Lietuvos Šaškių Kompozicijos Mėgėjų Sąjunga

 
 

Pradžia

Įstatai

Taisyklės

Vykdomasis komitetas

Lietuvos šaškių kompozitoriai

LŠKMS varžybų  kalendorius

Lietuvos sudarymo čempionatai

Lietuvos sprendimo čempionatai

Tarptautiniai konkursai

Nauji kūriniai

Nuotraukų galerija

Nuorodos

VYKDOMOJO KOMITETO POSĖDŽIO PROTOKOLAS

2014 – 09 – 15      Nr.75

 

Posėdžio pirmininkas      Stasys Žilevičius

Posėdžio sekretorius       Rimas Mackevičius

 

Dalyvauja:  Valdas Bieliauskas, Arūnas Bučinskas, Juozas Leišys, Rimas Mackevičius, Stasys Žilevičius.

 

DARBOTVARKĖ:  Dėl  LŠKMS XII suvažiavimo darbotvarkės projekto.

 

1.SVARSTYTA:  LŠKMS XII suvažiavimo darbotvarkės projektas.

Pranešėjas: Stasys Žilevičius.

Kalbėjo: Valdas Bieliauskas, Arūnas Bučinskas, Juozas Leišys, Rimas Mackevičius.

Balsuota: 5 –už, susilaikiusių ir prieš nėra.

 

NUTARTA:  Siūlyti  LŠKMS XII suvažiavimo darbotvarkę:

1. LŠKMS prezidento metinė ataskaita.

2. LŠKMS Revizijos komisijos metinė ataskaita.

3. Prezidento ir Revizijos komisijos ataskaitų aptarimas.

4. Prezidento ir Revizijos komisijos ataskaitų tvirtinimas.

5. LŠKMS 2015 m. varžybų kalendoriaus aptarimas ir tvirtinimas.

6. LŠKMS garbės vardų nuostatų projekto aptarimas ir tvirtinimas.

7. LŠKMS garbės vardų suteikimas.

8. LŠKMS Įstatų 3.2. punkto papildymas ir punkto 4.1.2.4. pakeitimas.

9. LŠKMS nario ir stojamojo mokesčių peržiūrėjimas ryšium su numatomu euro įvedimu.

10. Simano Aškinio ( Kėdainių rajonas) priėmimas į LŠKMS narius.

11. Kiti klausimai.

 

Posėdžio pirmininkas                                                                  Stasys Žilevičius

Posėdžio sekretorius                                                                   Rimas Mackevičius

                                                Copyright © 2008-2014 LŠKMS. Visos teisės saugomos.                                     E-Mail: Administrator