Lietuvos Šaškių Kompozicijos Mėgėjų Sąjunga

 
 

Pradžia

Įstatai

Taisyklės

Vykdomasis komitetas

Lietuvos šaškių kompozitoriai

LŠKMS varžybų  kalendorius

Lietuvos sudarymo čempionatai

Lietuvos sprendimo čempionatai

Tarptautiniai konkursai

Nauji kūriniai

Nuotraukų galerija

Nuorodos

VYKDOMOJO KOMITETO POSĖDIS

2012 -01-29  Nr.62

 

   Posėdžio pirmininkas: G. Magelinskas

   Posėdžio sekretorius: G. Antanaitis

 

   Dalyvauja: Gintautas Antanaitis, Antanas Gimbutas, Juozas Leišys, Gintaras Magelinskas, Valdas Bieliauskas, Rimas Mackevičius, Viktoras Studencovas, Stasys Žilevičius.

 

   Darbotvarkė:

1.      2012 m. LR šaškių kompozicijų (100) sudarymo čempionato nuostatų papildymas.

  

 

1.      SVARSTYTA:  Dėl 2012 m. LR šaškių kompozicijų (100) sudarymo čempionato nuostatų papildymo.

   Pranešėjas: G. Antanaitis.

   Kalbėjo: G.Antanaitis, S.Žilevičius, V.Bieliauskas

   NUTARTA:

  1. Atšaukti, kaip netekusius galios 2012 m. LR šaškių kompozicijų (100) sudarymo čempionato nuostatus, paskelbtus LŠKMS svetainėje 2012 m. sausio mėn. 20 d..

  2. Patvirtinti 2012 m. LR šaškių kompozicijų (100) sudarymo čempionato nuostatus su pateiktais papildymais.

 

 

                                             Pasėdžio pirmininkas: G. Magelinskas.

                                            

                                             Posėdžio sekretorius: G. Antanaitis.

                                                Copyright © 2008-2012 LŠKMS. Visos teisės saugomos.                                     E-Mail: Administrator