Lietuvos Šaškių Kompozicijos Mėgėjų Sąjunga

 
 

Pradžia

Įstatai

Taisyklės

Vykdomasis komitetas

Lietuvos šaškių kompozitoriai

LŠKMS varžybų  kalendorius

Lietuvos sudarymo čempionatai

Lietuvos sprendimo čempionatai

Tarptautiniai konkursai

Nauji kūriniai

Nuotraukų galerija

Nuorodos

VYKDOMOJO KOMITETO POSĖDIS

2012 – 01 – 12  Nr.61

Posėdžio pirmininkas: Gintaras Magelinskas

Posėdžio sekretorius: Gintautas Antanaitis

 

 

Dalyvauja: Gintautas Antanaitis, Antanas Gimbutas, Juozas Leišys, Gintaras Magelinskas, Valas Bieliauskas, Rimas Mackevičius, Viktoras Studencovas.

 

Darbotvarkė:
1. 2012 m. LR šaškių kompozicijų (100) sudarymo čempionato papildymas etiudų skyriumi.

2. 2012 m. LR šaškių kompozicijų (100) sudarymo čempionato piniginio fondo  sudarymas.

3. 2012 m. LR šaškių kompozicijų (100) sudarymo čempionato skyrių teisėjų patvirtinimas.

4. 2012 m. LR šaškių kompozicijų (100) sudarymo čempionato nuostatų patvirtinimas.

 

 

 

1.SVARSTYTA: Dėl etiudų skyriaus  įtraukimo į  2012 m. LR šaškių kompozicijų (100) sudarymo čempionato reglamentą.

Pranešėjas: S.Žilevičius

Kalbėjo: V.Bieliauskas, V. Studencov, G. Antanaitis.

NUTARTA: Įtraukti etiudų skyrių į 2012 m. LR kompozicijų kompozicijų sudarymo (100) čempionatą.

 

 

2. SVARSTYTA:  Dėl 2012 m. LR šaškių kompozicijų (100) sudarymo čempionato piniginio fondo skyrimo.

Pranešėjas: G.Antanaitis

Kalbėjo:  R.Mackevičius, J.Leišys, G,Magelinskas

NUTARTA: 1. Patvirtinti LR šaškių kompozicijų sudarymo  čempionato prizinį fondą – 1200 Lt.

2. Teisėjavimo piniginį fondą – 250 Lt. ( vyriaus. teisėjui – 50 lt., skyriaus teisėjams – 50 Lt.)

 

 

3. SVARSTYTA: Dėl teisėjų patvirtinimo teisėjauti LR šaškių kompozicijų (100) sudarymo čempionate.

Pranešėjas: S.Žilevičius

Kalbėjo: V.Bieliauskas, V.Studencov, G.Antanaitis

NUTARTA: Patvirtinti 2012 m. LR čempionato skyrių teisėjus:

1.      Šimtalangių šaškių miniatiūros – skyriaus teisėjas A.Liachovskij (Baltarusija).

2.      Šimtalangių šaškių problemos – skyriaus teisėjas S.Žilevičius (Lietuva).

3.      Šimtalangių šaškių daminės problemos – skyriaus teisėjas V.Šulga (Baltarusija).

4.      Šimtalangių šaškių etiudai – skyriaus teisėjas - A.Kogotko (Baltarusija).


 

4. SVARSTYTA: Dėl 2012 m. LR šaškių kompozicijų (100) sudarymo čempionato nuostatų patvirtinimo.

Pranešėjas: G.Antanaitis

Kalbėjo: G.Antanaitis, R.Mackevičius, A,Gimbutas.

NUTARTA: Patvirtinti 2012 m. LR šaškių kompozicijų sudarymo (100) čempionato nuostatus.

 

 

Posėdžio pirmininkas                                                                    Gintaras Magelinskas

 

Posėdžio sekretorius                                                                      Gintautas Antanaitis

 

                                                Copyright © 2008-2012 LŠKMS. Visos teisės saugomos.                                     E-Mail: Administrator