Lietuvos Šaškių Kompozicijos Mėgėjų Sąjunga

 
 

Pradžia

Įstatai

Taisyklės

Vykdomasis komitetas

Lietuvos šaškių kompozitoriai

LŠKMS varžybų  kalendorius

Lietuvos sudarymo čempionatai

Lietuvos sprendimo čempionatai

Tarptautiniai konkursai

Nauji kūriniai

Nuotraukų galerija

Nuorodos

VYKDOMOJO KOMITETO POSĖDIS

2012 – 08 – 25    Nr.64

 

Posėdžio pirmininkas: Gintaras Magelinskas

Posėdžio sekretorius: Gintautas Antanaitis

 

Dalyvauja: Gintautas Antanaitis, Antanas Gimbutas, Juozas Leišys, Gintaras Magelinskas, Valdas Bieliauskas, Rimas Mackevičius, Viktoras Studencovas, Stasys Žilevičius.

 

Darbotvarkė:

1. Dėl LŠKMS X suvažiavimo pravedimo vietos ir laiko.

2. Dėl LŠKMS X suvažiavimo darbotvarkės projekto.

 

1. SVARSTYTA: LŠKMS X suvažiavimo pravedimo vieta ir laikas.

Pranešėjas: Gintautas Antanaitis.

Kalbėjo: Rimas Mackevičius.

 

NUTARTA:

Suvažiavimą sušaukti 2012-09-15 dieną 13 val. Kėdainiuose, Parko g. 6 (Vilainių rekreacijos ir sporto pramogų centre), prieš sprendimo čempionatą. Dalyvių registracija nuo 12 val.

 

2. SVARSTYTA: LŠKMS X suvažiavimo darbotvarkės projektas.

Pranešėjas: Gintaras Magelinskas.

Kalbėjo: Antanas Gimbutas.

 

NUTARTA:

Siūlyti tokią LŠKMS X suvažiavimo darbotvarkę:

1. LŠKMS prezidento metinė ataskaita.

2. LŠKMS Revizijos komisijos metinė ataskaita.

3. Prezidento ir Revizijos komisijos ataskaitų aptarimas.

4. Prezidento ir Revizijos komisijos ataskaitų tvirtinimas.

5. Dėl LŠKMS 2013 m. varžybų kalendoriaus.

6. Kiti klausimai.

 

 

Posėdžio pirmininkas                                                                    Gintaras Magelinskas

 

Posėdžio sekretorius                                                                     Gintautas Antanaitis

 

                                                Copyright © 2008-2012 LŠKMS. Visos teisės saugomos.                                     E-Mail: Administrator