.35.38.42.43.44.48.49 [14] – (22), 10(5x14)

Nr.12   17-11, 7, 27, 42, 11, 2, 35(23/38 A), 34, 25+
     A (39), 34(30
VP1), 15(34), 4(22 B), 27(39), 49+
    
B (23), 10(29), 15(40), 33(45), 50+

VP1 (40), 25+

Legalumas – 18.20.23.24.29.31.33.42 [8] // 16.17.26.32.37.40.41.48[8] – 21(36)

Publikacija – interneto forumas “MИФ“, 2019-09-28                                                                                                                                     

 

         13. V.Shulga                    14. V.Shulga                   15. V.Shulga                    16. V.Shulga   

  m   m  m   m 

 

Nr.13   27, 33, 38, 1, 18, 30, 3, 50+

Legalumas – (33-38)… 

 

Nr.14   37-31, 44, 27, 29, 2, 30(38), 48+

Nr.15   30, 17, 47-42, 32, 49-43, 3(36), 20(41), 48-42(10, 46), 27, 37, 47+

Legalumas – (28-33)…

Baltarusijos čempionatas-2018

Nr.16   38, 33, 32, 10, 14, 5, 22+

Legalumas – 30(24-29)…

Baltarusijos čempionatas-2018

 

        17. V.Shulga                    18. V.Shulga                19. R.Mackevičius          20. R.Mackevičius

m  m   m   m

 

Nr.17   21, 17, 43, 32-27, 30, 3, 31, 14, 4+

Nr.18   38, 38, 44, 18-13, 11, 5, 47+

Nr.19   439, 20, 161, 39, 29, 12, 3, 40, 48+  

Publikacija – interneto forumo “MИФ“ temoje Проблемы, 2019-11-05                                                                                                      

Nr.20   34, 40, 14, 11, 2, 2x35x47, 21(44), 40, 12(6), 7(11), 16, 11(45), 50+

Legalumas – (32-37)…

Publikacija – interneto forumо “MИФ“ temoje ”Проблемы, 2019-03-01                                                                                                      

 

   21. R.Mackevičius          22. R.Mackevičius           23. R.Mackevičius          24. R.Mackevičius

m  m   m   m 

 

Nr.21   28, 42, 30, 20, 12, 3, 45(6), 7(11), 16, 11(45), 50+

Publikacija – interneto forumо “MИФ“ temoje ”Проблемы, 2019-02-20                                                                                                      

Nr.22   22, 2, 7, 15, 33, 39, 1(40), 45+                                                                                                                                                         

Legalumas – (8-13)…

Publikacija – interneto forumo “MИФ“ temoje “Проблемы“, 2019-02-26                                                                                                      

 

Nr.23    25, 11, 18, 250, 30, 41, 5, 31, 1(32), 29(37), 47+

Legalumas – (26-31)…

Autoriaus pastaba: šaškė 43 pašalina šalutinius sprendimus, pvz.: 22, 41, 1, 20, 183, 17, 48, 3+

Publikacija – internetо forumas “Planeta”, 2018-05-25

Nr.24   204(9x20), 32, 41, 37, 43, 9, 4, 38, 2, 47(25), 38(30), 43(35), 49(21, 40), 11(45), 50+

Publikacija – interneto forumo “MИФ“ temoje “Проблемы“, 2020-02-18                                                                                                      

 

 

       25. A.Kačiuška               26. A.Kačiuška                27. A.Kačiuška               28. A.Kačiuška

m  m   m   m

 

Nr.25   20, 10, 5, 7 – J.Mertens, 1941 – 37(18 A), 32(23 B), 28, 27, 17+

A (11), 27(117), 261, 22+

B (11), 317(17), 26, 28+

Legalumas – (21)…

Nr.26    30, 9, 4, Z.43(30 a), 25(41), 37, Z1.20(37), 47+

a (41), 37+

Z. 48?(41=)

Z1. 48?(38=)

Legalumas – (14)...

Publikacija – “DE PROBLEMIST”, 2019-5 (spalis)

Nr.27   8, 28, 3, 27(44, 50), Z.38, 37+

Z. 34?(28), 27-32(5), 29(41, 37=)

Legalumas – (32)…

Autoriaus pastaba: j. šaškė langelyje 36 reikalinga šalutiniam sprendimui pašalinti (RIP punktas 1.13.g): be j. šaškės langelyje 36 po 8, 28, 3 be 27+ laimi ir 36+

Nr.28   32, 27, 204, 20, 13, 3, 35(41), 19(47), 24, 24+

 

 

       29. A.Kačiuška               30. A.Kačiuška                 31. B.Morkus                  32. B.Morkus

m  m   m   m

 

Nr.29   44, 43, 33, 11, 2, 38(30), 43(35), 49(21), 16(40), 11(45), 50+

Legalumas – (36)…

Nr.30   14, 38, 7, 2, 16(39), 49(32 a), 27(44), 39(50), 416, 27, 27+

a (33), 27 etc+ arba 36 etc+

Legalumas – (5-10), 339(33)…

Nr.31   44-39, 33, 31, 8, 4, 16, 40, 48-43, 7, 6(31), 1(36), 23+

Publikacija – interneto forumo “MИФ“ temoje “Проблемы“, 2020-02-12                                                                                                      

 

Nr.32   11, 2, 15, 41, 40, 10, 5, 21(39), 49+

Publikacija – interneto forumo “MИФ“ temoje “Проблемы“, 2020-02-12                                                                                                      

 

 

       33. B.Morkus                  34. B.Morkus                   35. B.Morkus                  36. B.Morkus

m  m   m   m  

 

Nr.33   13-8, 8, 17-21, 5, 8, 12-7, 40, 1, 19(8, 37), 19(36-31), 36(42), 37, 27+

Legalumas – 01.04.10.15.16.24.26.27.29.31.32.33.35.37.38.42.45 [17] // 07.09.11.12.13.17.18.20.21.22.

23.34.40.44.46.47 [16] – (41), 39(32)…

Publikacija – interneto forumo “MИФ“ temoje “Проблемы“, 2020-02-12                                                                                                      

 

Nr.34   41(46 a), 20-14, 9, 22, 3, 12, 1, 5+

a (44), 32, 19-14, 14, 9, 2, 36+

Legalumas – 01.03.08.09.10.13.30.31.35.37.38.42.43 [13] // 06.07.12.17.18.19.20.22.23.24.28.44.46.

49 [14] – 40, 40(35)…

Publikacija – interneto forumo “MИФ“ temoje “Проблемы“, 2020-02-18                                                                                                      

 

Nr.35   14, 10, 5, 8, 12, 28, 2+

T.Morkaus atminimo konkursas.

Nr.36   43, 45, 16-11, 30, 4, 15(39), 38(44), 40, 49(11), 44(16), 49(21, 40), 11(45), 50+

Publikacija – interneto forumo “MИФ“ temoje “Проблемы“, 2020-02-18

 

 

        37. J.Šiožinys                  38. J.Šiožinys                  39. J.Šiožinys                  40. J.Šiožinys

m  m   m   m

 

Nr.37   39, 38, 2, 8, 10, 24, 14+

Legalumas – 21(36), 17(21)…

Nr.38   31, 41, 6, 1, 1x42x15, 38, 50(34), 44+

Legalumas – 40, 40(35)…

Nr.39   7, 41, 39, 10, 3, 45(37), 23(42), 37, 37+

Nr.40   41-37, 37, 41, 10, 1, 9, 25(31 A), 40, 26 (50), 17, 17+

A (21), 1(31), 40(36), 16(41), 34 (46/47), 32/38, 34+

 

 

       41. J.Šiožinys                  42. J.Šiožinys                  43. V.Varushyla              44. V.Varushyla

m  m   m   m 

 

Nr.41   18, 28, 3, 37, 48, 26, 44(50), 17, 7+

Legalumas – (10-15)…

Nr.42   27, 25-20, 14, 26-21, 28-22, 18, 2, 24, 2x30x26, 2+

Legalumas – (31), 32(37)…

Nr.43   30, 40-34, 5, 46, 48+

Legalumas – (12-18)…

Baltarusijos čempionatas-2018

Nr.44   12, 20, 30, 2, 46+

Legalumas – 3-9(12x14), 1x21(26x21)…

Baltarusijos čempionatas-2018

 

 

       45. V.Varushyla              46. V.Varushyla              47. V.Varushyla              48. V.Varushyla

m  m   m   m 

 

Nr.45   13, 4(42 A), 28-22, 2+

A (22), 32, 2+

Legalumas – (30-35)…

Nr.46   24, 32-27, 10, 3(5), 29, 7, 26, 46+

Nr.47   18, 31, 32, 33, 2, 2x43x3(34 AB), 14(29), 20(34), 38(40 C), 33(45), 50+

A (33), 14(29), 20(34), 38(39), 49+

B (23-28), 14(28-33), 20(34), 38(39), 49+

C (39), 49+

Legalumas – (16-21)…

Nr.48   11, 20, 33, 4, 3+

Legalumas – (14-19)…

 

 

      49. V.Gudelionis            50. V.Gudelionis             51. V.Gudelionis              52. V.Gudelionis

m  m   m   m

 

Nr.49   18, 24, 30, 7(39), 2, 15+

Publikacija – internetо forumas “Planeta”, 2019-06-23

Nr.50   2, 39, 183, 20, 30, 9, 10(18), 4(23), 15(37), 10(29 A), 41/46(33), 32(39), 49+

A (41/42), 46/48+

Publikacija – internetо forumas “Planeta”, 2019-06-23

Nr.51   8, 23, 25, 3, 7, 31, 1(32), 29(37), 47+  

Publikacija – internetо forumas “Planeta”, 2019-08-04

Nr.52   39, 228, 18, 4, 30, 44+ 

Publikacija – internetо forumas “Planeta”, 2019-10-01

 

 

     53. V.Gudelionis

m

 

Nr.53   38(23), 28, 1, 5, 32, 50+

Publikacija – internetо forumas “Planeta”, 2020-02-14

 

   Pastabos priimamos iki 2020-04-20 (paskutinė išsiuntimo data) el. pašto adresu bieliauskas@mail.ru 

arba tradicinio pašto adresu Algimantas Kačiuška, Architektų 38-21, 78263 Šiauliai.

 

Čempionato vyriaus. sekretorius                                                                                            V.Bieliauskas

                            2020-03-06

 

                                                Copyright © 2008-2020 LŠKMS. Visos teisės saugomos.                                     E-Mail: Administrator