Lietuvos Šaškių Kompozicijos Mėgėjų Sąjunga

 
 

Pradžia

Įstatai

Taisyklės

Vykdomasis komitetas

Lietuvos šaškių kompozitoriai

LŠKMS varžybų  kalendorius

Lietuvos sudarymo čempionatai

Lietuvos sprendimo čempionatai

Tarptautiniai konkursai

Nauji kūriniai

Nuotraukų galerija

Nuorodos

VYKDOMOJO KOMITETO POSĖDŽIO PROTOKOLAS

2013 – 09 – 02   Nr.71

 

Posėdžio pirmininkas: Stasys Žilevičius

Posėdžio sekretorius: Rimas Mackevičius

 

Dalyvauja: Valdas Bieliauskas, Juozas Leišys, Rimas Mackevičius, Stasys Žilevičius.

 

1.SVARSTYTA: Dėl LŠKMS XI suvažiavimo darbotvarkės projekto.

Pranešėjas: Stasys Žilevičius.

Kalbėjo: Rimas Mackevičius.

Balsuota: už – 4. Susilaikiusių ir prieš nėra.

 

NUTARTA: Siūlyti LŠKMS XI suvažiavimui tokį darbotvarkės projektą:

1. Laikinai einančio LŠKMS prezidento pareigas metinė ataskaita.

2. LŠKMS Revizijos komisijos metinė ataskaita.

3. Laikinai einančio LŠKMS prezidento ir Revizijos komisijos ataskaitų aptarimas.

4. Laikinai einančio LŠKMS prezidento ir Revizijos komisijos ataskaitų tvirtinimas.

5. LŠKMS prezidento ir kitų vadovaujančių institucijų rinkimai.

6. Dėl LŠKMS 2014 m.varžybų kalendoriaus.

7. Kiti klausimai.

 

Posėdžio pirmininkas                                                      Stasys Žilevičius

Posėdžio sekretorius                                                       Rimas Mackevičius

 

 

 

                                                Copyright © 2008-2013 LŠKMS. Visos teisės saugomos.                                     E-Mail: Administrator