Lietuvos Šaškių Kompozicijos Mėgėjų Sąjunga

 
 

Pradžia

Įstatai

Taisyklės

Vykdomasis komitetas

Lietuvos šaškių kompozitoriai

LŠKMS varžybų  kalendorius

Lietuvos sudarymo čempionatai

Lietuvos sprendimo čempionatai

Tarptautiniai konkursai

Nauji kūriniai

Nuotraukų galerija

Nuorodos

VYKDOMOJO KOMITETO POSĖDŽIO PROTOKOLAS

2013 – 11 – 16   Nr.72

 

 

Posėdžio pirmininkas:                                                               Stasys Žilevičius

Posėdžio sekretorius:                                                                Rimas Mackevičius

 

Darbotvarkė:

1. Dėl LŠKMS 2014 metų varžybų kalendoriaus.

2. Dėl 2014 metų  Lietuvos šaškių kompozicijų sudarymo čempionato nuostatų patvirtinimo.

3. Dėl 2014 metų Lietuvos šaškių kompozicijų sudarymo čempionato dviejų koordinatorių bei keturių skyrių teisėjų kandidatūrų.

 

1. SVARSTYTA: LŠKMS 2014 metu varžybų kalendorius.

Pranešėjas: Rimas Mackevičius.

Kalbėjo: Stasys Žilevičius

Balsuota: už -5, susilaikiusių ir balsavusių prieš nebuvo.

 NUTARTA: Patvirtinti 2014 metų kalendorių:

A dalis. LŠKMS vykdomos varžybos.

1. IX.13 -14. Lietuvos respublikos šaškių kompozicijų sprendimo čempionatas. Suaugę. 100,64. Vilnius. 20 dalyvių. Atsakingas R.Mackevičius, 8614 39022.

2. VI –XII.Lietuvos respublikos šaškių kompozicijų sudarymo čempionatas. Suaugę. 100. Vietose. 15 dalyvių. Atsakingas S.Žilevičius,     8695 29119.

B dalis. Kitos varžybos, vykdomos Lietuvoje ir pripažįstamos LŠKMS.

1. XI ar XII(tiksli data bus žinoma 2014 metų III ketvirtyje)“Kėdainių taurės“ šaškių kompozicijų sprendimo varžybos ir Kėdainių rajono šaškių kompozicijų sprendimo čempionatas. Suaugę. 100,64. Kėdainiai. 15 dalyvių. Atsakingas V.Satkus, 8647 08453.

 

2.SVARSTYTA: 2014 metų Lietuvos šaškių kompozicijų (100) sudarymo čempionato nuostatai lietuvių ir rusų kalbomis.

Pranešėjas: Valdas Bieliauskas.

Kalbėjo: Rimas Mackevičius,Stasys Žilevičius.

Balsuota: už – 5, suslaikiusių ir balsavusių prieš nebuvo.

NUTARTA: Patvirtinti 2014 metų Lietuvos šaškių kompozicijų (100) sudarymo čempionato nuostatus lietuvių ir rusų kalbomis.

 

3.SVARSTYTA: 2014 metų Lietuvos šaškių kompozicijų(100) sudarymo čempionato dviejų koordinatorių ir keturių skyrių teisėjų kandidatūros.

Pranešėjas: Stasys Žilevičius.

Kalbėjo: Valdas Bieliauskas, Rimas Mackevičius.

Balsuota: už -5, susilaikiusių ir balsavusių prieš nebuvo.

NUTARTA: Patvirtinti 2014 metų Lietuvos  šaškių kompozicijų sudarymo čempionato du koordinatorius Stasį Žilevičių  ir Valdą Bieliauską bei šio čempionato skyrių teisejus A.Liachovskij,Baltarusija( miniatūrų – 100 ir problemų – 100 skyriuose), A.Kogotko, Baltarusija(etiudų -100 ir daminių problemų skyriuose).

 

Posėdžio pirmininkas:                                                        Stasys Žilevičius

Posėdžio sekretorius:                                                          Rimas Mackevičius

 

                                                Copyright © 2008-2014 LŠKMS. Visos teisės saugomos.                                     E-Mail: Administrator