Lietuvos Šaškių Kompozicijos Mėgėjų Sąjunga

 
 

Pradžia

Įstatai

Taisyklės

Vykdomasis komitetas

Lietuvos šaškių kompozitoriai

LŠKMS varžybų  kalendorius

Lietuvos sudarymo čempionatai

Lietuvos sprendimo čempionatai

Tarptautiniai konkursai

Nauji kūriniai

Nuotraukų galerija

Nuorodos

Lietuvos čempionatai

Kompozicijų sudarymas

2015 m. Lietuvos šaškių kompozicijos mėgėjų sąjungos (LŠKMS) kompozicijų sudarymo konkursas pradedantiesiems Viltys - 2015“

                                                        

                                                                                                                                                               Tvirtinu:

                                                                                                                                                                LŠKMS prezidentas

                                                                                                                                                                S. Žilevičius

                                                                                                                                                                2015 -04 -18

2015 m. Lietuvos  šaškių  kompozicijos  mėgėjų  sąjungos (LŠKMS) kompozicijų sudarymo  konkurso  pradedantiesiems  “Viltys – 2015” nuostatai

Konkursą organizuoja ir praveda LŠKMS.

  1. Tikslas ir uždaviniai

Pritraukti nausjus žmones sudarinėti kompozicijas ir išaiškinti tarp jų stipriausius.

  1. Varžybų vykdymo tvarka

Konkurse gali dalyvauti tik Lietuvos Respublikos piliečiai ir tik asmenys, kurie neturi  kompozicijų sudarymo atskyrio ar vardo.  Kiekvienas dalyvis gali pristatyti ne daugiau dviejų kūrinių / problemų be damų pradinėje padėtyje šimtalangėmis šaškėmis laisva tema arba pagal užduotą temą. Galima, kad abu kūriniai būtų laisva tema arba abu pagal užduotą temą, arba  vieną laisva tema ir vieną pagal užduotą temą. Pristatomų problemų jėgų santykis negali būti didesnis ar mažesnis kaip 2 šaškės. Minimalus  vienos spalvos šaškių skaičius 5, o maksimalus 20 šaškių.

Konkurso tema sekanti:

Kombinacijos pabaigoje privaloma ši padėtis, kai baltosios kerta 16x38, juodos priverstos atsakyti 26x6, o tada po 39 – 34 seka juodų kirtimas 48x30 ir baltosios pergalingai kerta į damas 35x2 su tolimesniu tiksliu žaidimu. Kaip privaloma padėtis įkomponuojama į problemą matyti iš pateikiamų dviejų pavyzdžių:

                                                                                                       

S.Žilevičius, 2015 m.                               A.Stuurman, Het Damspel, Nr.4, 1958 m.

                        

Pozicijų sprendimai  :

S.Žilevičius: 35-40(37x46),11-7(2x22),28x17(46x48),16-11(24x33),23-18(13x22) ir lentoje susidarė privaloma padėtis.

A.Stuurman: 42-38(39x48),38-33(48x31),47-42(31x48),46-41(36x47),33-29(47x24(23-19(14x23),22-18(13x31),32-27(31x22) ir vėl lentoje privaloma padėtis tik su sekančiu baltųjų kirtimu “gyvatuku”,kas leidžiama pagal šio konkurso sąlygas.

Kūriniai pristatomi nuo balandžio 30 d. iki birželio 30 d. imtinai šiais adresais:

provincialas@gmail.com  arba Stasys Žilevičius, Šaulių 19 – 1, LT 98124 Skuodas. Kuriuo adresu siųsti dalyvis pasirenka pats.

Konkurso teisėjai S.Žilevičius, Skuodas ir R.Mackevičius, Vilnius. Kūriniai vertinami pagal „100“ taškų skalę. Kūrinio galutinis įvertinimas bus abiejų teisėjų įvertinimų sumos vidurkis. Jei dvi ar daugiau pozicijų surinks vienodą taškų sumą, lems didesnis S.Žilevičiaus vienos ar kitos pozicijos įvertinimas.

  1. Apdovanojimai

Konkurse vietos paskirstomos pagal geriausio vieno kūrinio įvertinimą. Tokiu būdu vienas ir tas pats dalyvis gali užimti dvi prizines vietas. Tris konkurso prizininkai apdovanojami atitinkamais LŠKMS diplomais ir piniginiais prizais, atitinkamai 30,20 ir 10 eurų. Bendroje sumoje konkurso piniginį prizinį fondą sudaro 60 eurų.

  1. Rezultatų paskelbimas

Dalyvių kompozicijos, pastabos ir galutiniai rezultatai bus paskelbti LŠKMS svetainėje:

http://www.lskms.puslapiai.lt/

    

 

 

                                                Copyright © 2008-2015 LŠKMS. Visos teisės saugomos.                                     E-Mail: Administrator