Lietuvos Šaškių Kompozicijos Mėgėjų Sąjunga

 
 

Pradžia

Įstatai

Taisyklės

Vykdomasis komitetas

Lietuvos šaškių kompozitoriai

LŠKMS varžybų  kalendorius

Lietuvos sudarymo čempionatai

Lietuvos sprendimo čempionatai

Tarptautiniai konkursai

Nauji kūriniai

Nuotraukų galerija

Nuorodos

VYKDOMOJO KOMITETO POSĖDŽIO PROTOKOLAS

2013 – 06 – 02   Nr.69

 

Posėdžio pirmininkas - Stasys Žilevičius

Posėdžio sekretorius - Rimas Mackevičius

 

Dalyvauja: Valdas Bieliauskas, Juozas Leišys, Rimas Mackevičius, Viktoras Studencov, Stasys Žilevičius.

 

Darbotvarkė:

1.Dėl nacionalinio šaškių kompozicijos didmeistrio vardo suteikimo Virmantui Masiuliui.

2.Dėl LŠKMS narių Algirdo Buičenkos,Alfonso Butkevičiaus,Deivio Janulevičiaus,Alfonso Kondroto pašalinimo iš Sąjungos piktybiškai jiems

nemokant eilę metų nario mokesčio.

 

1. Svarstyta:

Svarstyta V.Masiulio kandidatūra nacionalinio šaškių kompozicijos didmeistrio vardui gauti.

Pranešėjas: V.Bieliauskas.

Kalbėjo: V.Bieliauskas, R.Mackevičius, S.Žilevičius.

Balsuota:už -5.

NUTARTA:Suteikti V.Masiuliui nacionalinio šaškių kompozicijos didmeistrio vardą ir

pateikti jį tvirtinti LŠF( Lietuvos Šaškių Federacijos) Vykdomajam komitetui.

 

2.Svarstyta:

Svarstytas LŠKMS narių A.Buičenkos, A.Butkevičiaus, D.Janulevičiaus, A.Kondroto pašalinimo iš Sąjungos klausimas.

Pranešėjas: R.Mackevičius.

Kalbėjo: R.Mackevičius, V.Studencov, S.Žilevičius.

Balsuota:už – 4,susilaikė – 1.

NUTARTA: Pašalinti A.Buičenką, A.Butkevičių, D.Janulevičių, A.Kondrotą iš LŠKMS narių ir šį Vykdomojo komiteto sprendimą teikti patvirtinimui eiliniame LŠKMS suvažiavime,įvyksiančiame 2013m.rugsėjo 21 dieną.

 

Posėdžio pirmininkas                                                             Stasys Žilevičius

Posėdžio sekretorius                                                              Rimas Mackevičius

 

 

 

                                                Copyright © 2008-2013 LŠKMS. Visos teisės saugomos.                                     E-Mail: Administrator