Lietuvos Šaškių Kompozicijos Mėgėjų Sąjunga

 
 

Pradžia

Įstatai

Taisyklės

Vykdomasis komitetas

Suvažiavimai

Lietuvos šaškių kompozitoriai

LŠKMS varžybų  kalendorius

Lietuvos sudarymo čempionatai

Lietuvos sprendimo čempionatai

Tarptautiniai konkursai

Nauji kūriniai

Nuotraukų galerija

Nuorodos

VYKDOMOJO KOMITETO POSĖDŽIO PROTOKOLAS

2015 – 10-26 Nr.80

                                   

Posėdžio pirmininkas: Stasys Žilevičius

Posėdžio sekretorius: Rimas Mackevičius

 

Dalyvauja: Arūnas Bučinskas, Juozas Leišys, Rimas Mackevičius, Stasys Žilevičius.

 

Darbotvarkė:

1. Dėl 2016 m. Lietuvos šaškių kompozicijų sudarymo čempionato ir LŠKMS sudarymo konkurso nuostatų.

2. Dėl 2016 m. LŠKMS konkurso prizinio fondo.

3. Dėl 2016m. Lietuvos šaškių kompozicijų sudarymo čempionato ir LŠKMS sudarymo konkurso vyr. teisėjo ir vyr. sekretoriaus.

 

1. SVARSTYTA: 2016 m. Lietuvos šaškių kompozicijų čempionato ir LŠKMS sudarymo konkurso nuostatai.

Pranešėjas: Stasys Žilevičius.

Kalbėjo: Rimas Mackevičius.

Balsuota: 4 – už, prieš ir susilaikiusių nėra.

NUTARTA: Patvirtinti 2016 m. Lietuvos šaškių kompozicijų sudarymo čempionato ir LŠKMS sudarymo konkurso nuostatus.

 

2. SVARSTYTA: 2016 m. LŠKMS kompozicijų sudarymo konkurso prizinis fondas.

Pranešėjas: Rimas Mackevičius.

Kalbėjo: Juozas Leišys, Stasys Žilevičius.

Balsuota: 4 – už, susilaikiusių ir prieš nėra.

NUTARTA: 2016 m. LŠKMS kompozicijų sudarymo konkurso priziniam fondui skirti 240 eurų.

 

3. SVARSTYTA: 2016 m. Lietuvos šaškių kompozicijų sudarymo čempionato ir LŠKMS sudarymo konkurso vyr. teisėjo ir vyr. sekretoriaus bei  keturių skyrių teisėjų kandidatūros. Pasiūlyta čempionato ir konkurso vyr. teisėju skirti  Stasį Žilevičių, o vyr. sekretoriumi – Rimą  Mackevičių. Pasiūlytos  A.Tavernier (Miniatiūros – 100 ir problemos – 100), Prancūzija ir A.Kogotko ( Etiudai -100 ir daminės problemos – 100), Baltarusija kandidatūros į čempionato teisėjus.

Pranešėjas: Stasys Žilevičius.

Kalbėjo: Rimas Mackevičius, Arūnas Bučinskas.

Balsuota: Vyr. teisėjas S.Žilevičius: 3 – už, 1 –susilaikė, prieš nėra, vyr. sekretorius R. Mackevičius: 3 – už, 1 – susilaikė, prieš nėra.

Balsuota: teisėjas A. Tavernier: 4 – už, susilaikiusių ir prieš nėra, teisėjas A.Kogotko: 4 – už, susilaikiusių ir prieš nėra.

NUTARTA: Patvirtinti 2016 m. Lietuvos kompozicijų sudarymo čempionato ir LŠKMS sudarymo konkurso vyr. teisėju Stasį Žilevičių, vyr. sekretoriumi Rimą Mackevičių bei teisėjais skirti Alain Tavernier , Prancūzija( Miniatiūrų ir problemų skyriuose) ir Aleksandr  Kogotko, Baltarusija (Etiudų ir daminių problemų skyriuose).

 

Posėdžio pirmininkas                                            Stasys Žilevičius

Posėdžio sekretorius                                            Rimas Mackevičius

 

 

 

                                                Copyright © 2008-2015 LŠKMS. Visos teisės saugomos.                                     E-Mail: Administrator