Lietuvos Šaškių Kompozicijos Mėgėjų Sąjunga

 
 

Pradžia

Įstatai

Taisyklės

Vykdomasis komitetas

Suvažiavimai

Lietuvos šaškių kompozitoriai

LŠKMS varžybų  kalendorius

Lietuvos sudarymo čempionatai

Lietuvos sprendimo čempionatai

Tarptautiniai konkursai

Nauji kūriniai

Nuotraukų galerija

Nuorodos

Lietuvos čempionatai

Kompozicijų sudarymas

2016 m. Lietuvos šaškių kompozicijų (100) sudarymo čempionatas ir LŠKMS konkursas

                                                        

                             

                                                                                                                                                            Tvirtinu:

                                                                                                                                                            LŠKMS prezidentas

                                                                                                                                                            Stasys Žilevičius

                                                                                                                                                            2015 – 10 – 26

 

 

2016 m. Lietuvos šaškių kompozicijų (100) sudarymo čempionato nuostatai

 

Lietuvos Respublikos čempionatą organizuoja Lietuvos šaškių kompozicijos mėgėjų sąjunga

(LŠKMS).

 

1. Tikslas ir uždaviniai

 

1.1. Populiarinti šaškių kompoziciją Lietuvoje.

1.2. Gerinti Lietuvos šaškių kompozicijos mėgėjų meistriškumą.

1.3. Išaiškinti pajėgiausius Lietuvos šaškių kompozitorius.

1.4. Geriau pasiruošti tarptautinėms šaškių kompozicijos varžyboms.

 

2. Varžybų vykdymo tvarka

 

2.1. Čempionato miniatiūros, problemos, daminės problemos turi atitikti Tarptautinių Taisyklių (Regles Internationales of Problemism) pirmoje dalyje nurodytiems RM (Rules of Master) arba RS (Rules Superior) lygių reikalavimams. Čempionato etiudai turi atitikti Tarptautinių Taisyklių trečioje dalyje (Regles Internationales of end games) keliamiems reikalavimams.

2.2. Varžybos vykdomos pagal Tarptautinių Taisyklių antros dalies reikalavimus, išskyrus:

2.2.1. Kiekviename skyriuje teisėjauja vienas teisėjas.

2.2.2. Dalyviai savo kūrinius gali siųsti ir elektroniniu laišku.

2.2.3. Galutiniai rezultatai bus paskelbti praėjus vienam mėnesiui po preliminarių rezultatų paviešinimo.

2.3. Varžybos vykdomos neakivaizdžiai nuo 2015 m. gruodžio 01 dienos iki 2016 m. rugpjūčio 31 d. keturiuose skyriuose:

a) miniatiūros-100

b) problemos-100

c) daminės problemos-100

d) etiudai-100

Teminių užduočių skyriuose nėra.

2.4. Čempionate turi teisę dalyvauti Lietuvos sportininkai LŠKMS nariai, taip pat kitų Lietuvos Šaškių federacijos (LŠF)klubų nariai, jeigu jų klubai iki 2016 m. vasario 01 d. sumokėjo kasmetinį nario mokestį LŠF. Varžybų starto (dalyvio) mokesčio nėra.

2.5. Dalyviai kiekviename skyriuje gali pristatyti ne daugiau kaip šešis kūrinius.

2.6. Varžybose yra leidžiama dalyvauti sekantiems kūriniams:

2.6.1. Naujiems.

2.6.2. Publikuotiems spaudoje, internetinėje erdvėje po 2014 m. rugpjūčio 01 d. Šiuo atveju reikia

nurodyti publikacijos vietą ir datą.

2.6.3. Sudarytiems iki 2014 m. rugpjūčio 01 d. (arba vėliau), tačiau negavusiems Lietuvos Respublikos čempionate teigiamo įvertinimo, bet dalyvavusiems sekančiose FMJD CPI klasifikuojamose varžyvose: Baltarusija-2014. Šiuo atveju reikia nurodyti varžybas, kuriose kūrinys dalyvavo.

2.7. Varžybose neleidžiama dalyvauti kūriniams, kurie iki čempionato pradžios 2015 m. gruodžio 01 d. dar dalyvauja FMJD CPI klasifikuojamose varžybose, o taip pat varžybose, kurių nuostatuose pažymėta, jog jos vykdomos pagal FMDJ CPI Tarptautines Taisykles.

2.8. Čempionato teisėjų žiuri yra sekanti:

2.8.1. Miniatiūrų -100 ir problemų -100 skyriuose teisėjauja A.Tavernier (Prancūzija).

2.8.2. Daminių problemų -100 ir etiudų -100 skyriuose teisėjauja A. Kogotko (Baltarusija).

2.8.3. Dalyvių kūrinius teisėjai vertina pagal 100,0 taškų skalę. Minimalus įvertinimas – „0,0“ taškų, maksimalus įvertinimas – „100,0“ taškų.

2.8.4. Čempionato – vyr. teisėjas  S.Žilevičius, vyr. sekretorius R.Mackevičius.

2.9. Kūriniai priimami nuo 2016 m. sausio 01 d. iki 2016 m. kovo 01d. (paskutinė pagal pašto žymeklį arba elektroninio laiško išsiuntimo datą yra 2016 m. vasario 29 d.). Pristatytų kūrinių pakeitimai ir ištaisymai neleidžiami. Kūrinio pradinės padėties legalumo įrodymą būtinai turi pateikti kūrinio autorius, pristatydamas kūrinį čempionatui.

 Kūriniai siunčiami:

1.      Pašto laiškais (rekomenduojama registruotu laišku) šiuo adresu: Stasys Žilevičius, Šaulių, 19-1, Skuodas LT 98124.

2.      Elektroniniu laišku: Rimas Mackevčius  mackevicius.rimas@gmail.com

Abu siuntimo būdai yra lygiaverčiai. Čempionato dalyvis (kompozitorius) pats pasirenka, kaip jam paprasčiau ir lengviau išsiųsti kūrinius. Čempionato dalyviai, kurie nėra LŠKMS nariai, turi nurodyti kokiam  LŠF klubui priklauso.

 

3. Nugalėtojų nustatymas

 

Dalyvių vietos kiekviename skyriuje nustatomos pagal surinktų taškų sumą už 4 geriausiai įvertintus kūrinius. Esant lygiai taškų sumai, pranašumą įgyja tas dalyvis, kurio kūrinys, pradedant nuo geriausio, turi aukštesnį įvertinimą. Dalyviui, kurio visi kūriniai įvertinti „0,0“ taškų, vieta neskiriama.

 

4. Apdovanojimai

 

Kiekvieno Lietuvos čempionato skyriaus čempionai apdovanojami medaliais ir diplomais;   dalyviai, užėmę antrą ir trečią vietas apdovanojami medaliais ir diplomais. Kompozitorių klasifikaciniai balai ir labai geri kūriniai apskaičiuojami LŠKMS nustatyta tvarka.

 

5. Rezultatų paskelbimas

 

Dalyvių kompozicijos, pastabos, preliminarūs ir galutiniai čempionato rezultatai bus paskelbti sekančiuose interneto saituose ir forumuose:

http://www.lskms.puslapiai.lt

http://planet-ka.2x2.forum.com/

 

                                                Copyright © 2008-2015 LŠKMS. Visos teisės saugomos.                                     E-Mail: Administrator