Lietuvos Šaškių Kompozicijos Mėgėjų Sąjunga

 
 

Pradžia

Įstatai

Taisyklės

Vykdomasis komitetas

Suvažiavimai

Lietuvos šaškių kompozitoriai

LŠKMS varžybų  kalendorius

Lietuvos sudarymo čempionatai

Lietuvos sprendimo čempionatai

Tarptautiniai konkursai

Nauji kūriniai

Nuotraukų galerija

Nuorodos

Lietuvos čempionatai

Kompozicijų sudarymas

2015 m. Lietuvos šaškių kompozicijų (64) sudarymo čempionatas ir LŠKMS konkursas

 

2015 m. LIETUVOS  ŠAŠKIŲ  KOMPOZICIJŲ  ( 64 )  SUDARYMO  ČEMPIONATO  IR  LŠKMS  KONKURSO  POZICIJOS

Problemos – 64                                                                                                                                     Teisėjas – V.Bieliauskas (Ispanija)

Nr.1. R. Mackevičius  Nr.2. R. Mackevičius Nr.3 .R. Mackevičius Nr.4 .R.Mackevičius  Nr.5. R. Mackevičius

http://fmjd.org/dias2/temp/14382745731.png  http://fmjd.org/dias2/temp/14382750136.png  http://fmjd.org/dias2/temp/14382752466.png  http://fmjd.org/dias2/temp/14382754962.png  http://fmjd.org/dias2/temp/14382757641.png 

Nr.1. ef6, d8, b8(h2), fg3, , e7, a7(g7), d4(h6), c3(g5), d2(h4), e1(b4,g3), b6(h2), g1+. MiF, 2015-02-02.

Nr.2. g7, d8, b8, b4(c5),e7, g5, f2+. Planeta,  2014-05-18.

Nr.3. d8, b8, f4, d6, g3(d2), e1(c1), g3(a3), b2, f4, f4(e7), e5+.planet-ka.2x2 forum.com, 2014-05-18, konkursas Jatvyz -2014, 7 taškai.

Nr.4. ef8,bc7,h8,e5, g1(g3),ab6(f2), c5(g1),a7,c5+.planet-ka.2x2 forum.com, 2014-05-05.

Nr.5. bc7, e3, de7,a5, a3, g3, b6, e1+. planet-ka.2x2 forum.com, 2014-05-16.

 

Nr.6 .R.Mackevičius    Nr.7. S.Petrauskas      Nr.8.S.Petrauskas     Nr.9. S.Petrauskas   Nr.10. V.Studencov

http://fmjd.org/dias2/temp/14382774438.png   http://fmjd.org/dias2/temp/14382778308.png http://fmjd.org/dias2/temp/14382780288.png   http://fmjd.org/dias2/temp/14382782359.png   http://fmjd.org/dias2/temp/14383256052.png 

Nr.6. hg5,h8, d2, d2, e3, e7, a3(d4), b8( e7, c3), b4, d6(b4, g3),c5(h2), g1+. MiF, 2015-02-12.

Nr.7. d8, d6-c7, f4,g3, e7, c1+.MiF, 2015-01-21.

Nr.8. fe5, e3, g3, f8(c1), h6(a3), b2, gf4, a7+. MiF, 201-01-21.

Nr.9. hg7, e5, g3, f8, g7, c1(f2), g3, f4+. MiF, 2014-01-21.

Nr. 10. I dc5, b4, b8, f8, e7, d2, h2(g3, f6), f2(e5), e3+. I b8?,b4(a5), e5(h2x), g7, e3(d2)+.  Legalumas: e3-d4(c3-b2).

 

Nr.11. V.Studencov   Nr.12. V.Studencov   Nr.13.V.Studencov    Nr.14. V.Studencov     Nr.15. V.Studencov

http://fmjd.org/dias2/temp/14383260965.png   http://fmjd.org/dias2/temp/14383263354.png   http://fmjd.org/dias2/temp/14383265777.png   http://fmjd.org/dias2/temp/14383267383.png   http://fmjd.org/dias2/temp/14383269488.png

Nr.11. g5(f2A), d6, I e7, b6(~),a5, b6, g3, e7 – V.Sokov – (f6, b6),b4(a5),c5(c7) – A.Pel  - h6(b6,b4), b8(c3), f4(b2), e5(c1)f4,f4+. A(h6), f4,( g3 B,a), g7,f4(ed6),f2(c5),f6+. B(ab6), g7, a5+. a(c7),g7, bc5 arba f2+.    Ib6?(d4),e7(c5),d6(f6, f6)=.

Nr.12. f4(e3),I  a3,d8(c7A, c7), b4(a1), b2, d2, f2, b8+. A(a1), b4, a5( d2), c3, c7 – galima ir g3+. – g3, e7+. I hg3(cb4), ed2(a3), d6,(e5)+.

Nr.13. b8,e1(h8), a5, e5, c7, a1+.

Nr.14.I  b8(h4A), g3(d4), c7,c3, a7(g5), b8(f4, f4), f2+. A(c3), b4, e3((f4), g5, g3, f2+.I d4?(h4), c3, g5(f4), b8 (de7)=.

Nr.15. g7(f8x), g3, f8,f2(g1A.B), e3(d2), e3, d6, e3(f6), f4+. A(g3, g1), g7(cd4), a5+. B(e3,c3), a7(b2), g7(a1), h8(g1) , cb2+.

 

Nr.16.J.Šiožinys          Nr.17.J.Šiožinys          Nr.18. J.Šiožinys           Nr.19. J.Šiožinys           Nr.20. J.Šiožinys

http://fmjd.org/dias2/temp/14383337455.png   http://fmjd.org/dias2/temp/14383340096.png   http://fmjd.org/dias2/temp/14383341627.png   http://fmjd.org/dias2/temp/14383343033.png   http://fmjd.org/dias2/temp/14383344612.png 

Nr.16. e3, b2, c7, h8, b6( g1), c5(d6x),c5,c5+. Legalumas; fe5( dc3).  MiF, 2015-02-05.

Nr.17. hg7,d2, h8, d8, e1( b2),c3, e3(b6), d4(a5), c5+. Legalumas: b6,c1, c5, c7, d6, d8, e1, e3, f6, g1, g5, h6/ a3, a5, a7, b8, c3, g3, h4 – d6-e7(f8), d8-e7(b4),ed2(c7).

Nr.18. cd8, b8, a7, e7, c1(g1), ce3, h4+. „Pinsk – 2013“, A35, 65,83 taško.

Nr.19. b8,b2,  b6-c7, bc7, e7, h2((e1A), f2, a5(g3), b6(~), g1+. A(c5), e3(b4), e5(g3,a3) e5+. Legalumas: (ef6),ab2(d4).

Nr.20. d2, g1x, g5, c7, f4, f4(f6), fg5(e5), f6, g5( h6), f6(g5,g7), g5(h6), f6+. „Žemčiūžina Polesja -2012“, A 9,   7,25 taško.

 

 Nr.21. J.Šiožinys        Nr.22. V.Šulga            Nr.23. V.Šulga               Nr.24. V.Šulga          Nr.25. V.Šulga

http://fmjd.org/dias2/temp/14383362427.png  http://fmjd.org/dias2/temp/14383364795.png   http://fmjd.org/dias2/temp/14383366455.png  http://fmjd.org/dias2/temp/14383367731.png    http://fmjd.org/dias2/temp/14383369403.png

Nr.21. fg3, d2, e5x, a5, c3, c3(b4), a5( b2A), c3, g3, c5+. A(g3, b2), c3, e5, f2(e5), e3+. 64 –PWCP –I, 2011/2012, E01, 66,67 taško.

Nr.22. d6, f4,d4, e1x, c5, g5, e7, e1( (g7), g3, g3(f6), f4+.

Nr.23. c3, ab2, c3, c7,g3, f4, d8(c3), f6(ab2, d2), c3, e7+.

Nr.24. b8, c3, e5, d2, g5, g7, c3, c5+.

Nr.25. b8, d6, g3, e3,  e5(ab6), ,d6, c7(f4A), I b8(e3), f4, f4+. A(d4), b8(c3), f4( b2B), e5+. B(g7, b2), g7+. I  d8? (g7  II e3)=. II ( e3?), g7+.

Nr. 26. V.Šulga             Nr.27. V.Šulga            Nr.28.G.Andrejev     Nr.29.G.Andrejev       Nr.30.G.Andrejev

http://fmjd.org/dias2/temp/14383383738.png   http://fmjd.org/dias2/temp/14383385074.png  http://fmjd.org/dias2/temp/14384305677.png   http://fmjd.org/dias2/temp/14384307089.png   http://fmjd.org/dias2/temp/14384308564.png

Nr. 26. b4, h6, b4, g7, b6, c7, g3, g5+. Mačas Ukraina – Baltarusija, 2014 m.

Nr.27. e3, e3, g5, e7, d8, e5, e5( h6), f6+.

Nr.28. f4, g3, g3, f8,a5, h6 Z,Z1,z c1x, e7 Z2, c3+. Z d8?, c5, h6(b2), g5,(a1) =.Z1 b6?, c5, h6(b2), d4(c1), g7(a3), f8(b2)=.  Z2 f8?(b2), c3, h6(c3)=. z d6?, c5(f4/h4 Y)=.Y (e5?),d2/e1(b2), c3,f8…Blonde.                                             

Legalumas: (a7),h2(c5).   

Nr.29. a7(f8x a), b6, c5,,d8, hg5, f4, a5(g5),d2(h4), f4(a7), c7(b6, g3), b6(~), g1+. a(f4x), f4, g5, a5, f8+.            http://fmjd.org/dias2/save/14375810489.png[/img].

Nr.30. b6, b8, c7(g7), g3(f4 arba b6), Z,z, c3(d4 a),a7, f8+.a(b6),a1(e3), a7+. Z a7?, a1(g3), h8(h2) =. Z e3?(b6 Y)=. Y (d2?), a7, a3+.

 

Nr.31. G.Andrejev      Nr.32. G.Andrejev    Nr.33.G.Andrejev         Nr.34R.Valejev        Nr.35.R.Valejev

http://fmjd.org/dias2/temp/14384334816.png  http://fmjd.org/dias2/temp/14384338349.png   http://fmjd.org/dias2/temp/14384347514.png   http://fmjd.org/dias2/temp/14384349435.png   http://fmjd.org/dias2/temp/14384351048.png

Nr.31. d8, e1(b2), c3, h8+.

Nr.32. z,z1 g3, g3,b2  Z(~), d8, a1+. z h6?, c5(b2 Y),f4( c1) =. z1 d8?(d6, b6, g5,b2)=. Y (f4?), d8(d2, g5, e7), b6 Z1,z2 (e3), d4, g7(f6, b6),f6(c5),g7(d4), h8(e3), c3(f2), d4(e1A), f2,f4+. A(g1), a7(g3, h2), b8+. Z d8?, e1(e3)=.

Z1 g7?(f6, f2), b6/d6(e1)=. z2 d4?(hg3), b6(f2),c7(g1) =.

Nr.33. f4(e1), f2, f6, d4, e7, g1+.  Legalumas: a7, b4, b6, c5, e3, f2, g1, g5, h4, h6/a3, d6, d8, e5, e7, f8, g7, h2 – (f4), d4(g3), c7(b6), e5(fd4), e3(c5).

Nr.34. b6(d6,d60, dc3, b4, d8(de5,, e5, e7, e1), f2, f4(g7), c3(f6), cd4(e5), d6(g3), c7(f4, f4),b8(h2, f4), e5, d2+.Knyga „ Moji lučšie kompozicijji“, 2015 m., Nr. 5.

Nr.35. c3, c3, b2, c3, f4, d8(hg5, h4), a5( c7, gf5, e7), f2(f6), d6(g5), c7(f4), b8(hg3, e3), f4, f6+. Knyga „Moji lučšie kompoziciji“, 2015 m.,Nr.55.

 

Nr.36. R.Valejev       Nr.37. R.Valejev     Nr.38.R.Valejev      Nr.39. R.Valejev   Nr.40.A.Terechov

http://fmjd.org/dias2/temp/14384401476.png   http://fmjd.org/dias2/temp/14384403648.png   http://fmjd.org/dias2/temp/14384404997.png  http://fmjd.org/dias2/temp/14384406879.png  http://fmjd.org/dias2/temp/14392910978.png  

Nr.36. I b2,d4(h4),d8(c1), d2, ab6, g7, e3, e3(f2, c7), g3, e3(b6), d4(a5), c5+.Knyga “Moji lučšie kompoziciji“,2015 m., Nr.107. I b4?(d6), gf2(e3)=.

Nr.37. c7(a5, f6), d8(c7, c7), b8(b6, f4, f4), b8(e3), c7(d2), g5, g3, c1(f6), d2(g5), e3(h4), f4+. Knyga „Moji lučšie kompoziciji“, 2015 m., Nr.111.

Nr.38. d8(ab6), cb2, h6(g5), h4, f4, gf2, e7, a7(d6), d4(g7,c5), c3(b2), b4, c3+. Knyga „Moji lučšie kompoziciji“, 2015 m., Nr. 224.

Nr.39. b6(a7 A), c5, f4(e1), c3, f2, e1(b6), f2(a5), e1(b4, g3),b6(~), g1+. A(d6), c7, c3, gf4, f2, c1(g3), f4, e3(c7), a7((f4), b8( g3), h2+. Autorinis brokuotos pozicijos iš knygos „Moji lučšie kompoziciji“ (2015m., Nr.603b) ištaisymas.

Nr.40. ed6(f4), e7, e7(e3), f8(a7), h6, d4(fg3),  c1, g5, f4+.

 

Nr.41. A.Terechov   Nr.42. A.Terechov   Nr.43.A.Terechov    Nr.44.A.Terechov      Nr.45.A.Terechov

http://fmjd.org/dias2/temp/14392928384.png  http://fmjd.org/dias2/temp/14392929753.png   http://fmjd.org/dias2/temp/14392931217.png   http://fmjd.org/dias2/temp/14392932415.png     http://fmjd.org/dias2/temp/14392933689.png

Nr.41.a7, g7(h6), b8, fe5(h6x A), f4, d8, g5(d4), a5(e3), e1+. A(h2x), h2, e1+.

Nr.42. h6, g3(f2 A), g3, e7, a3(d2 B), c1, f4(b2), e5(a1), f6, f8+. A(f4), e7, a3(b2, c3), f2+. B(b2, c3), f4(b2), e5(a1), f6, f8+.

Nr.43. d8, d2, c3, f2, b6(c5 A), d8, d6(g7), e5(h6), c3(g5), d2(h4), e1(b4, g3), b6(h2), g1+. A(c7), e1, d8+.

Nr.44. g7(a5), h8, e3, b4, g3(c5), e5(bc7 ), b8(d4 A),c7,  e3+. A(b4), c7, a3+.

Nr.45. ed6, h8(bb2 A), a1(a5x B), h2, g3, c5+. A(ff2), a1(d6x), h2, e5(d2), g3, c1(b6), b2/d2(c5), c3+. B(f2x), h2,e5(d2), g3, c1(b6), b2/d2(c5), c3+. C(a5x), h2, g3, c5+.

Pastabos dėl kūrinių, jų sprendimų priimamos iki 2015 -10 01 imtinai adresais: provincialas@gmail.com arba    S. Žilevičius, Šaulių 19 – 1, Lt 98124 Skuodas. Sprendimai pateikti pagal autorinį sprendimų užrašymą. Visgi sprendimai pertvarkyti į „trumpąją notaciją“, padarant kur ne kur nežymias korektyvas. Varžybų pavadinimai, kita informacija nurodomi kaip pateikė autoriai.                                                                                                                                        

Jei kurio nors dalyvio paprastas laiškas koordinatorių pasieks po šio skyriaus pozicijų publikacijos, tai to dalyvio pozicijos bus įtrauktos į čempionato problemų skyrių, jei nebus pažeistas kūrinių išsiuntimo terminas.

Čempionato koordinatorius                                                                                                                                                 Stasys Žilevičius

                                                                                                                                                                                           2015 – 08 – 04.

 

                                                Copyright © 2008-2015 LŠKMS. Visos teisės saugomos.                                     E-Mail: Administrator