Lietuvos Šaškių Kompozicijos Mėgėjų Sąjunga

 
 

Pradžia

Įstatai

Taisyklės

Vykdomasis komitetas

Lietuvos šaškių kompozitoriai

LŠKMS varžybų  kalendorius

Lietuvos sudarymo čempionatai

Lietuvos sprendimo čempionatai

Tarptautiniai konkursai

Nauji kūriniai

Nuotraukų galerija

Nuorodos

 

VYKDOMOJO KOMITETO POSĖDIS

2010 – 11 – 03  Nr.54

 

Posėdžio pirmininkas: Gintautas Antanaitis

Posėdžio sekretorius: Gintaras Magelinskas

 

Dalyvauja: Gintautas Antanaitis, Antanas Gimbutas, Juozas Leišys, Gintaras Magelinskas.

Darbotvarkė:

1. Laikinojo LŠKMS prezidento išrinkimas.

 

1. SVARSTYTA: Dėl išrinkimo laikinai einančio LŠKMS prezidento pareigas.

Pranešėjas: Gintautas Antanaitis.

Kalbėjo: Juozas Leišys, Antanas Gimbutas.

NUTARTA:

Balsuojant VK nariams, laikinai einančiu LŠKMS prezidento pareigas išrinktas Gintaras Magelinskas.

 

 

 

Posėdžio pirmininkas                                                                    Gintautas Antanaitis

 

Posėdžio sekretorius                                                                     Gintaras Magelinskas

 

Viceprezidentas (kompozicijų sprendimui)                                      Juozas Leišys

 

Vykdomojo komiteto narys                                                            Antanas Gimbutas

 

 

                                                Copyright © 2008-2010 LŠKMS. Visos teisės saugomos.                                     E-Mail: Administrator