Lietuvos Šaškių Kompozicijos Mėgėjų Sąjunga

 
 

Pradžia

Įstatai

Taisyklės

Vykdomasis komitetas

Lietuvos šaškių kompozitoriai

LŠKMS varžybų  kalendorius

Lietuvos sudarymo čempionatai

Lietuvos sprendimo čempionatai

Tarptautiniai konkursai

Nauji kūriniai

Nuotraukų galerija

Nuorodos

VYKDOMOJO KOMITETO POSĖDŽIO PROTOKOLAS

2013 – 01 – 55   Nr.66

 

Posėdžio pirmininkas: Gintautas Antanaitis

Posėdžio sekretorius: Stasys Žilevičius

 

Dalyvauja: Gintautas Antanaitis, Stasys Žilevičius, Valdas Bieliauskas, Rimas Mackevičius, Viktor Stucencov, Juozas Leišys.

 

Darbotvarkė: Laidavimas LŠF suteikti šaškių kompozicijų sudarymo nacionalinio didmeistrio vardą p. Virmantui Masiuliui.

 

Svarstyta:  Dėl laidavimo LŠF suteikti šaškių kompozicijų sudarymo nacionalinio didmeistrio vardo suteikimo p. Virmantui Masiuliui.

Pranešėjas: Valdas Bieliauskas.

Kalbėjo: S.Žilevičius, G.Antanaitis.

 

Balsavimas: UŽ – 6.

 

NUTARTA  -  LAIDUOTI  LŠF,  KAD  SUTEIKTI  LR  ŠAŠKIŲ  KOMPOZICIJŲ SUDARYMO  NACIONALINIO  DIDMEISTRIO  VARDĄ  p. VIRMANTUI  MASIULIUI.

 

 

Posėdžio pirmininkas:                                         Gintautas Atanaitis

 

Posėdžio sekretorius:                                          Stasys Žilevičius

 

 

                                                Copyright © 2008-2013 LŠKMS. Visos teisės saugomos.                                     E-Mail: Administrator