Lietuvos Šaškių Kompozicijos Mėgėjų Sąjunga

 
 

Pradžia

Įstatai

Taisyklės

Vykdomasis komitetas

Suvažiavimai

Lietuvos šaškių kompozitoriai

LŠKMS varžybų  kalendorius

Lietuvos sudarymo čempionatai

Lietuvos sprendimo čempionatai

Tarptautiniai konkursai

Nauji kūriniai

Nuotraukų galerija

Nuorodos

VYKDOMOJO KOMITETO POSĖDŽIO PROTOKOLAS

 

2017-12-23            Nr.87

 

Posėdžio pirmininkas                           Virmantas Masiulis

Posėdžio sekretorius                            Rimas Mackevičius

Dalyvauja: Rimas Mackevičius, Virmantas Masiulis, Steponas Petrauskas.

 

DARBOTVARKĖ:

1.Dėl 2018 m. Lietuvos šaškių kompozicijų sudarymo čempionato/LŠKMS konkurso vyriausiojo teisėjo.

2.Dėl tarptautinio konkurso T.Morkui atminti koordinatoriaus bei konkurso finansavimo.

 

SVARSTYTA:

1.Dėl 2018m.Lietuvos šaškių kompozicijų sudarymo čempionato/LŠKMS konkurso vyriausiojo teisėjo.

Kalbėjo: R. Mackevičius.

NUTARTA: 2018 m. Lietuvos šaškių kompozicijų sudarymo čempionato/LŠKMS konkurso vyriausiuoju teisėju paskirti Virmantą Masiulį.

Balsuota: už-2, susilaikė-1.

 

2.Dėl tarptautinio konkurso T.Morkui atminti koordinatoriaus bei konkurso finansavimo.

NUTARTA: Tarptautinio konkurso T.Morkui atminti koordinatoriumi paskirti Rimą Mackevičių.

Balsuota: už-2, susilaikė-1.

NUTARTA: Patvirtinti šių varžybų sąmatą:

                 1. Piniginis fondas                   -                    240 EUR

                 2. Išlaidos  perlaidoms            -                    30 EUR

                 3. Konsultantas                       -                    35 EUR

                 4. Medalių  gamyba                 -                    40 EUR

                       Iš viso:                                                    345 EUR

Balsuota: už-3.

 

Posėdžio pirmininkas                                                                  Virmantas Masiulis

Posėdžio sekretorius                                                                  Rimas Mackevičius

                                                Copyright © 2008-2017 LŠKMS. Visos teisės saugomos.                                     E-Mail: Administrator