Lietuvos Šaškių Kompozicijos Mėgėjų Sąjunga

 
 

Pradžia

Įstatai

Taisyklės

Vykdomasis komitetas

Lietuvos šaškių kompozitoriai

LŠKMS varžybų  kalendorius

Lietuvos sudarymo čempionatai

Lietuvos sprendimo čempionatai

Tarptautiniai konkursai

Nauji kūriniai

Nuotraukų galerija

Nuorodos

VYKDOMOJO KOMITETO POSĖDŽIO PROTOKOLAS

2014 – 02 – 17   Nr.73

 

Posėdžio pirmininkas                                                                      Stasys Žilevičius

Posėdžio sekretorius                                                                       Rimas Mackevičius

 

Dalyvauja: Valdas Bieliauskas, Arūnas Bučinskas, Juozas Leišys, Rimas Mackevičius, Stasys Žilevičius.

 

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl Viktoro Studencovo kandidatūros patvirtinimo į PWCP –VI teisėjus.

 

SVARSTYTA: Viktoro Studencovo kandidatūra į PWCP – VI teisėjus.

Pranešėjas: Stasys Žilevičius.

Kalbėjo: Valdas Bieliauskas, Juozas Leišys, Rimas Mackevičius.

Balsuota: už – 3, susilaikė – 1, prieš – 1.

 

NUTARTA: Patvirtinti Viktoro Studencovo kandidatūrą į PWCP –VI teisėjus ir

įpareigoti  Stasį Žilevičių apie šį Vykdomojo Komiteto  nutarimą informuoti FMJD

CPI prezidentą V.Šulgą.

 

 

Posėdžio pirmininkas                                                                     Stasys Žilevičius

Posėdžio sekretorius                                                                       Rimas Mackevičius

                                                Copyright © 2008-2014 LŠKMS. Visos teisės saugomos.                                     E-Mail: Administrator