Lietuvos Šaškių Kompozicijos Mėgėjų Sąjunga

 
 

Pradžia

Įstatai

Taisyklės

Vykdomasis komitetas

Lietuvos šaškių kompozitoriai

LŠKMS varžybų  kalendorius

Lietuvos sudarymo čempionatai

Lietuvos sprendimo čempionatai

Tarptautiniai konkursai

Nauji kūriniai

Nuotraukų galerija

Nuorodos

VYKDOMOJO KOMITETO POSĖDŽIO PROTOKOLAS

2015 – 07 – 10.  Nr.78

Posėdžio pirmininkas – Stasys Žilevičius

Posėdžio sekretorius – Rimas Mackevičius

 

Dalyvauja: Arūnas Bučinskas, Juozas Leišys, Rimas Mackevičius, Stasys Žilevičius.

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl 2015 metų Lietuvos šaškių kompozicijų sprendimo čempionato reglamento ir LŠKMS šaškių kompozicijų sprendimo konkurso nuostatų.

2. Dėl 2015 metų Lietuvos šaškių kompozicijų sprendimo čempionato ir LŠKMS šaškių kompozicijų sprendimo konkurso vyriausiojo teisėjo.

3. Dėl 2015 metų LŠKMS šaškių kompozicijų sprendimo konkurso prizinio fondo.

4. Dėl  tarptautinio šaškių kompozicijų sudarymo konkurso, skirto Alvydo Jovaišo atminimui.

 

1.SVARSTYTA: 2015 metų Lietuvos šaškių kompozicijų sprendimo čempionato reglamentas ir LŠKMS šaškių kompozicijų sprendimo konkurso nuostatai.

Pranešėjas: Stasys Žilevičius.

Kalbėjo: Arūnas Bučinskas, Juozas Leišys, Rimas Mackevičius.

Balsuota: 4 - už, susilaikiusių ir prieš nėra.

NUTARTA: Patvirtinti 2015 metų Lietuvos šaškių kompozicijų sprendimo čempionato reglamentą ir LŠKMS  šaškių kompozicijų sprendimo konkurso nuostatus.

 

2.SVARSTYTA: 2015 metų Lietuvos šaškių kompozicijų sprendimo čempionato ir LŠKMS  šaškių kompozicijų sprendimo konkurso vyriausiojo teisėjo kandidatūra.

Pranešėjas: Rimas Mackevičius.

Kalbėjo: Arūnas Bučinskas, Juozas Leišys.

Balsuota:3 – už, 1 – susilaikė, prieš nėra.

NUTARTA: 2015 metų  Lietuvos šaškių kompozicijų sprendimo čempionato ir LŠKMS  šaškių kompozicijų sprendimo konkurso vyriausiuoju teisėju skirti  Stasį  Žilevičių (Skuodas).

 

3.SVARSTYTA: Dėl  2o15 metų LŠKMS  šaškių kompozicijų sprendimo konkurso prizinio fondo.

Pranešėjas: Rimas Mackevičius.

Kalbėjo: Arūnas Bučinskas, Juozas Leišys, Stasys Žilevičius.

Balsuota:4 – už, susilaikiusių ir prieš nėra.

NUTARTA: 2015 metų LŠKMS šaškių kompozicijų sprendimo  konkurso priziniam fondui skirti 150 eurų.

 

4.SVARSTYTA: Tarptautinio šaškių kompozicijų sudarymo konkurso, skirto Alvydo Jovaišo atminimui, organizavimo klausimai.

Pranešėjas: Rimas Mackevičius.

Kalbėjo: Arūnas Bučinskas, Juozas Leišys, Stasys Žilevičius.

Balsuota:4 – už, susilaikiusių ir prieš nėra.

NUTARTA:  LŠKMS pritaria tarptautinio šaškių kompozicijų sudarymo konkurso, skirto Alvydo Jovaišo atminimui, pravedimui ir paveda LŠKMS nariui Rimui Mackevičiui šių varžybų organizavimą.

 

Posėdžio pirmininkas                                                                          Stasys Žilevičius

Posėdžio sekretorius                                                                           Rimas Mackevičius

                                                Copyright © 2008-2015 LŠKMS. Visos teisės saugomos.                                     E-Mail: Administrator