Lietuvos Šaškių Kompozicijos Mėgėjų Sąjunga

 
 

Pradžia

Įstatai

Taisyklės

Vykdomasis komitetas

Lietuvos šaškių kompozitoriai

LŠKMS varžybų  kalendorius

Lietuvos sudarymo čempionatai

Lietuvos sprendimo čempionatai

Tarptautiniai konkursai

Nauji kūriniai

Nuotraukų galerija

Nuorodos

VYKDOMOJO KOMITETO POSĖDIS

2011 – 02 – 07  Nr.57

 

Posėdžio pirmininkas: Gintaras Magelinskas

Posėdžio sekretorius: Gintautas Antanaitis

 

Dalyvauja: Gintautas Antanaitis, Antanas Gimbutas, Juozas Leišys, Gintaras Magelinskas.

Darbotvarkė:

1. 2011 m. Lietuvos šaškių kompozicijų (64) sudarymo čempionato nuostatai.

 

1. SVARSTYTA: Dėl 2011 m. Lietuvos šaškių kompozicijų (64) sudarymo čempionato nuostatų patvirtinimo.

Pranešėjas: Gintautas Antanaitis.

Kalbėjo: Antanas Gimbutas, Gintaras Magelinskas.

NUTARTA: Patvirtinti Lietuvos šaškių kompozicijų (64) sudarymo čempionato nuostatus. Informaciją patalpinti LŠKMS svetainėje.

 

 

Posėdžio pirmininkas                                                                    Gintaras Magelinskas

 

Posėdžio sekretorius                                                                     Gintautas Antanaitis

 

 

                                                Copyright © 2008-2011 LŠKMS. Visos teisės saugomos.                                     E-Mail: Administrator