Lietuvos Šaškių Kompozicijos Mėgėjų Sąjunga

 
 

Pradžia

Įstatai

Taisyklės

Vykdomasis komitetas

Lietuvos šaškių kompozitoriai

LŠKMS varžybų  kalendorius

Lietuvos sudarymo čempionatai

Lietuvos sprendimo čempionatai

Tarptautiniai konkursai

Nauji kūriniai

Nuotraukų galerija

Nuorodos

Lietuvos čempionatai

Kompozicijų sudarymas

2015 m. Lietuvos šaškių kompozicijų (64) sudarymo čempionatas ir LŠKMS konkursas

 

2015 M.  LIETUVOS  ŠAŠKIŲ  KOMPOZICIJŲ  (64)  SUDARYMO  ČEMPIONATO  IR  LŠKMS  KONKURSO  POZICIJOS

Etiudai – 64                                                                                                                                           Teisėjas – A.Kogotko (Baltarusija)

 

Nr.1. R.Mackevičius   Nr.2. R.Mackevičius  Nr.3.R. Mackevičius  Nr.4.R.Mackevičius  Nr.5.R.Mackevičius

http://fmjd.org/dias2/temp/14384993203.png   http://fmjd.org/dias2/temp/14384995238.png   http://fmjd.org/dias2/temp/14384996551.png   http://fmjd.org/dias2/temp/14384997965.png  http://fmjd.org/dias2/temp/14384999902.png 

Nr.1. g1(e1 A),  f2, b6, h2(f4 VP1), f8(g3), c5(~), g1+. VP1(f6), d6/b8(e5, g3), e3(~), g1+. A(b6), h6, f8 – A.Lukjanov, 2006 – (g3B), f4, g7(f4), c3(e3C), e1+.B(c3), c1(g3), c5(h2), g1+. C(g3), d4(~), g1+.MiF, Etiudy, 2014-12-23.

Nr.2. bc5(f4A), g3(f2B), g1(b6C), a5(e5), ab6(d4, g1), a7, c5+. A(g1), d8, a5+.  B(F4), g1 -  L.Vitoškin, 2003 –(hg3D), d8(e5), h4(h2), hf2(g3E), h4(d4), c5(g1), d8, A5+. C(e5), d8( d4), c5(g1), a5+. D(fg3), b8(h2), c7(g3), d8(e5), h4(f2F), e1(d4G), c5(g1), a5+. E(d4), c5(e3), c5x+. F(d4), c5+. G(b6), a7(g1), ef2+.MiF, Etiudy, 2014-12-26+

Nr.3. ab8(e7 A,B, VP1), be5(d6),b8(bc3), h2, a1+. A(d2), g1, c1(c3), e5(ab2, d2), c3+. B(g7), h2, h8+. VP1(bc3), h2, a1+. MiF, Etiudy, 201-12-28+.

Nr.4. d8(d2A,B.C), f6, e1+. A(f2), d6, e1(f6), c3(g5), d2(h4), e1(b4, g3), b6(~), g1+. B(ab4), d6, a5+. C(cb4), g1(d2), gb6, e1+. MiF, Etiudy, 201-01-07+.

Nr.5. f6(b6), a5(f4A), b6, c5, g3(g5B), h4(f4), f2+. A(h4), c7, d6(g3), c5(h2), g1(g5), e7(f4), f8(e3), a7(g1), fc5+. B(b6), f2(a5), e1(g5), d2( h4), e1(b4, g3), b6(~), g1+. MiF, Etiudy, 2015-01-04.

 

Nr.6.R.Mackevičius  Nr.7. V.Studencov     Nr.8. V.Studencov     Nr.9.V.Studencov      Nr.10. V.Studencov

http://fmjd.org/dias2/temp/14385032351.png   http://fmjd.org/dias2/temp/14385034471.png  http://fmjd.org/dias2/temp/14385035695.png   http://fmjd.org/dias2/temp/14385037038.png   http://fmjd.org/dias2/temp/14385038378.png

Nr.6. b8(c1A), g5, h2(a3), de5, e5(b6B), d4(a5), c3(g5), d2(h4), e1+.A(h2),g3 – A.Šošin, 1900 – a5(e1), f6(h4C), cb6(e7 D, E), d2, d8+. B(g5),d4(f4/h4), f2+. C(fg3), cb6, fc3, h4(d4), g5(c3), c1+. D(d8), c7+. E(c5), ed8+. MiF, Etiudy, 2015-01-07.

Nr. 7. d8(ab6A,B), c7(g1), b8(e1), b8xa5+. A(e1), g7, d2(b4), a3+. B(g1), g7, e3(b6), d6(g3C,D), d8(h2(E), c5(g1), a5+. C(d8), dc7, c7(b6, g3), b6(~), g1+. D(d4), c5, c7(b6, g3), b5(~), g1+. E(f2), g3, c7(b6, g3), b6(~), g1+.

Nr.8. c7(h6), I g1(hg5), d4(h4B), b8((g3), e3(c7), h2+. A(h6), d8(f6), h4(g7), hf6+. B(e1), d8(f4C,D),g3, d4-f6+. C(gh4), a5(eg3E), f6(b8), II e1(a7F), g1+. D(eh4), e3+. E(hg3), dc3+. F(hg3, e5), a1+. I cd8?, (c3), df6(g5)=. IIad2?, hg3 Z)=.Z(be5?), a1(h8), dc3+.

Nr.9. e5(d6 A, B), h2, e3(a7), g1+. A(c5), b8, a7+. B(h4), e3(g5), e3-d4(d8), b8(b6), a7+.

Nr.10. g5(a3 A), f4(b2), c1(a1), gf6(h6), d2(c5), c36, c3+. A(f2), ef6, g3/h4+. B(g5), h6(c5 C), e3(b4), d2(ac3 D), e1+. C(ac3), f8(e1), fd6(h4), g7(f6), h8+. D(a3),c3+.

 

Nr.11. V.Studencov    Nr.12. V.Studencov   Nr.13.J.Šiožinys         Nr.14.J.Šiožinys          Nr.15. J.Šiožinys

http://fmjd.org/dias2/temp/14385124013.png   http://fmjd.org/dias2/temp/14385126239.png  http://fmjd.org/dias2/temp/14385127256.png  http://fmjd.org/dias2/temp/14385128687.png   http://fmjd.org/dias2/temp/14385129998.png

Nr.11. f8(h2), f2(g1A, B), e3(d2), e3, d6, e3+. A(g3, g1), g7(cd4), a5+. B(e3,c3), a7(b2),g7(a1),h8(g1), cb2+.

Nr.12.  Lygiosios:  I b6, c3(b6A), d4(c7 B), e5(c5), f6(d60, g5,g7(e5), f8(cd4), h6(g3 C), f4=. A(c7), d4(d6), g5, e5=. B(a5), Z e5(b4), f6 – galima d6, e7 – (c3), e7(b2), Y f8=.C(de3), g7=. I  c3?(c7)+. Z c5?( b4)+. Y ed8?(a1), b6(c7, f6, f4)+.

Nr.13.  a3(e5 A, B), f4(b2), c3, d2(g5, c3), c1+. A(g5), h4(b2), c3, g5(c3), c1+. B(c5), c1(g5C), h6(a3), d2/e1(b2), c3, d2(b4, e30, e1+. C(d4), a3+.

Nr.14. h4(d8A), b4(ab6 B, C), c3(a5 D), b2/a1(bf6, f6+. A(ab6), b2/a1((g3), f4, f6+. B(g7), e7(f6), a5(f6), c3(g5), d4(f4/h4), f2+.C(d6), e7+. D(c5), cf6+.

Nr.15. dc7(h4 A), g3(f4), g3, g3+.  A( g1), h2(d4), f2, a7+.

 

Nr. 16. J.Šiožinys        Nr.17. J.Šiožinys        Nr.18. J.Šiožinys       Nr.19. V. šulga            Nr. 20. V.Šulga

http://fmjd.org/dias2/temp/14390991234.png    http://fmjd.org/dias2/temp/14385162351.png   http://fmjd.org/dias2/temp/14385163736.png   http://fmjd.org/dias2/temp/14385165179.png   http://fmjd.org/dias2/temp/14385167095.png     

Nr.16. h8(bc3 A, B), b4, b6, a1+. A(a1), b6, c5+. B(e1), c3, b6, c5+. Legalumas:  hg1(ed4).

Nr.17. c1( f4), h2(g5) h6(b2 A), c1(a1 B), cf4, a3+. A(c3), b2, h2-f4+. B(a3), he5+.

Nr. 18. B8(d6A), f8(a3 B),  e1+. A(d4), h8, c3(g3 C), h2(f2), g3, e5+. B(c5), b4(g5), h4+. C(h4), h2(f2), d4(e1 D), f2+. D(g1), a7+ Legalumas: D.d8, p, b4, c5, c7, d2, d4, e5, f4, g3/ D. e7, p. a3, a7, f6, g7, h2 – b69 a7xg5), c3(ac5), d4(e3).

Nr.19. c5(f8 A), e7, b2+. A(f6), g5, (f4 B), h6(c3), c1+. B(f6), b2(fg5),  g3(a3 C, D), d4(h4), f2(g5 E), e1, f6+. C(h4), a3, g1+. D(f4, g5), f6+. E(b2), g1, a1+. Juodųjų dama d6 šalina šalutinį sprendimą. Legalumas: d6-c7(b8xb4), g7(d6).

Nr.20. cd2( h2, f4 A), e3, c3(g3d4, h4+. A(f2, f4), b8(d4), g3(a5), e1(b4), f2(dc3), dc3), e1(b2), c3(d4 B), a5(e3), e1+. B(d2), a1+.

 

N r.21. V.Šulga     Nr. 22. V.Šulga        Nr.23. V.Šulga          Nr.24. V.Šulga         Nr.25. A.Terechov

http://fmjd.org/dias2/temp/14385270879.png   http://fmjd.org/dias2/temp/14385272808.png   http://fmjd.org/dias2/temp/14385273702.png   http://fmjd.org/dias2/temp/14385274818.png    http://fmjd.org/dias2/temp/14392996282.png

Nr.21. e7(d8 A), h49c7), f2(b6), g1(fg7), cd4, a7+. A(d6), d4(f6 B), e7(f8), b6+. B( e3), b4+.

Nr.22. a3(c3, g7), c5(f6 A), b4(d6 B), e7, d2(h4( C,D), e1C7/e7), d4, f89g3), c5(~), g1+. A(d4), f4(e3), c1, f8+. B(h4), d6(d4), b8, c5(e1 E), f2, h2+.  C(ef4), c1, h6+. D(e7), c3f6), a5(ef4), e1+. E(g1), ba7+.

Nr.23. cd2(a5 A, B), g5, h4(e5),I  g5(b4 C), f6, a3(g7), b2(h6), e59(b6), d4(a5), c3(g5), d2(h4), e1(b4, g3), b6(~), g1+. A(fg3), g5, e7+. B(c5), g5, II h4(d6), d8(d4), a5(e3 D,E), d8(d2), g7, c1+. C(d4), f6(e3), hg7(f2 F), d8, e1+. D(c5), d2(b4, e3), e1+. E(e5), d2(f4, c3), c1+. F(d6), h4+. I f6?, f8(b6)=.  II g7?(b6, a5),f2( ab4, c3), e3(b2 III) =.III(g7), c1(h6), f6+.

Nr.24. c3(b4 A), b8(c7B), h6, f4(g5, g3), e3(~), g1+. A(f6), d8,, f8(g3), g7+. B(f6), h2, b8(e5, g3), e3(~), g1+.

Nr.25.a7(h4 A), e3, e3((g3 B), f4, b8(f4, f4), f2+. A(e5), b8( d4 C), g3, e3( F2), e3, e3(h4), f4+. B(e5), f4, b8(f2, g3), a7(g1), ed4, h4+. C(h4), a7(fg3), fe3(f4, f6), d2+.

 

Nr.26. A.Terechov    Nr.27.A.Terechov       Nr.28. A.Terechov     Nr.29.A.Terechov     Nr.30.A.Terechov

http://fmjd.org/dias2/temp/14393002397.png     http://fmjd.org/dias2/temp/14393006511.png  http://fmjd.org/dias2/temp/14393007306.png   http://fmjd.org/dias2/temp/14393037522.png   http://fmjd.org/dias2/temp/14393009624.png

Nr.26. b6(d6 A), a7(d4), b8(de5), f4(c3), fd2(b2), c3, d2(e5), e3, e3+. A(d4), d2(d6), e3, e3(fe5), a7(c5), b8(ed4), a7, g1+.

Nr.27.c3, b8(c3), c7(f6 A, f6), a5(b2 B) , c3(e5 C ), d8(cd4 D), f6(g7 E), e5(h6), f6+. A(b4), a5(f6, f6), b2, h8+.B(b4), b2, h8+. C(b4), d8, c1+. D(f4), h4(e3), e1(d2), b4, c3+. E(b2), a1+.

Nr.28. I g7, h8(d4), II (c3(b4 ), a5(b2 A), c3, b8(dc5 B), a7(b4), e3(c3), c1+ A(e5), b4, b8(cd4 C), f4(c3), c1+. B(de5), f4(c3), c1+. C(ed4), a7(b4), e3(c3), c1+. I b8?(, e5(ab4), g7(d4, b2)=. II a1?(ab4), b8(c3), c7(b2)=.

Nr.29.b6,c3,b8(b6 A), g3, a7+. A(de3), h2(d2), g3, c1+.

Nr.30. a5(h4 A), f6(b6 B), a5(g3), b6(h2), g1+. A(b6), c3, a5(g3), b6(h2), g1+. B(g5), b8(c7, g3), e3(h2), g1+.

 

Pastabos dėl kūrinių , jų sprendimų priimamos iki 2015 – 10 – 01 imtinai adresais: provincialas@gmail.com arba           S. Žilevičius, Šaulių 19 – 1, LT 98124 Skuodas. Sprendimai pateikti maksimaliai pagal autorinį sprendimų užrašymą. Visgi sprendimai pertvarkyti į „trumpąją notaciją“, padarant kur ne kur nežymias korektyvas. Varžybų pavadinimai, kita informacija nurodomi kaip pateikė autoriai.

Čempionato koordinatorius                                                                                                                                               Stasys Žilevičius

                                                                                                                                                                                         2015 – 08 – 04.

 

                                                Copyright © 2008-2015 LŠKMS. Visos teisės saugomos.                                     E-Mail: Administrator