Lietuvos Šaškių Kompozicijos Mėgėjų Sąjunga

 
 

Pradžia

Įstatai

Taisyklės

Vykdomasis komitetas

Lietuvos šaškių kompozitoriai

LŠKMS varžybų  kalendorius

Lietuvos sudarymo čempionatai

Lietuvos sprendimo čempionatai

Tarptautiniai konkursai

Nauji kūriniai

Nuotraukų galerija

Nuorodos

VYKDOMOJO KOMITETO POSĖDŽIO PROTOKOLAS

2015 – 03 – 25.  Nr.76

Posėdžio pirmininkas: Stasys Žilevičius

Posėdžio sekretorius: Rimas Mackevičius

 

Dalyvauja: Arūnas Bučinskas, Juozas Leišys, Rimas Mackevičius, Stasys Žilevičius.

Darbotvarkė:

 1. Dėl šaškių kompozicijų sudarymo III atskyrio suteikimo Steponui Petrauskui.

 2. Dėl 2015 m. LŠKMS varžybų kalendoriaus.

 3. Dėl 2015 m.  Lietuvos šaškių kompozicijų sudarymo čempionato nuostatų.

 4. Dėl 2015 m. Lietuvos  šaškių kompozicijų sudarymo čempionato dviejų koordinatorių ir skyrių teisėjų.

 5. Dėl 2015 m. LŠKMS konkurso prizinio fondo.

 6. Dėl Romualdo Račinsko ( Kėdainiai) priėmimo į LŠKMS narius.

 7. Dėl Gennadij Andrejev ( Latvija) priėmimo į LŠKMS narius.

 8. Dėl Rušan Valejev ( Rusija ) priėmimo į LŠKMS narius.

 9. Dėl Anatolij Valejev ( Rusija  ) priėmimo į LŠKMS narius.

10.Dėl Viktor Šulga ( Baltarusija ) priėmimo į LšKMS narius.

 

1. SVARSTYTA: Stepono Petrausko kandidatūra III šaškių kompozicijų atskyriui gauti.

Pranešėjas: Stasys Žilevičius.

Kalbėjo Rimas Mackevičius.

Balsuota: už – 4, prieš ir susilaikiusių nėra.

NUTARTA: Suteikti Steponui Petrauskui III šaškių kompozicijų sudarymo atskyrį.

 

2. SVARSTYTA: LŠKMS 2015 m. varžybų kalendorius.

Pranešėjas: Stasys Žilevičius.

Kalbėjo Rimas Mackevičius.

Balsuota: už – 4, prieš ir susilaikiusių nėra.

NUTARTA: Patvirtinti 2015 m. varžybų kalendorių:

A dalis. LŠKMS vykdomos varžybos.

1. IX.26-27 ( galutinė data dar gali kisti) Lietuvos respublikos šaškių kompozicijų sprendimo čempionatas,100,64. Šiauliai. Atsakingas A. Bučinskas.Tel.868383700.

2. VII-XII. Lietuvos šaškių kompozicijų sudarymo paprastosiomis šaškėmis čempionatas ( 64) ir paraleliai vykdomas LŠKMS kompozicijų sudarymo konkursas (64), kuriame lygiomis teisėmis dalyvauja LŠKMS nariai ne Lietuvos piliečiai. Problemų, daminių problemų ir etiudų skyriai .Vietose. Atsakingas S.Žilevičius. Tel .859529119.

3. III – VI. Kompozicijų sudarymo konkursas pradedantiesiems „ Viltys – 2015“( 2015 – IV.30 – VII.01), 64,100. Vietose.

Atsakingas S. Žilevičius. Tel. 869529119.

B dalis. Kitos varžybos, vykdomos Lietuvoje ir pripažįstamos LŠKMS.

1. XI ( tiksli data bus žinoma antroje metų pusėje)2015 m.“Kėdainių taurės“  šaškių kompozicijų sprendimo varžybos ir Kėdainių rajono šaškių kompozicijų sprendimo čempionatas. 64,100.Kėdainiai.

Atsakingas V.Satkus. Tel.864708453.

 

3. SVARSTYTA:2015 m. Lietuvos šaškių kompozicijų sudarymo (64) čempionato nustatai.

Pranešėjas: Stasys Žilevičius.

Kalbėjo: Rimas Mackevičius.

Balsuota: 4 – už, prieš ir susilaikiusių nėra.

NUTARTA: Patvirtinti 2015 m. Lietuvos šaškių kompozicijų sudarymo nuostatus .

 

4. SVARSTYTA: 2015 m. Lietuvos šaškių kompozicijų sudarymo čempionato dviejų koordinatorių ir trijų skyrių teisėjų kandidatūros. Pasiūlyta čempionato koordinatoriais skirti Valdą Bieliauską ir Stasį Žilevičių. Pasiūlytos Valdo Bieliausko ( Problemos – 64), A. Kogotko ( Daminės problemos – 64 ir etiudai – 64), Baltarusija kandidatūros į čempionato teisėjus.

Pranešėjas: Stasys Žilevičius.

Kalbėjo: Rimas Mackevičius, Juozas Leišys, Arūnas Bučinskas.

Balsuota: koordinatorius S.Žilevičius: už – 4, prieš ir ir susilaikiusių nėra, koordinatorius V.Bieliauskas:3 – už, 1 -  susilaiko, prieš nėra.

Balsuota dėl teisėjų kandidatūrų: V.Bieliauskas: 3 – už, 1 – prieš, susilaikiusių nėra. A.Kogotko: 4 – už, prieš ir susilaikiusių nėra.

NUTARTA: Patvirtinti  2015 m. Lietuvos  šaškių kompozicijų sudarymo čempionato du koordinatorius Stasį Žilevičių ir Valdą Bieliauską bei šio čempionato skyrių teisėjus  A.Kogotko, Baltarusija( daminių problemų ir etiudų skyriuose) ir V.Bieliauską, Ispanija( problemų skyriuje).

 

5. SVARSTYTA: 2015 m. LŠKMS konkurso prizinis fondas.

Pranešėjas: R.Mackevičius.

Kalbėjo: Juozas Leišys, Stasys Žilevičius.

Balsuota:4 – už, prieš ir susilaikiusių nėra.

NUTARTA: 2015 m. LŠKMS konkurso priziniam fondui skirti 180 eurų.

 

6. SVARSTYTA: Romualdo Račinsko ( Kėdainiai) kandidatūra į LŠKMS narius.

Pranešėjas: Stasys Žilevičius.

Kalbėjo: Rimas Mackevičius.

Balsuota: 4 – už, prieš ir susilaikiusių nėra.

NUTARTA: Priimti Romualdą Račinską ( Kėdainiai) į LŠKMS narius.

 

7. SVARSTYTA: Gennadij Andrejev (Latvija) kandidatūra į LŠKMS narius.

Pranešėjas: Stasys Žilevičius.

Kalbėjo: Arūnas Bučinskas,Juozas Leišys, Rimas Mackevičius.

Balsuota: 4 – už, prieš ir susilaikiusių nėra.

NUTARTA: Priimti  Gennadij Andrejev ( Latvija) į LŠKMS narius.

 

8. SVARSTYTA: Rušan Valejev ( Rusija) kandidatūra į LŠKMS narius.

Pranešėjas: Stasys Žilevičius.

Kalbėjo: Arūnas Bučinskas, Juozas Leišys, Rimas Mackevičius.

Balsuota: 4 – už, prieš ir susilaikiusių nėra.

NUTARTA: Priimti Rušan Valejev ( Rusija) į LŠKMS narius.

 

9. SVARSTYTA: Anatolij Terechov ( Rusija) kandidatūra į LŠKMS narius.

Pranešėjas: Stasys Žilevičius.

Kalbėjo: Arūnas Bučinskas, Juozas Leišys, Rimas Mackevičius.

Balsuota: 4 – už, prieš ir susilaikiusių nėra.

Nutarta: Priimti Anatolij Terechov ( Rusija)  į LŠKMS narius.

 

10. SVARSTYTA: V.Šulga ( Baltarusija) kandidatūra į LŠKMS narius.

Pranešėjas: Stasys Žilevičius.

Kalbėjo: Arūnas Bučinskas, Juozas Leišys, Rimas Mackevičius.

Balsuota: 3 – už, prieš nėra, 1 – susilaikė.

NUTARTA: Priimti Viktor Šulga( Baltarusija) į LŠKMS narius.

 

Posėdžio pirmininkas:                                                  Stasys Žilevičius

Posėdžio sekretorius                                                    Rimas Mackevičius

                                                Copyright © 2008-2015 LŠKMS. Visos teisės saugomos.                                     E-Mail: Administrator