Lietuvos Šaškių Kompozicijos Mėgėjų Sąjunga

 
 

Pradžia

Įstatai

Taisyklės

Vykdomasis komitetas

Lietuvos šaškių kompozitoriai

LŠKMS varžybų  kalendorius

Lietuvos sudarymo čempionatai

Lietuvos sprendimo čempionatai

Tarptautiniai konkursai

Nauji kūriniai

Nuotraukų galerija

Nuorodos

VYKDOMOJO KOMITETO POSĖDŽIO PROTOKOLAS

2013 – 07 – 26   Nr.70

 

Posėdžio pirmininkas – Stasys Žilevičius

Posėdžio sekretorius – Rimas Mackevičius

 

Dalyvauja: Valdas Bieliauskas, Juozas Leišys, Rimas Mackevičius, Stasys Žilevičius.

 

DARBOTVARKĖ:

1.Dėl 2013 metų Lietuvos šaškių kompozicijų sprendimo čempionato trukmės bei reglamento.

2.Dėl 2013 metų Lietuvos šaškių kompozicijų sprendimo čempionato vyriausiojo teisėjo.

3.Dėl 2013 metų Lietuvos šaškių kompozicijų sprendimo čempionato prizinio fondo.

4.Dėl Arūno Bučinsko (Šiauliai) priėmimo į LŠKMS narius.

5.Dėl neetiškų LŠKMS nario Viktoro Studencov pasisakymų/išpuolių prieš LŠKMS narį Algimantą Kačiušką.

 

1.SVARSTYTA: 2013 metų Lietuvos šaškių kompozicijų sprendimo čempionato trukmė bei reglamentas.

Pranešėjas: Stasys Žilevičius.

Kalbėjo: Juozas Leišys, Rimas Mackevičius.

Balsuota: už - 4.

NUTARTA: Patvirtinti 2013 metų Lietuvos kompozicijų sprendimo čempionato trukmę – 2 dienos,po turą į dieną ; bei pritarti šio čempionato reglamentui.

 

2.SVARSTYTA: 2013 metų Lietuvos šaškių kompozicijų sprendimo čempionato vyriausiojo teisėjo kandidatūra.

Pranešėjas: Stasys Žilevičius.

Kalbėjo: Valdas Bieliauskas, Juozas Leišys.

Balsuota: už -3,susilaikė -1.

NUTARTA: 2013 metų Lietuvos šaškių kompozicijų sprendimo čempionato vyriausiuoju teisėju skirti Rimą Mackevičių(Vilnius).

 

3.SVARSTYTA:Dėl 2013 metų Lietuvos šaškių kompozicijų sprendimo čempionato prizinio fondo.

Pranešėjas: Stasys Žilevičius.

Kalbėjo: Rimas Mackevičius.

Balsuota: už -4.

NUTARTA: 2013 metų Lietuvos šaškių kompozicijų sprendimo čempionato priziniam fondui paskirti 410 litų.

 

4.SVARSTYTA: Arūno Bučinsko(Šiauliai) kandidatūra į LŠKMS narius.

Pranešėjas: Rimas Mackevičius.

Kalbėjo: Juozas Leišys, Stasys Žilevičius.

Balsuota: už – 4.

NUTARTA: Priimti Arūną Bučinską į LŠKMS narius,pateikiant šį VK  sprendimą patvirtinti LŠKMS XI suvažiavimui,įvyksiančiam 2013 metų rugsėjo 21 dieną.

 

5.SVARSTYTA: LŠKMS nario Viktoro Studencov neetiški išpuoliai/pasisakymai LŠKMS nario Algimanto Kačiuškos adresu.

Pranešėjas: Stasys Žilevičius.

Kalbėjo: Juozas Leišys, Rimas Mackevičius, Stasys Žilevičius.

Balsuota: už -3,susilaikė -1.

NUTARTA: LŠKMS LŠKMS nariui Viktorui Studencov už neetišką elgesį ir už LŠKMS Įstatų punkto 3.9.nepripažinimą („Sąjungos  nariai privalo pripažinti ir laikytis Sąjungos Įstatų,taisyklių,sprendimų,rezoliucijų,veikti neprieštaraudami šiems įstatams“) pareikšti pastabą.

 

Posėdžio pirmininkas                                                Stasys Žilevičius

Posėdžio sekretorius                                                  Rimas Mackevičius

 

 

                                                Copyright © 2008-2013 LŠKMS. Visos teisės saugomos.                                     E-Mail: Administrator