Lietuvos Šaškių Kompozicijos Mėgėjų Sąjunga

 
 

Pradžia

Įstatai

Taisyklės

Vykdomasis komitetas

Lietuvos šaškių kompozitoriai

LŠKMS varžybų  kalendorius

Lietuvos sudarymo čempionatai

Lietuvos sprendimo čempionatai

Tarptautiniai konkursai

Nauji kūriniai

Nuotraukų galerija

Nuorodos

 

VYKDOMOJO KOMITETO POSĖDIS

2010 – 09 – 18  Nr.53

 

Posėdžio pirmininkas: Gintautas Antanaitis

Posėdžio sekretorius: Gintaras Magelinskas

 

Dalyvauja: Gintautas Antanaitis, Antanas Gimbutas, Juozas Leišys, Gintaras Magelinskas.

Darbotvarkė:

1. Dėl A.Kačiuškos atsistatydinimo iš LŠKMS prezidento pareigų.

2. Dėl R.Mackevičiaus išstojimo iš LŠKMS.

3. Dėl 2011 metų sprendimo čempionato.

4. Dėl nario mokesčio mokėjimo.

5. Dėl informacijos prieinamumo LŠKMS nariams.

6. Dėl LŠKMS suvažiavimo.

7. Dėl 2011 metų sudarymo čempionato.

 

1. SVARSTYTA: Dėl A.Kačiuškos atsistatydinimo iš LŠKMS prezidento pareigų.

Pranešėjas: Gintautas Antanaitis.

Kalbėjo: Juozas Leišys, Gintautas Antanaitis.

NUTARTA: Priimti A.Kačiuškos atsistatydinimą ir naują prezidentą išrinkti suvažiavimo metu.

 

2. SVARSTYTA: Dėl R.Mackevičiaus išstojimo iš LŠKMS.

Pranešėjas: Gintautas Antanaitis.

Kalbėjo: Juozas Leišys, Gintaras Magelinskas.

NUTARTA: Patvirtinti R.Mackevičiaus išstojimą iš LŠKMS narių ir atleisti iš viceprezidento (kompozicijų sudarymas) pareigų.

 

3. SVARSTYTA: Dėl 2011 metų sprendimo čempionato.

Pranešėjas: Gintautas Antanaitis.

Kalbėjo: Juozas Leišys, Gintautas Antanaitis.

NUTARTA: 2011 metų sprendimo čempionatą surengti Vilniuje, rugsėjo trečiąjį savaitgalį: 17-18 dienomis, įtraukiant į LŠF varžybų kalendorių.

 

4. SVARSTYTA: Dėl nario mokesčio mokėjimo.

Pranešėjas: Gintautas Antanaitis.

Kalbėjo: Juozas Leišys, Gintautas Antanaitis, Gintaras Magelinskas.

NUTARTA: Esant nepatenkinamam nario mokesčio surinkimui, stabdyti narystę tų narių LŠKMS, kurie nesumokėjo nario mokesčio už dvejus metus. Sąrašas bus paskelbas LŠKMS svetainėje.

 

5. SVARSTYTA: Dėl informacijos prieinamumo LŠKMS nariams.

Pranešėjas: Gintaras Magelinskas

Kalbėjo: Gintautas Antanaitis, Antanas Gimbutas.

NUTARTA: Nuo 2010-09-18 informaciją apie LŠKMS VK veiklą skelbti LŠKMS svetainėje: http://www.lskms.puslapiai.lt .

 

6. SVARSTYTA: Dėl LŠKMS suvažiavimo.

Pranešėjas: Gintaras Magelinskas

Kalbėjo: Gintautas Antanaitis, Juozas Leišys.

NUTARTA: Sekantį suvažiavimą pravesti netgi nesant kvorumo. Tai yra, esant mažiau nei pusei narių, bet ne mažiau kaip trečdaliui.

 

7. SVARSTYTA: Dėl 2011 metų sudarymo čempionato.

Pranešėjas: Gintautas Antanaitis

Kalbėjo: Juozas Leišys, Gintaras Magelinskas.

NUTARTA: 2011 metais organizuoti sudarymo čempionatą 64 (rusiškos šaškės) skyriuose: problemos, etiudai, II-IV 2011 metų ketvirčiai (koordinatorius G.Antanaitis), įtraukiant į LŠF varžybų kalendorių.

 

 

 

Posėdžio pirmininkas                                                                    Gintautas Antanaitis

 

Posėdžio sekretorius                                                                     Gintaras Magelinskas

 

Viceprezidentas (kompozicijų sprendimui)                                      Juozas Leišys

 

Vykdomojo komiteto narys                                                            Antanas Gimbutas

 

 

Sąrašas narių, nesumokėjusių nario mokesčio už du (2009,2010) metus

 

                               A.Butkevičius

                               D.Janulevičius

                              

 

 

                                                Copyright © 2008-2011 LŠKMS. Visos teisės saugomos.                                     E-Mail: Administrator