Lietuvos Šaškių Kompozicijos Mėgėjų Sąjunga

 
 

Pradžia

Įstatai

Taisyklės

Vykdomasis komitetas

Lietuvos šaškių kompozitoriai

LŠKMS varžybų  kalendorius

Lietuvos sudarymo čempionatai

Lietuvos sprendimo čempionatai

Tarptautiniai konkursai

Nauji kūriniai

Nuotraukų galerija

Nuorodos

VYKDOMOJO KOMITETO POSĖDŽIO PROTOKOLAS

2015 – 04 – 18.  Nr.77

Posėdžio pirmininkas: Stasys Žilevičius

Posėdžio sekretorius: Rimas Mackevičius

 

Dalyvauja: Arūnas Bučinskas, Juozas Leišys, Rimas Mackevičius, Stasys Žilevičius.

Darbotvarkė:

1. Dėl  2015 m. Lietuvos šaškių kompozicijos mėgėjų sąjungos (LŠKMS) kompozicijų sudarymo konkurso pradedantiesiems „Viltys – 2015“ nuostatų patvirtinimo.

2. Dėl  tarptautinio šaškių kompozicijų konkurso, skirto  Antano Gimbuto atminimui organizavimo klausimų.

 

1. SVARSTYTA: 2015 m. LŠKMS kompozicijų sudarymo konkurso pradedantiesiems „ Viltys – 2015“ nuostatai.

Pranešėjas: Stasys Žilevičius.

Kalbėjo Rimas Mackevičius, Juozas Leišys.

Balsuota: už – 4, susilaikiusių ir prieš nėra.

NUTARTA: Pritarti 2015 m. LŠKMS kompozicijų sudarymo konkurso pradedantiesiems „ Viltys – 2015“ nuostatams.

 

2. SVARSTYTA: Tarptautinio šaškių kompozicijų sudarymo konkurso, skirto Antano Gimbuto atminimui organizavimo klausimai.

Pranešėjas: Stasys Žilevičius.

Kalbėjo Arūnas Bučinskas, Juozas Leišys, Rimas Mackevičius.

Balsuota: už – 4, susilaikiusių ir prieš nėra.

NUTARTA: LŠKMS pritaria Tarptautinio šaškių kompozicijų sudarymo konkurso, skirto Antano Gimbuto atminimui, pravedimui  ir paveda LŠKMS nariui Valdui Bieliauskui šių varžybų organizavimą.

 

Posėdžio pirmininkas:                                                            Stasys Žilevičius

Posėdžio sekretorius:                                                             Rimas Mackevičius

                                                Copyright © 2008-2015 LŠKMS. Visos teisės saugomos.                                     E-Mail: Administrator