Lietuvos Šaškių Kompozicijos Mėgėjų Sąjunga

 
 

Pradžia

Įstatai

Taisyklės

Vykdomasis komitetas

Lietuvos šaškių kompozitoriai

LŠKMS varžybų  kalendorius

Lietuvos sudarymo čempionatai

Lietuvos sprendimo čempionatai

Tarptautiniai konkursai

Nauji kūriniai

Nuotraukų galerija

Nuorodos

VYKDOMOJO KOMITETO POSĖDŽIO PROTOKOLAS

2014 – 07 – 02   Nr.74

 

Posėdžio pirmininkas – Stasys Žilevičius

Posėdžio sekretorius – Rimas Mackevičius

 

Dalyvauja: Valdas Bieliauskas, Arūnas Bučinskas, Juozas Leišys, Rimas Mackevičius, Stasys Žilevičius.

 

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl 2014 metų Lietuvos šaškių kompozicijų sprendimo čempionato reglamento.

2. Dėl 2014 metų Lietuvos šaškių kompozicijų sprendimo čempionato vyriausiojo teisėjo.

3. Dėl 2014 metų Lietuvos šaškių kompozicijų sprendimo čempionato prizinio fondo.

4. Dėl Simano Aškinio (Vilainiai, Kėdainių rajonas)  priėmimo į LŠKMS narius.

5. Dėl Garbės vardų nuostatų projekto.

 

  1. SVARSTYTA: 2014 metų Lietuvos šaškių kompozicijų sprendimo čempionato reglamentas.

Pranešėjas: Stasys Žilevičius.

Kalbėjo: Juozas Leišys, Rimas Mackevičius.

Balsuota: 5 – už, susilaikiusių ir prieš nėra.

NUTARTA: Patvirtinti 2014 metų Lietuvos kompozicijų sprendimo čempionato reglamentą.

 

  1. SVARSTYTA: 2014 metų Lietuvos šaškių kompozicijų sprendimo čempionato vyriausiojo teisėjo kandidatūra.

Pranešėjas: Stasys Žilevičius.

Kalbėjo: Valdas Bieliauskas, Arūnas Bučinskas, Juozas Leišys.

Balsuota: 5 – už, susilaikiusių ir prieš nėra.

NUTARTA: 2014 metų Lietuvos šaškių kompozicijų sprendimo čempionato vyriausiuoju teisėju skirti Rimą Mackevičių (Vilnius).

 

  1. SVARSTYTA: Dėl 2014 metų Lietuvos šaškių kompozicijų sprendimo čempionato prizinio fondo.

Pranešėjas: Stasys Žilevičius.

Kalbėjo: Juozas Leišys, Rimas Mackevičius.

Balsuota: 5 – už, susilaikiusių ir prieš nėra.

NUTARTA: 2014 metų Lietuvos šaškių kompozicijų sprendimo čempionato priziniam fondui paskirti 510 litų.

 

  1. SVARSTYTA: Simano Aškinio (Vilainiai, Kėdainių rajonas) kandidatūra į LŠKMS narius.

Pranešėjas: Stasys Žilevičius.

Kalbėjo: Valdas Bieliauskas, Arūnas Bučinskas, Rimas Mackevičius.

Balsuota: 5 – už, susilaikiusių ir prieš nėra.

NUTARTA: Priimti Simaną Aškinį (Vilainiai, Kėdainių rajonas) į LŠKMS narius, pateikiant šį VK  sprendimą patvirtinti LŠKMS XII suvažiavimui, įvyksiančiam 2014 metų rugsėjo 20 dieną.

 

  1. SVARSTYTA: Lietuvos šaškių kompozicijos mėgėjų sąjungos Garbės vardų suteikimo nuostatų projektas.

Pranešėjas: Stasys Žilevičius.

Kalbėjo: Valdas Bieliauskas, Arūnas Bučinskas, Juozas Leišys, Rimas Mackevičius.

Balsuota: 5 – už, susilaikiusių ir prieš nėra.

NUTARTA: Pritarti Garbės vardų suteikimo nuostatų projektui ir pateikti jį svarstyti bei tvirtinti 2014 metų rugsėjo 20 dieną įvyksiančiam LŠKMS XII suvažiavimui.

 

 

Posėdžio pirmininkas                                                Stasys Žilevičius

Posėdžio sekretorius                                                  Rimas Mackevičius

                                                Copyright © 2008-2014 LŠKMS. Visos teisės saugomos.                                     E-Mail: Administrator