Lietuvos Šaškių Kompozicijos Mėgėjų Sąjunga

 
 

Pradžia

Įstatai

Taisyklės

Vykdomasis komitetas

Lietuvos šaškių kompozitoriai

LŠKMS varžybų  kalendorius

Lietuvos sudarymo čempionatai

Lietuvos sprendimo čempionatai

Tarptautiniai konkursai

Nauji kūriniai

Nuotraukų galerija

Nuorodos

Lietuvos čempionatai

Kompozicijų sudarymas

2015 m. Lietuvos šaškių kompozicijų (64) sudarymo čempionatas ir LŠKMS konkursas

 

2015 M.  LIETUVOS  ŠAŠKIŲ  KOMPOZICIJŲ  (64)  SUDARYMO  ČEMPIONATO  IR  LŠKMS  KONKURSO  POZICIJOS

Daminės problemos                                                                                                  Teisėjas – A,Kogotko (Baltarusija)

 

Nr. 1. G. Andrejev Nr.2, V,Bieliauskas  Nr.3. V.Bieliauskas   Nr.4. v.Bieliauskas  Nr.5.V.Bieliauskas

http://fmjd.org/dias2/temp/14386002963.png  http://fmjd.org/dias2/temp/14386006371.png   http://fmjd.org/dias2/temp/14386007841.png   http://fmjd.org/dias2/temp/14386015421.png   http://fmjd.org/dias2/temp/14390210767.png

Nr.1.g3(h2A),cb8 Z, b8xf8xa5  Z1, f4 Z2(g1), ab8 Z3(g3 B), h2(d4), f2, a7+. A(f2), g3, cb8 Z4, b8xf8xa5 Z5,f4(g1), d6(d4 C), c5, c5+. B(d4), f2, a7(g3), h2+. C(h2), ab8[ arba „amžina“ dualė db8(g1), d6+]. Zd8?,f4, c5(g1 Y)=. Z1 b8xd6xf4xa5?,h8(g1), b8(e3)=. Z2 g3?(f2 Y1), b8(e3), g3(d2)=. Z3 d6?(e3/d4 Y2), c5, c5(g3), b6(h2), a7(g1)=.Z4 d8?,f4, c5(g1)=. Z5 b8xd6xf4xa5?, h8(g1)=. Z6 d2?(hg3 Y3), b8(h2), g3(f4)=. Y(g3), e3(g1), d4+. Y1(f4), b8 Z6(e3), a7+. Y2 (g3?), h2(d4), f2, d6(d4), c5,c5+. Y3(g3?), h2(d4), f2, d6(d4), c5, c5+. Y4(g1), b8+.

Nr.2. e7(e5), g3(d6A), f4(f2 Vp1), h4, a1+. A(f2), f4(g5 Vp), a7, e1+. Vp(d6), h4, a1+. Vp1(g5), e1, a1+. Juodų damą d4 pakeitus juodų paprasta šaške atsiranda šalutinis sprendimas: e7(e5), h2, f4, a3(c3), c1+. Legalumas: g1-h2.

Nr.3. d8(c5A), c7, c1, b4(e3), e1+. A(f6), c1 M.Fiodorov, 2008 – (e3 B),b8, a7(b4), e3(c3), c1+. B(c5), a3, d2+. Legalumas: b8-a7. MiF, 2015-01-14.

Nr.4. ed6(g7), e7(b4 A), f4, e1(f6), c3(g5), d2(h4), e1(b4, g3), b6(~), g1+. A(d8), b6, a1(h6), e5(g7, c7), e5(b6), d4(a5), c3(g5), d2(h4), e1(b4, g3), b6(~), g1+.  „Sportivnaja panorama“, 2015-02-12.

Nr.5. h4, f4, c5, d4, f2 (d4 A), g5, f2, f2+. A(g3), f2(d4), e3, h4+. Legalumas: c3-e1. MiF, 2012-03-02.

 

Nr.6. J.Leišys         Nr.7. J. Leišys        Nr.8. J. Leišys        Nr. 9. J. Leišys          Nr.10. J. Leišys

http://fmjd.org/dias2/temp/14386070926.png   http://fmjd.org/dias2/temp/14386073132.png   http://fmjd.org/dias2/temp/14386074512.png   http://fmjd.org/dias2/temp/14386075906.png    http://fmjd.org/dias2/temp/14386077543.png

Nr. 6.dc7, c7, a3(e1 A), a5, c3, h6+. A(f2), d6/b8, e1+.

Nr.7. h4, f6, e3, c7, c5, e5(h6), f6+.

Nr.8. hg5, f6-g7, f8-d6, h6, a1+.

Nr.9. b4,h6, d6, e7, e3, g3, c5+.

Nr.10. ec3, b4, bc7, f8 C5), c3(g3 A), d4(~), g1+. A(e3), e1+.

 

Nr.11. J.Leišys  Nr.12.R.Mackevičius Nr.13.R.Mackevičius Nr.14.R.Mackevičius Nr.15.R.Mackevičius

http://fmjd.org/dias2/temp/14386092222.png   http://fmjd.org/dias2/temp/14386095311.png   http://fmjd.org/dias2/temp/14386096541.png   http://fmjd.org/dias2/temp/14386097863.png  http://fmjd.org/dias2/temp/14386099347.png 

Nr.11. c5, c7, f8, g3(f2 A), g3, d6, g1+. A(h2), d6, g1(g3), d2(f2), a7(g1), de3+.

Nr.12. g3, g5, f6, e3, g1+. Forumas Planeta,  2015-02-14.

Nr.13. dc7, c7, e7, g3(f2 A), g1+. A(f4), h2+. Planeta 2015-01-18.

Nr.14. d8, e7, a3, f4, b4, c3(g5), d2(h4), e1(b4, g3), b6(~), g1+. Planeta 2015-01-17.

Nr.15. hg7, e5, h2(e1), f2, d6(b4, g3), c5(~), g1+. Planeta 2015-05-19.

 

Nr.16.R.Mackevičius Nr.17.R.Mackevičius Nr.18. S.Petrauskas Nr.19. V.Studencov   Nr.20. V.Studencov

http://fmjd.org/dias2/temp/14386110574.png   http://fmjd.org/dias2/temp/14386111954.png   http://fmjd.org/dias2/temp/14386113334.png   http://fmjd.org/dias2/temp/14386119029.png   http://fmjd.org/dias2/temp/14386143713.png

Nr.16. d8, h6(e1 A), b6(c5 B), a5, c3+. A(f4), b6, cf6, f6+. B(c7), a5+. Planeta 2015-07-12.

Nr.17. b6, c1, g3, e3+. Planeta 2015-07-12.

Nr.18. e5, d6, g3, e7, h4(d2), f6(e3), c3, c3+. Planeta 2015-06-17.

Nr.19. b8( ed4), h8, e5, g1(cd2 A), g7, e7, c1+.A(ed2), d4, c1+.

Nr.20. e3(f2 A), e3, eb8(e1), e5, c3, c5+. A(d2), I e1xb4xb8+. I e1xg7?(f6), d8(h4), g5, g3 Z(e5), f2 Y(d4), f4(c3), e3(b4, b2), d4(c1), fe5(a3), b6 X (c5)=. Z f2( e5), e3(b4, d4)=. Y h4(d4 W), g5(c3), f6(d2), g7(c1 V)=.  X ed6(b2) =.  W (f4?0, g5+. V(e1?), h8(g3), f2, c3, c3+. Klystkelis  - kompozicinis ir jo autorius V.Studencov.

 

Nr.21. V.Studencov  Nr.22. V.Studencov  Nr.23. J.Šiožinys   Nr. 24.J.Šiožinys      Nr.25. J.Šiožinys

http://fmjd.org/dias2/temp/14390212529.png   http://fmjd.org/dias2/temp/14386170093.png   http://fmjd.org/dias2/temp/14386171987.png   http://fmjd.org/dias2/temp/14386173566.png   http://fmjd.org/dias2/temp/14386177904.png

Nr.21.h4, b2, f6, g7, e3, h8+.

Nr.22. d4, hd6, c7, e3, h8+.

Nr.23. f6, f4, h8(bc3 A,B), b4, b6, a1+. A(a1), b6, c5+. B(e1), c3, b6, c5+.

Nr.24. a1(h4 A), b6(a7), e5((b8 B,C), gh2, d6(b4, g3), c5(~),g1+. A(b2), h8(a7),gf6, hd4, h4+. B(b4), ed4, a3(g3), c5(~), g1+. C(g3, b4), f4(a3 D), fe3, d4+. D(b8), hg1, a3+. Legalumas: (de5), hg3(hf2).

Nr.25. e5, d6, d6, c5, a5(g3 A,B), d8(f2), g3, c7(b6, g3), b6(~),g1+. A(d4), c5, c7((b6, g3), b6(~), g1+. B(d8), dc7, c7(b6,g3), b6(~), g1+.

 

Nr.26. J.Šiožinys       Nr.27. J.Šiožinys     Nr.28.J.Šiožinys         Nr. 29. V.Šulga       Nr. 30. V.Šulga

http://fmjd.org/dias2/temp/14386191914.png   http://fmjd.org/dias2/temp/14386193291.png   http://fmjd.org/dias2/temp/14386194686.png   http://fmjd.org/dias2/temp/14386209932.png   http://fmjd.org/dias2/temp/14386199973.png

Nr.26.b8, b4, b5, ed6, c1(h4 A), a3(g3), f8(h2), c5(g5), e3, g1+. A(f4, f4), d8+.

Nr.27. h2,b6, e1(c3 A), d8, a5(c5 -b4 B), b2, h8+. A(c5), d8, a5 etc+. B(a1), b2, d2(b4, e3), e1+.

Nr.28. g5, h6, gf4, d4, e7, h2(a7), f4((d4 A), e3, e3+. A(b8), gh2, f4+. Legalumas: h8-g7(h6xf8).

Nr.29. c5, h8(g3x), g3( B), a5, d8+. A(c7x), e1, d6, a5+. B(e5), d6, a5+.

Nr.30. c3(b4 A), g5, d8, e7, g1+. A( b2), b8, g3(f2 B), e7, g1+. B(f4), e7, h6(g3), e3(~). g1+.

 

Nr.31. V.Šulga        Nr.32. V. Šulga         Nr.33.A.Terechov    Nr.34.A.Terechov Nr.35.A.Terechov

http://fmjd.org/dias2/temp/14386216973.png   http://fmjd.org/dias2/temp/14386222311.png   http://fmjd.org/dias2/temp/14392963694.png   http://fmjd.org/dias2/temp/14392964943.png   http://fmjd.org/dias2/temp/14392966433.png

Nr.31. h6(f4 A), g5, h4(fe5), g3(d4), c7, b8(c5), a7(b4), e3(c3), c1+. A(g5), d8(de5), g5, e3+.

Nr.32. d6 (c3), g5(h6x), h6, h2xd2+. A(d2x), d2(e3), g1, h6(g3),e3(~), g1+.

Nr.33. dc7(d4 I), g3, f4, ae3(d2x A), e3, e3(h4), f4+. A(d4), c5(f4), f2+. I(bd6), g3, f4+.

Nr.34. hg5, h8, e5, h8(ed2 A,B), d4, hc3, d2(a3), c3+. A(cd2, f2), cd4, g1+. B(f2), d4, g1+.

Nr.35. cd2, b4, a7x, b4, b4, c5(a7 A), c5(d4), e3(d2), e5(b6, f4), f2+ A(b6), c5(d4), e3(d2), e5(b6, f4), f2+.

Nr.36. A.Terechov  Nr.37.A.Terechov     Nr.38.A.Terechov

http://fmjd.org/dias2/temp/14392977558.png   http://fmjd.org/dias2/temp/14392979481.png   http://fmjd.org/dias2/temp/14392982303.png

Nr,36. e7(fd6 I), e3, h6, f8(d6 A), g5(f6 B), b2(e5), g7(d4), h8(e3), d4, c3+. I (h6), f8(d6), c1, b2(f4, f4), c3+. A(e5), g5(d6), f6+. B(e5), f6, f8(g3), c5(h2), g1+.Legalumas: (h6-g5).

Nr.37. b2, a3, b6, g1, e7, g5(f4), f8(e5A), g7(d4), c3(e3), e1+. A(c5), b4(g3), c5(h2), g1+. Legalumas: g5-f6(c5-d4).

Nr.38. h8, g3(b6 A), a7, b4, g1+. A(h2), b4, a7, g1+. Legalumas: (b4-a5).

 

Pastabos dėl kūrinių , jų sprendimų priimamos iki 2015-10-01 imtinai adresais: provincialas@gmail.com arba S.Žilevičius, Šaulių 19 – 1, 98124 Skuodas.

Sprendimai pateikti maksimaliai pagal autorinį sprendimų užrašymą. Visgi sprendimai pertvarkyti į „trumpąją notaciją“, padarant kur ne kur nežymias korektyvas. Varžybų pavadinimai, kita informacija nurodomi kaip pateikė autoriai.

Čempionato koordinatorius                                                                                                                                          Stasys Žilevičius

                                                                                                                                                                                         2015-08-11.

 

                                                Copyright © 2008-2015 LŠKMS. Visos teisės saugomos.                                     E-Mail: Administrator