Lietuvos Šaškių Kompozicijos Mėgėjų Sąjunga

 
 

Pradžia

Įstatai

Taisyklės

Vykdomasis komitetas

Lietuvos šaškių kompozitoriai

LŠKMS varžybų  kalendorius

Lietuvos sudarymo čempionatai

Lietuvos sprendimo čempionatai

Tarptautiniai konkursai

Nauji kūriniai

Nuotraukų galerija

Nuorodos

VYKDOMOJO KOMITETO POSĖDŽIO PROTOKOLAS

 

2024-06-29

LIETUVOS ŠAŠKIŲ KOMPOZICIJOS MĖGĖJŲ SĄJUNGOS VYKDOMOJO KOMITETO POSĖDŽIO, ĮVYKUSIO 2024 M. Birželio 29 D.,

PROTOKOLAS   Nr.116

Dalyvauja: Algimantas Kačiuška, Rimas Mackevičius, Steponas Petrauskas

Posėdžio pirmininkas - Algimantas Kačiuška

Posėdžio sekretorius - Rimas Mackevičius

Darbotvarkė:

1. Dėl LŠKMS XXI (2024 m.) suvažiavimo vietos, laiko, darbotvarkės.

2. Dėl lėšų skyrimo 2024 m. Lietuvos šaškių kompozicijų sprendimo čempionato priziniam fondui.

3. Dėl 2024 m. Lietuvos šaškių kompozicijų sprendimo čempionato reglamento.

4. Dėl 2024 m. Lietuvos šaškių kompozicijų sprendimo čempionato vyr. teisėjo, vyr. sekretoriaus.

5. Dėl šaškių kompozicijų sprendimo atskyrių suteikimo.

Darbotvarkės projektą pristatė Algimantas Kačiuška.

Darbotvarkės tvirtinimas: už - 3, susilaikiusių ir prieš nebuvo.

 

Svarstyta:

1. Dėl LŠKMS XXI (2024 m.) suvažiavimo vietos, laiko, darbotvarkės.

Informavo Algimantas Kačiuška.

Pasisakė  Rimas Mackevičius ir Steponas Petrauskas.

Nutarta:

1.1. LŠKMS XXI (2024 m.) suvažiavimą pravesti Šiaulių sporto centro „Dubysa“ patalpose, esančiose Vilniaus universiteto Šiaulių akademijoje, adresu Vasario 16-osios g. 26, Šiauliai. Suvažiavimo pradžia 2024 m. rugsėjo 7 d. 13 val.30 min.

1.2. Patvirtinti LŠKMS XXI (2024 m.) suvažiavimo darbotvarkę:

1.2.1. LŠKMS prezidento metinė ataskaita.

1.2.2. LŠKMS Revizijos komisijos metinė ataskaita.

1.2.3. Prezidento ir Revizijos komisijos ataskaitų aptarimas.

1.2.4. Prezidento ir Revizijos komisijos ataskaitų tvirtinimas.

1.2.5. Finansinių ataskaitų rinkinio Nr.FS0323 už 2023.01.01-2023.12.31 tvirtinimas.

1.2.6. LŠKMS 2025 metų varžybų kalendoriaus tvirtinimas.

1.2.7. Kiti klausimai.

1.3. Jeigu LŠKMS suvažiavime 2024-09-07 nebus kvorumo, LŠKMS XXI (2024 m.) suvažiavimą pravesti 2024 m. rugsėjo 21 d. Šiaulių sporto centro „Dubysa“ patalpose, esančiose Vilniaus universiteto Šiaulių akademijoje, adresu Vasario 16-osios g. 26, Šiauliai. Suvažiavimo pradžia 2024 m. rugsėjo 21 d. 13 val. 30 min. Pagal  LR Asociacijų įstatymą galios paskelbta 2024-09-07 suvažiavimo darbotvarkė.

Balsuota: už - 3, susilaikiusių ir prieš nebuvo.

2. Dėl lėšų skyrimo 2024 m. Lietuvos šaškių kompozicijų sprendimo čempionato priziniam fondui.

Informavo Rimas Mackevičius.

Pasisakė Algimantas Kačiuška ir Steponas Petrauskas.

NUTARTA:

2024 m. Lietuvos šaškių kompozicijų sprendimo čempionato priziniam fondui paskirti 210 EUR.

Balsuota: už - 3, susilaikiusių ir prieš nebuvo.

3. Dėl 2024 m. Lietuvos šaškių kompozicijų sprendimo čempionato reglamento.

Informavo Algimantas Kačiuška.

Kalbėjo Rimas Mackevičius ir Steponas Petrauskas.

Nutarta:

Patvirtinti 2024 m. Lietuvos šaškių kompozicijų sprendimo čempionato reglamentą.

Balsuota: už - 3, susilaikiusių ir prieš nebuvo.

4. Dėl 2024 m. Lietuvos šaškių kompozicijų sprendimo čempionato vyr. teisėjo, vyr. sekretoriaus.

Informavo Algimantas Kačiuška.

Kalbėjo Steponas Petrauskas.

Nutarta:

2024 m. Lietuvos šaškių kompozicijų sprendimo čempionato vyr. teisėju patvirtinti Steponą Petrauską, vyr. sekretoriumi Algimantą Kačiušką.

Balsuota: už - 3, susilaikiusių ir prieš nebuvo.

5. Dėl šaškių kompozicijų sprendimo atskyrių suteikimo.

Informavo Steponas Petrauskas.

Kalbėjo Rimas Mackevičius.

Nutarta:

Šaškių kompozicijų sprendimo I atskyrį suteikti Emilijai Batkovskajai, II atskyrį – Reinaldui Damskiui ir Aistei Pukštaitei.

Balsuota: už - 3, susilaikiusių ir prieš nebuvo.

 

Posėdžio pirmininkas                                           Algimantas Kačiuška

Posėdžio sekretorius                                            Rimas Mackevičius 

                                                Copyright © 2008-2024 LŠKMS. Visos teisės saugomos.                                     E-Mail: Administrator