Lietuvos Šaškių Kompozicijos Mėgėjų Sąjunga

 
 

Pradžia

Įstatai

Taisyklės

Vykdomasis komitetas

Lietuvos šaškių kompozitoriai

LŠKMS varžybų  kalendorius

Lietuvos sudarymo čempionatai

Lietuvos sprendimo čempionatai

Tarptautiniai konkursai

Nauji kūriniai

Nuotraukų galerija

Nuorodos

VYKDOMOJO KOMITETO POSĖDŽIO PROTOKOLAS

2013 – 02 – 08   Nr.67

 

Posėdžio pirmininkas – Rimas Mackevičius

Posėdžio sekretorius – Stasys Žilevičius

 

Dalyvauja: Valdas Bieliauskas Juozas Leišys, Rimas Mackevičius, Viktor Studencov, Stasys Žilevičius.

 

Svarstyta: Dėl laikinai einančio prezidento pareigas paskyrimo

Kalbėjo: Rimas Mackevičius.

Balsuota: už -4, susilaikė -1

 

Nutarta: Paskirti Stasį Žilevičių laikinai einančiu Lietuvos šaškių kompozicijos mėgėjų sąjungos prezidento pareigas.

 

Posėdžio pirmininkas – Rimas Mackevičius

Posėdžio sekretorius – Stasys Žilevičius

 

                                                Copyright © 2008-2013 LŠKMS. Visos teisės saugomos.                                     E-Mail: Administrator