Lietuvos Šaškių Kompozicijos Mėgėjų Sąjunga

 
 

Pradžia

Įstatai

Taisyklės

Vykdomasis komitetas

Lietuvos šaškių kompozitoriai

LŠKMS varžybų  kalendorius

Lietuvos sudarymo čempionatai

Lietuvos sprendimo čempionatai

Tarptautiniai konkursai

Nauji kūriniai

Nuotraukų galerija

Nuorodos

VYKDOMOJO KOMITETO POSĖDŽIO PROTOKOLAS

2012 – 11 – 15   Nr.65

 

Posėdžio pirmininkas: Gintautas Antanaitis

Posėdžio sekretorius: Stasys Žilevičius

 

Dalyvauja: Gintautas Antanaitis, Juozas Leišys, Gintaras Magelinskas, Stasys Žilevičius, Viktoras Studencov, Rimas Mackevičius, Valdas Bieliauskas.

 

Darbotvarkė:

 1. Dėl G. Magelinsko atsistatydinimo iš LŠKMS prezidento pareigų.

 2. Dėl lėšų skyrimo apmokėti LŠKMS skirtą baudą (100,00 Lt.), LŠKMS el. svetainės palaikymui 2013 metams (50,00 Lt.).

 

Svarstyta:

1. Dėl G. Magelinsko atsistatydinimo iš LŠKMS prezidento pareigų ir išstojimo iš LŠKMS narių.

Pranešėjas: G. Antanaitis.

Kalbėjo: V. Studencov, S. Žilevičius, R. Mackevičius, G. Antanaitis, J. Leišys, V. Bieliauskas.

Balsavimas: UŽ - 5 balsai, SUSILAIKĖ - 2.

NUTARTA: tenkinti LŠKMS prezidento G. Magelinsko atsistatydinimo pareiškimą ir tenkinti išstojimą iš LŠKMS narių.

Pavesti vykdyti laikinai prezidento įgaliojimus gen. sekretorių G. Antanaitį, iki kol bus eiliniame suvažiavime išrinktas naujas LŠKMS prezidentas.

 

Svarstyta:

2. Dėl lėšų skyrimo apmokėti LŠKMS skirtą baudą (100,00 Lt.), LŠKMS el. svetainės palaikymui 2013 metams (50,00 Lt.).

Pranešėjas: G. Antanaitis.

Kalbėjo: V. Studencov, S. Žilevičius, R. Mackevičius, G. Antanaitis, J. Leišys.

Balsavimas: UŽ - 5 balsai, SUSILAIKĖ - 2.

NUTARTA: Iš LŠKMS sąskaitos apmokėti skirtą baudą (100.00 Lt.), apmokėti pateiktą sąskaitą (50,00 Lt.) už LŠKMS internetinės svetainės palaikymą.

 

 

Posėdžio pirmininkas:       G. Antanaitis

 

Posėdžio sekretorius:         S. Žilevičius

 

                                                Copyright © 2008-2013 LŠKMS. Visos teisės saugomos.                                     E-Mail: Administrator