Lietuvos Šaškių Kompozicijos Mėgėjų Sąjunga

 
 

Pradžia

Įstatai

Taisyklės

Vykdomasis komitetas

Lietuvos šaškių kompozitoriai

LŠKMS varžybų  kalendorius

Lietuvos sudarymo čempionatai

Lietuvos sprendimo čempionatai

Tarptautiniai konkursai

Nauji kūriniai

Nuotraukų galerija

Nuorodos

VYKDOMOJO KOMITETO POSĖDIS

2011 – 03 – 29  Nr.58

 

Posėdžio pirmininkas: Gintaras Magelinskas

Posėdžio sekretorius: Gintautas Antanaitis

 

Dalyvauja: Gintautas Antanaitis, Antanas Gimbutas, Juozas Leišys, Gintaras Magelinskas.

Darbotvarkė:

1. Rimo Mackevičiaus kandidatūros teikimas CPI teisėjauti 2012 metų pasaulio čempionate 64.Etiudai.

 

1. SVARSTYTA: Dėl Rimo Mackevičiaus kandidatūros teikimo CPI, teisėjauti 2012 metų pasaulio čempionate 64.Etiudai.

Pranešėjas: Gintaras Magelinskas.

Kalbėjo: Antanas Gimbutas, Gintautas Antanaitis.

NUTARTA: Teikti CPI prezidentui V.Matus Rimo Mackevičiaus kandidatūrą teisėjauti 2012 metų pasaulio čempionate 64.Etiudai.

 

Posėdžio pirmininkas                                                                    Gintaras Magelinskas

 

Posėdžio sekretorius                                                                     Gintautas Antanaitis

 

                                                Copyright © 2008-2011 LŠKMS. Visos teisės saugomos.                                     E-Mail: Administrator