Lietuvos Šaškių Kompozicijos Mėgėjų Sąjunga

 
 

Pradžia

Įstatai

Taisyklės

Vykdomasis komitetas

Lietuvos šaškių kompozitoriai

LŠKMS varžybų  kalendorius

Lietuvos sudarymo čempionatai

Lietuvos sprendimo čempionatai

Tarptautiniai konkursai

Nauji kūriniai

Nuotraukų galerija

Nuorodos

Lietuvos čempionatai

2010 m. Lietuvos šaškių (100) kompozicijų sudarymo čempionatas

 

                                                                                                                                                              TVIRTINU:

                                                                                                                                                              Lietuvos šaškių kompozicijos

                                                                                                                                                              mėgėjų sąjungos prezidentas

                                                                       A.Kačiuška

                                                                       2010 m. kovo 16 d.

 

2010 m. Lietuvos šaškių kompozicijų sudarymo čempionato nuostatai

 

I. Tikslas ir uždaviniai

 Lietuvos šaškių kompozicijų sudarymo čempionato tikslas ir uždaviniai:

-          populiarinti šaškių kompoziciją Lietuvoje,

-          kelti Lietuvos šaškių kompozicijos mėgėjų meistriškumą,

-          išaiškinti pajėgiausius Lietuvos šaškių kompozitorius,

-          geriau pasiruošti tarptautinėms šaškių kompozicijos varžyboms.

 

II. Teisėjavimas

   Varžybas organizuoja Lietuvos šaškių kompozicijos mėgėjų sąjunga (LŠKMS). Jas vykdo Lietuvos šaškių kompozicijos mėgėjų sąjungos sudaryta 5 teisėjų kolegija: vyriaus. teisėjas, vyriaus. sekretorius, 3 skyrių teisėjai. Teisėjų kolegija dalyvių kūrinius įvertina pagal nacionalines šaškių kompozicijos taisykles, nustato nugalėtojus ir paskirsto vietas.

 

III. Varžybų vykdymo tvarka, laikas ir dalyviai

   Varžybos vykdomos neakivaizdžiai nuo 2010 m. birželio 1 d. iki 2010 m. gruodžio 31 d.

   Lietuvos šaškių kompozicijų sudarymo čempionatas vykdomas 3 skyriuose:

      -    šimtalangių šaškių miniatiūros (sk. teisėjas V.Grebenko);

-          šimtalangių šaškių problemos (sk. teisėjas S.Žilevičius);

-          šimtalangių šaškių etiudai (sk. teisėjas L.Vitoškin).

   Čempionato vyriaus. teisėjas – S.Žilevičius, vyriaus. sekretorius – A.Kačiuška.

   Čempionate turi teisę dalyvauti LŠKMS nariai, taip pat kitų Lietuvos šaškių federacijos (LŠF) klubų nariai, jeigu jų klubai iki 2010 m. sausio 15 d. sumokėjo kasmetinį nario mokestį LŠF.  Starto (dalyvio) mokesčio nėra.

   Dalyviai kiekviename skyriuje gali pristatyti ne daugiau kaip 6 kūrinius, sudarytus po 2008 m. liepos 1 d. (taip pat sudarytus iki 2008 m. liepos 1 d., kurie dalyvavo PWCP – II, G.Dalidovič memoriale). Kolektyviniai kūriniai į varžybas nepriimami. Čempionate gali dalyvauti naujos ir jau publikuotos spaudoje kompozicijos, tik tuo atveju reikia nurodyti publikacijos vietą ir datą. Taip pat čempionate gali dalyvauti kompozicijos, jau dalyvavusios ar dalyvaujančios varžybose [išskyrus tas, kurios iki čempionato pradžios 2010 m. birželio 1 d. dar dalyvauja FMJD CPI klasifikuojamose varžybose, o taip pat varžybose, kurių nuostatuose pažymėta, jog jos vykdomos pagal FMJD CPI Tarptautines taisykles – Regles Internationales (RI)]. Šiuo atveju reikia nurodyti varžybas, kuriose dalyvavo ar dalyvauja, bei nurodyti teisėjų įvertinimą.

   Kūriniai priimami nuo 2010 m. birželio 1 d. iki 2010 m. liepos 1 d. (paskutinė išsiuntimo data pagal pašto žymeklį). Pristatytų kūrinių pakeitimai ir ištaisymai neleidžiami. Kūrinio pradinės padėties legalumo įrodymą (kai to reikia pagal nacionalines šaškių kompozicijos taisykles) turi pateikti kūrinio autorius, pristatydamas kūrinį čempionatui.

   Kūriniai siunčiami registruotais laiškais šiuo adresu: A.Kačiuška, Architektų g. 38 – 21, 78263 Šiauliai. Kartu su kūriniais būtina atsiųsti paraišką, kurioje turi būti nurodyta dalyvio pavardė, vardas, tikslus adresas, gimimo metai, telefono numeris (pageidautina). Jei nepriklauso LŠKMS, būtina nurodyti kokio LŠF klubo yra narys.

 

 IV. Nugalėtojų nustatymas

   Dalyvių vietos kiekviename skyriuje nustatomos pagal surinktų taškų sumą  už 4 geriausiai įvertintus kūrinius. Esant lygiai taškų sumai, pranašumą įgyja tas dalyvis, kurio kūrinys, pradedant nuo geriausio, turi aukštesnį įvertinimą. Dalyviui, kurio visi kūriniai įvertinti 0 taškų, vieta neskiriama.

 

 V. Apdovanojimai

   Kiekvieno Lietuvos čempionato skyriaus čempionai apdovanojami medaliais, diplomais ir piniginiais prizais už I vietą; dalyviai, užėmę II ir III vietas, apdovanojami medaliais, diplomais ir piniginiais prizais atitinkamai už II ir III vietas.

   Čempionato piniginį prizinį fondą sudaro 1500 Lt. Kiekvieno Lietuvos čempionato skyriaus čempionai apdovanojami 250 Lt piniginiu prizu; dalyviai, užėmę II ir III vietas apdovanojami atitinkamai 150 Lt ir 100 Lt piniginiais prizais. Jeigu čempionato piniginis prizinis fondas neišnaudojamas dėl to, kad kuriame nors čempionato skyriuje nėra paskirtos visos arba dalis prizinių vietų, likusi neišnaudota piniginio prizinio fondo dalis lieka LŠKMS sąskaitoje.

   Klasifikaciniai balai suteikiami LŠKMS nustatyta tvarka.

 

 

                                                                                                                                                                                      LŠKMS

                                                                                                                                                                             Vykdomasis komitetas

 

                                                Copyright © 2008-2011 LŠKMS. Visos teisės saugomos.                                     E-Mail: Administrator