Lietuvos Šaškių Kompozicijos Mėgėjų Sąjunga

 
 

Pradžia

Įstatai

Taisyklės

Vykdomasis komitetas

Lietuvos šaškių kompozitoriai

LŠKMS varžybų  kalendorius

Lietuvos sudarymo čempionatai

Lietuvos sprendimo čempionatai

Tarptautiniai konkursai

Nauji kūriniai

Nuotraukų galerija

Nuorodos

VYKDOMOJO KOMITETO POSĖDIS

         2011 – 08 – 10  Nr.59                  

Posėdžio pirmininkas: Gintaras Magelinskas

Posėdžio sekretorius: Gintautas Antanaitis

 

Dalyvauja: Gintautas Antanaitis, Antanas Gimbutas, Juozas Leišys, Gintaras Magelinskas.

Darbotvarkė:

1. 2011 metų Lietuvos šaškių kompozicijų sprendimo čempionato pravedimo datos pakeitimas.

2. 2011 metų Lietuvos šaškių kompozicijų sprendimo čempionato vyriausiojo teisėjo skirimas.

3. 2011 metų Lietuvos šaškių kompozicijų sprendimo čempionato reglamento tvirtinimas.

4. LŠKMS IX suvažiavimo pravedimo data ir darbotvarkės projektas.

5. LŠKMS lėšų panaudojimas.

6. LŠKMS nario kandidatūros teikimas 2011 metų pasaulio čempionatui šaškių kompozicijų sprendimas - 100.

 

 

1. SVARSTYTA: Dėl 2011 metų Lietuvos šaškių kompozicijų sprendimo čempionato pravedimo datos pakeitimo.

Pranešėjas: Gintautas Antanaitis.

Kalbėjo: Gintaras Magelinskas.

NUTARTA: Ryšium su nenumatytomis aplinkybėmis (rugsėjo 17-18 dienomis  vyks Europos krepšinio čempionato finalai ) parkelti sprendimo čempionato pravedimą į 2011 metų rugsėjo 24-25 dienas.

 

2. SVARSTYTA: Dėl 2011 metų Lietuvos šaškių kompozicijų sprendimo čempionato vyriausiojo teisėjo skirimo.

Pranešėjas: Juozas Leišys.

Kalbėjo: Antanas Gimbutas.

NUTARTA: 2011 metų Lietuvos šaškių kompozicijų sprendimo čempionato vyriausiuoju teisėju skirti Rimą Mackevičių.

 

3. SVARSTYTA: Dėl 2011 metų Lietuvos šaškių kompozicijų sprendimo čempionato reglamento.

Pranešėjas: Gintaras Magelinskas.

Kalbėjo: Juozas Leišys.

NUTARTA: LŠKMS kompozicijų sprendimo komisijos pateiktą 2011 metų Lietuvos šaškių kompozicijų sprendimo čempionato reglamentą patvirtinti.

 

4. SVARSTYTA: Dėl LŠKMS IX suvažiavimo pravedimo datos ir darbotvarkės projekto.

Pranešėjas: Gintaras Magelinskas.

Kalbėjo: Gintautas Antanaitis.

NUTARTA: LŠKMS IX suvažiavimą sušaukti 2011 metų rugsėjo 24 dieną 13 val. ir siūlyti tokią LŠKMS IX suvažiavimo darbotvarkę:

1. LŠKMS laikinai einančio prezidento pareigas metinė ataskaita.

2. LŠKMS Revizijos komisijos metinė ataskaita.

3. L.e.p. prezidento ir Revizijos komisijos ataskaitų aptarimas.

4. L.e.p. prezidento ir Revizijos komisijos ataskaitų tvirtinimas.

5. LŠKMS prezidento rinkimai.

6. LŠKMS viceprezidento (kompozicijų sudarymas) rinkimai.

5. LŠKMS 2012 metų varžybų kalendorius.

6. Kiti klausimai.

 

5. SVARSTYTA: Dėl LŠKMS lėšų panaudojimo.

Pranešėjas: Gintautas Antanaitis.

Kalbėjo: Gintaras Magelinskas.

NUTARTA:

5.1. LŠKMS diplomų (60 vnt.) gamybai paskirti 120 Lt.

5.2. 2011 metų Lietuvos šaškių kompozicijų sprendimo čempionato priziniam fondui paskirti 500 Lt.

5.3. 2011 metų Lietuvos šaškių kompozicijų sprendimo čempionato vyriaus. teisėjui Rimui Mackevičiui paskirti 100 Lt.

 

6. SVARSTYTA: Dėl LŠKMS nario kandidatūros teikimo 2011 metų pasaulio čempionatui šaškių kompozicijų sprendimas - 100.

Pranešėjas: Juozas Leišys

Kalbėjo: Gintautas Antanaitis, Antanas Gimbutas.

NUTARTA: Remiantis LŠKMS šaškių kompozicijų sprendimo čempionato reglamentu, 2011 metų pasaulio čempionatui šaškių kompozicijų sprendimas - 100 teikti Gintaro Magelinsko kandidatūrą.

 

 

Posėdžio pirmininkas                                                                    Gintaras Magelinskas

 

Posėdžio sekretorius                                                                     Gintautas Antanaitis

 

 

 

 

                       

 

                                                Copyright © 2008-2012 LŠKMS. Visos teisės saugomos.                                     E-Mail: Administrator