VYKDOMOJO KOMITETO POSĖDIS

         2011 – 08 – 10  Nr.59                  

 

Lietuvos Šaškių Kompozicijos Mėgėjų Sąjunga

 
 

Pradžia

Įstatai

Taisyklės

Vykdomasis komitetas

Lietuvos šaškių kompozitoriai

LŠKMS varžybų  kalendorius

Lietuvos sudarymo čempionatai

Lietuvos sprendimo čempionatai

Tarptautiniai konkursai

Nauji kūriniai

Nuotraukų galerija

Nuorodos

VYKDOMOJO KOMITETO POSĖDIS

         2011 – 10 – 21  Nr.60                  

Posėdžio pirmininkas: Gintaras Magelinskas

Posėdžio sekretorius: Gintautas Antanaitis

 

 

Dalyvauja: Gintautas Antanaitis, Antanas Gimbutas, Juozas Leišys, Gintaras Magelinskas, Valas Bieliauskas, Rimas Mackevičius, Viktoras Studencovas.

 

Darbotvarkė:
1. FMJD CPI šaškių kompozicijos taisyklių taikymas LŠKMS rengiamoms šaškių kompozicijų sudarymo varžyboms, kol nacionalinės taisyklės tobulinamos.
2. 2012 metų Lietuvos šimtalangių šaškių kompozicijų sudarymo čempionatas.
3. LŠKMS šaškių komopozicijų sudarymo kompozitorių klasifikacija.

 

 

1. SVARSTYTA: Dėl FMJD CPI šaškių kompozicijos taisyklių taikymo LŠKMS rengiamoms šaškių kompozicijų sudarymo varžyboms, kol nacionalinės taisyklės tobulinamos.

Pranešėjas: Rimas Mackevičius.

Kalbėjo: Valdas Bieliauskas, Stasys Žilevičius, Antanas Gimbutas.

1. NUTARTA:

1. Rengiamose Lietuvos šaškių kompozicijų sudarymo varžybose  taikyti:
         - Šimtalangėmis (100) šaškėmis -  CPI FMJD tarptautines taisykles problemoms, etiudams ir uždaviniams, ginčytinais atvejais prioritetą teikiant prancūziškam jų variantui.
         - Rusiškomis (64) šaškėmis – CPI FMJD tarptautines taisykles problemoms, etiudams ir uždaviniams ,prioritetą teikiant rusiškam jų variantui.
2. Pavesti viceprezidentui S. Žilevičiui per keturis mėnesius nuo šio nutarimo priėmimo dienos paruošti taisyklių vertimus į lietuvių kalbą.

 

 

2. SVARSTYTA: 2012 metų Lietuvos šimtalangių šaškių kompozicijų sudarymo čempionatas.

Pranešėjas: Stasys Žilevičius.

Kalbėjo: Gintautas Antanaitis, Gintaras Magelinskas.
2. NUTARTA:

1. Skirti Gintautą Antanaitį 2012 metų Lietuvos šimtalangių šaškių kompozicijų sudarymo čempionato vyriausiuoju sekretoriumi.

2. . Skirti Stasį Žilevičių 2012 metų Lietuvos šimtalangių šaškių kompozicijų sudarymo čempionato vyriausiuoju teisėju.

1.Įpareigoti LŠKMS viceprezidentą kompozicijai Stasį Žilevicių iki 2012 m.sausio mėn. pateikti VK pasiūlymus dėl 2012 metų šaškių kompozicijų sudarymo čempionato teisėjų kandidatūrų.
2.Ipareigoti LŠKMS generalinį sekretorių Gintautą Antanaitį iki 2012 m.sausio mėn. pateikti VK 2012 metų šaškių kompozicijų sudarymo čempionato reglamento projektą.

3. SVARSTYTA: LŠKMS šaškių komopozicijų sudarymo kompozitorių klasifikacijos vedimas.

Pranešėjas: Rimas Mackevičius.

Kalbėjo: Gintaras Magelinskas, Stasys Žilevičius, Valdas Bieliauskas, Juozas Leišys.
3. NUTARTA: Įgalioti LŠKMS VK narį Valdą Bieliauską tvarkyti šaškių kompozicijų sudarymo kompozitorių klasifikacija, kartą metuose ją pateikti LŠKMS prezidentui Gintarui Magelinskui paskelbti sąjungos svetainėje.

 

 

Posėdžio pirmininkas                                                                    Gintaras Magelinskas

 

Posėdžio sekretorius                                                                     Gintautas Antanaitis

 

                                                Copyright © 2008-2013 LŠKMS. Visos teisės saugomos.                                     E-Mail: Administrator