Lietuvos Šaškių Kompozicijos Mėgėjų Sąjunga

 
 

Pradžia

Įstatai

Taisyklės

Vykdomasis komitetas

Suvažiavimai

Lietuvos šaškių kompozitoriai

LŠKMS varžybų  kalendorius

Lietuvos sudarymo čempionatai

Lietuvos sprendimo čempionatai

Tarptautiniai konkursai

Nauji kūriniai

Nuotraukų galerija

Nuorodos

VYKDOMOJO KOMITETO POSĖDŽIO PROTOKOLAS

2013 – 02 – 11   Nr.68

 

Posėdžio pirmininkas – Stasys Žilevičius

Posėdžio sekretorius – Rimas Mackevičius

 

Dalyvauja: Valdas Bieliauskas, Juozas Leišys, Rimas Mackevičius, Viktor Studencov, Stasys Žilevičius

 

Svarstyta: Dėl Rimo Mackevičiaus paskyrimo l. e. generalinio sekretoriaus pareigas.

Kalbėjo: Stasys Žilevičius.

Balsuota: už -4,susilaikė -1.

 

Nutarta: Paskirti Rimą Mackevičių laikinai eiti LŠKMS generalinio sekretoriaus pareigas.

 

Posėdžio pirmininkas – Stasys Žilevičius

Posėdžio sekretorius – Rimas Mackevičius

 

 

                                                Copyright © 2008-2013 LŠKMS. Visos teisės saugomos.                                     E-Mail: Administrator