Lietuvos Šaškių Kompozicijos Mėgėjų Sąjunga

 
 

Pradžia

Įstatai

Taisyklės

Vykdomasis komitetas

Lietuvos šaškių kompozitoriai

LŠKMS varžybų  kalendorius

Lietuvos sudarymo čempionatai

Lietuvos sprendimo čempionatai

Tarptautiniai konkursai

Nauji kūriniai

Nuotraukų galerija

Nuorodos

Lietuvos čempionatai

Kompozicijų sudarymas

2015 m. Lietuvos šaškių kompozicijos mėgėlų sąjungos (LŠKMS) kompozicijų sudarymo konkursas

                                                        

                                                                                                                                                               Tvirtinu:

          

  2015m. LIETUVOS ŠAŠKIŲ KOMPOZICIJOS MĖGĖJŲ SĄJUNGOS (LŠKMS) KOMPOZICIJŲ SUDARYMO KONKURSO - 64 NUOSTATAI

Konkursą organizuoja LŠKMS.

1.Tikslas ir uždaviniai

Išaiškinti geriausius LŠKMS kompozitorius.

2.Varžybų vykdymo tvarka, nugalėtojų nustatymas

Varžybos vykdomos pagal  2015m.Lietuvos šaškių kompozicijų(64)sudarymo čempionato nuostatuose  2 punkte nurodytą tvarką.

Lietuvos šaškių kompozitoriai dalyvauja konkurse su Lietuvos čempionatui pateiktomis pozicijomis.

LŠKMS nariai, ne Lietuvos sportininkai, pateikia savo kūrinius pagal  nurodytą tvarką.

Nugalėtojai nustatomi bendroje įskaitoje, neskirstant ar tai Lietuvos sportininkai, ar užsieniečiai.

3.Apdovanojimai

Konkurso prizininkai apdovanojami atitinkamu LŠKMS diplomais ir piniginiais prizais, atitinkamai 30, 20 ir 10 eurų. Konkurso piniginį prizinį fondą bendroje sumoje sudaro 180 eurų.

4.Rezultatų paskelbimas

Dalyvių kompozicijos, pastabos, preliminarūs ir galutiniai konkurso rezultatai bus paskelbti sekančiose interneto svetainėse:

http://www.lskms.puslapiai.lt/

http://minietiud.forum2x2.ru/

 

                                                Copyright © 2008-2015 LŠKMS. Visos teisės saugomos.                                     E-Mail: Administrator