Lietuvos Šaškių Kompozicijos Mėgėjų Sąjunga

 
 

Pradžia

Įstatai

Taisyklės

Vykdomasis komitetas

Lietuvos šaškių kompozitoriai

LŠKMS varžybų  kalendorius

Lietuvos sudarymo čempionatai

Lietuvos sprendimo čempionatai

Tarptautiniai konkursai

Nauji kūriniai

Nuotraukų galerija

Nuorodos

VYKDOMOJO KOMITETO POSĖDIS

 2012 – 08 – 01     Nr.63

 

Posėdžio pirmininkas: Gintaras Magelinskas

Posėdžio sekretorius: Gintautas Antanaitis

 

Dalyvauja: Gintautas Antanaitis, Antanas Gimbutas, Juozas Leišys, Gintaras Magelinskas, Valdas Bieliauskas, Rimas Mackevičius, Viktoras Studencovas, Stasys Žilevičius.

 

Darbotvarkė:

1. 2012 metų Lietuvos šaškių kompozicijų sprendimo čempionato vyriausiojo teisėjo skirimas.

2. 2012 metų Lietuvos šaškių kompozicijų sprendimo čempionato reglamento tvirtinimas.

3. LŠKMS lėšų panaudojimas.

4. Kreipimasis į CPI dėl šaškių kompozicijos tarptautinio garbės vardo suteikimo Stasiui Žilevičiui.

 

1. SVARSTYTA: Dėl 2012 metų Lietuvos šaškių kompozicijų sprendimo čempionato vyriausiojo teisėjo skirimo.

Pranešėjas: Juozas Leišys.

Kalbėjo: Antanas Gimbutas.

NUTARTA: 2012 metų Lietuvos šaškių kompozicijų sprendimo čempionato vyriausiuoju teisėju skirti Gintautą Antanaitį.

 

2. SVARSTYTA: Dėl 2012 metų Lietuvos šaškių kompozicijų sprendimo čempionato reglamento.

Pranešėjas: Gintaras Magelinskas.

Kalbėjo: Juozas Leišys.

NUTARTA: LŠKMS kompozicijų sprendimo komisijos pateiktą 2012 metų Lietuvos šaškių kompozicijų sprendimo čempionato reglamentą patvirtinti.

 

3. SVARSTYTA: Dėl LŠKMS lėšų panaudojimo.

Pranešėjas: Gintautas Antanaitis.

Kalbėjo: Gintaras Magelinskas.

NUTARTA:

3.1. 2012 metų Lietuvos šaškių kompozicijų sprendimo čempionato priziniam fondui paskirti 500 Lt.

3.2. 2012 metų Lietuvos šaškių kompozicijų sprendimo čempionato vyriaus. teisėjui Gintautui Antanaičiui paskirti 100 Lt.

 

4. SVARSTYTA: Dėl kreipimosi į CPI, dėl šaškių kompozicijos tarptautinio garbės vardo suteikimo Stasiui Žilevičiui.

Pranešėjas: Valdas Bieliauskas.

Kalbėjo: Gintautas Antanaitis.

NUTARTA: Pavęsti Valdui Bieliauskui parengti siulymą CPI: suteikti Stasiui Žilevičiui MIP HC - Šaškių kompozicijos tarptautinio meistro garbės vardas.

 

 

Posėdžio pirmininkas                                                                    Gintaras Magelinskas

 

Posėdžio sekretorius                                                                     Gintautas Antanaitis

 

                                                Copyright © 2008-2013 LŠKMS. Visos teisės saugomos.                                     E-Mail: Administrator