Lietuvos Šaškių Kompozicijos Mėgėjų Sąjunga

 
 

Pradžia

Įstatai

Taisyklės

Vykdomasis komitetas

Suvažiavimai

Lietuvos šaškių kompozitoriai

LŠKMS varžybų  kalendorius

Lietuvos sudarymo čempionatai

Lietuvos sprendimo čempionatai

Tarptautiniai konkursai

Nauji kūriniai

Nuotraukų galerija

Nuorodos

Tarptautiniai konkursai

2021

Lietuva - 2021

2019

Tarptautinis konkursas Algimanto Mazečio atminimui

2017

Tarptautinis konkursas Tadiko Morkaus atminimui

Tarptautinis konkursas Vilnius - 2017

2016

Neakivaizdinis šaškių kompozicijų sprendimo konkursas

Tarptautinis konkursas Alvydo Jovaišo atminimui

KvD

2015

Tarptautinis konkursas Antano Gimbuto atminimui

2010

Lietuva - 2010

2008

Nacijų lygos varžybos

                                                Copyright © 2008-2021 LŠKMS. Visos teisės saugomos.                                     E-Mail: Administrator