Lietuvos Šaškių Kompozicijos Mėgėjų Sąjunga

 
 

Pradžia

Įstatai

Taisyklės

Vykdomasis komitetas

Lietuvos šaškių kompozitoriai

LŠKMS varžybų  kalendorius

Lietuvos sudarymo čempionatai

Lietuvos sprendimo čempionatai

Tarptautiniai konkursai

Nauji kūriniai

Nuotraukų galerija

Nuorodos

VYKDOMOJO KOMITETO POSĖDŽIO PROTOKOLAS

 2022-11-24 Nr.110

LIETUVOS ŠAŠKIŲ KOMPOZICIJOS MĖGĖJŲ SĄJUNGOS VYKDOMOJO KOMITETO POSĖDŽIO, ĮVYKUSIO 2022 M. LAPKRIČIO 24 D.,

PROTOKOLAS   Nr.110

Dalyvauja: Algimantas Kačiuška, Rimas Mackevičius, Benjaminas Morkus, Steponas Petrauskas, Romualdas Račinskas, Petras Rimša

Posėdžio pirmininkas - Algimantas Kačiuška

Posėdžio sekretorius - Rimas Mackevičius

Darbotvarkė:

1. Dėl 2023 m. Lietuvos šaškių kompozicijų (64) sudarymo  čempionato teisėjų kolegijos tvirtinimo.

2. Dėl 2023 m. Lietuvos šaškių kompozicijų (64) sudarymo čempionato prizinio fondo tvirtinimo.

3. Dėl 2023 m. Lietuvos šaškių kompozicijų (64) sudarymo  čempionato nuostatų tvirtinimo.

4. Dėl 2023 m. Lietuvos šaškių kompozicijų sprendimo jaunių čempionato ir Lietuvos šaškių kompozicijų sprendimo čempionato vykdymo datų ir vietų.

5. Dėl šaškių kompozicijų sprendimo atskyrių suteikimo.

Svarstyta:

1. Dėl 2023 m. Lietuvos šaškių kompozicijų (100) sudarymo  čempionato teisėjų kolegijos tvirtinimo.

Informavo Rimas Mackevičius.

Pasisakė Algimantas Kačiuška.

Nutarta:

Patvirtinti 2023 m. Lietuvos šaškių kompozicijų (64) sudarymo  čempionato teisėjų kolegiją tokios sudėties: vyriaus. teisėjas A. Kačiuška; vyriaus. sekretorius R. Mackevičius; skyrių teisėjai: M. Levandovskij (problemos), A. Panchenko (daminės problemos, etiudai).

Balsuota: už - 6, prieš ir susilaikiusių nebuvo.

2. Dėl 2023 m. Lietuvos šaškių kompozicijų (64) sudarymo  čempionato prizinio fondo tvirtinimo.

Informavo Rimas Mackevičius.

Pasisakė Algimantas Kačiuška.

Nutarta:

Patvirtinti 2023 m. Lietuvos šaškių kompozicijų (64) sudarymo čempionato prizinį fondą 180 EUR: po 30 EUR už pirmąją vietą kiekviename iš trijų skyrių, po 20 EUR už antrąją vietą kiekviename iš trijų skyrių, po 10 EUR už trečiąją vietą kiekviename iš trijų skyrių.

Balsuota: už - 6, prieš ir susilaikiusių nebuvo.

3. Dėl 2023 m. Lietuvos šaškių kompozicijų (64) sudarymo  čempionato nuostatų tvirtinimo.

Informavo Algimantas Kačiuška.

Pasisakė Rimas Mackevičius, Steponas Petrauskas.

Nutarta:

Patvirtinti 2023 m. Lietuvos šaškių kompozicijų (64) sudarymo  čempionato nuostatus.

Balsuota: už - 6, prieš ir susilaikiusių nebuvo.

4. Dėl 2023 m. Lietuvos šaškių kompozicijų sprendimo jaunių čempionato ir Lietuvos šaškių kompozicijų sprendimo čempionato vykdymo datų ir vietų.

Pasisakė Algimantas Kačiuška.

Kalbėjo Rimas Mackevičius, Steponas Petrauskas.

Nutarta:

4.1. 2023 m. Lietuvos šaškių kompozicijų sprendimo jaunių čempionatą pravesti 2023 m. gegužės mėn. (pageidautina – gegužės mėn. antroje pusėje) Vilniuje.

Balsuota: už-6, prieš ir susilaikiusių nebuvo.

4.2. 2023 m. Lietuvos šaškių kompozicijų sprendimo čempionatą pravesti 2023 m. rugsėjo mėn. (pageidautina – rugsėjo mėn. II pusėje) Vilniuje.

Balsuota: už-4, prieš-2.

4.3. Įpareigoti LŠKMS prezidentą tikslias šių čempionatų vykdymo datas suderinti su Lietuvos šaškių federacijos (LŠF) vadovybe, atsižvelgiant į LŠF planuojamas varžybas ir rengiant LŠF 2023 m. varžybų kalendorių.

Balsuota: už-6, prieš ir susilaikiusių nebuvo.

 

5. Dėl šaškių kompozicijų sprendimo atskyrių suteikimo.

Informavo Steponas Petrauskas.

Pasisakė Algimantas Kačiuška.

Nutarta: šaškių kompozicijų sprendimo I atskyrį suteikti Leonardui Gudynui; šaškių kompozicijų sprendimo II atskyrį suteikti Emilijai Batkovskajai, Myjai Plėštytei, Valentin  Golubajev, Augustui Gainovskiui.

Balsuota: už-6, prieš ir susilaikiusių nebuvo. 

 

Posėdžio pirmininkas                                           Algimantas Kačiuška

Posėdžio sekretorius                                            Rimas Mackevičius 

                                                Copyright © 2008-2023 LŠKMS. Visos teisės saugomos.                                     E-Mail: Administrator