Lietuvos Šaškių Kompozicijos Mėgėjų Sąjunga

 
 

Pradžia

Įstatai

Taisyklės

Vykdomasis komitetas

Lietuvos šaškių kompozitoriai

LŠKMS varžybų  kalendorius

Lietuvos sudarymo čempionatai

Lietuvos sprendimo čempionatai

Tarptautiniai konkursai

Nauji kūriniai

Nuotraukų galerija

Nuorodos

VYKDOMOJO KOMITETO POSĖDIS

2010 – 11 – 08  Nr.55

 

Posėdžio pirmininkas: Gintaras Magelinskas

Posėdžio sekretorius: Gintautas Antanaitis

 

Dalyvauja: Gintautas Antanaitis, Antanas Gimbutas, Juozas Leišys, Gintaras Magelinskas.

Darbotvarkė:

1. Rimo Mackevičiaus prašymas priimti į LŠKMS narius.

 

1. SVARSTYTA: Dėl Rimo Mackevičiaus priėmimo į LŠKMS narius.

Pranešėjas: Gintautas Antanaitis.

Kalbėjo: Juozas Leišys, Gintaras Magelinskas.

NUTARTA:

Balsuojant VK nariams, Rimas Mackevičius priimtas į LŠKMS narius.

 

 

 

Posėdžio pirmininkas                                                                    Gintaras Magelinskas

 

Posėdžio sekretorius                                                                     Gintautas Antanaitis

 

 

                                                Copyright © 2008-2010 LŠKMS. Visos teisės saugomos.                                     E-Mail: Administrator