Lietuvos Šaškių Kompozicijos Mėgėjų Sąjunga

 
 

Pradžia

Įstatai

Taisyklės

Vykdomasis komitetas

Lietuvos šaškių kompozitoriai

LŠKMS varžybų  kalendorius

Lietuvos sudarymo čempionatai

Lietuvos sprendimo čempionatai

Tarptautiniai konkursai

Nauji kūriniai

Nuotraukų galerija

Nuorodos

VYKDOMOJO KOMITETO POSĖDŽIO PROTOKOLAS

2015 – 09-03 Nr.79

Posėdžio pirmininkas    Stasys Žilevičius

Posėdžio sekretorius     Rimas Mackevičius

 

Dalyvauja : Arūnas Bučinskas, Juozas Leišys, Rimas Mackevičius, Stasys Žilevičius.

Darbotvarkė: 

1. Dėl LŠKMS XIII suvažiavimo darbotvarkės projekto.

2. Dėl šaškių kompozicijų sudarymo II atskyrio suteikimo Vytautui Gudelioniui.

 

1. SVARSTYTA: LŠKMS XIII suvažiavimo darbotvarkės projektas.

 Pranešėjas: Stasys Žilevičius.

Kalbėjo: Arūnas Bučinskas, Rimas Mackevičius.

Balsuota: 4 – už, prieš ir susilaikiusių nėra.

NUTARTA: Siūlyti LŠKMS XIII suvažiavimo darbotvarkę:

1. LŠKMS prezidento metinė ataskaita.

2. LŠKMS Revizijos komisijos metinė ataskaita.

3. Prezidento ir Revizijos komisijos ataskaitų aptarimas.

4. Prezidento ir Revizijos komisijos ataskaitų tvirtinimas.

5. LŠKMS prezidento ir kitų vadovaujančių institucijų rinkimai.

6. LŠKMS 2016 metų varžybų kalendoriaus tvirtinimas.

7. LŠKMS stojamojo ir nario mokesčio peržiūrėjimas.

8. Romuldo Račinsko (Kėdainiai) priėmimas į LŠKMS narius.

9. Gennadij Andrejev (Latvija) priėmimas į LŠKMS narius.

10. Viktor Šulga ( Baltarusija ) priėmimas į LŠKMS narius.

11. Anatolij Terechov ( Rusija) priėmimas į LŠKMS narius.

12. Rušan Valejev ( Rusija) priėmimas į LŠKMS narius.

13. Kiti klausimai.

 

2. SVARSTYTA: Vytauto Gudelionio kandidatūra II šaškių kompozicijų sudarymo atskyriui gauti.

Pranešėjas: Stasys Žilevičius.

Kalbėjo : Juozas Leišys, Rimas Mackevičius.

Balsuota: 4 – už, prieš ir susilaikiusių nėra.

NUTARTA: Suteikti Vytautui Gudelioniui  II šaškių kompozicijų sudarymo atskyrį.

 

Posėdžio pirmininkas                                                        Stasys Žilevičius

Posėdžio sekretorius                                                         Rimas Mackevičius

 

 

                                                Copyright © 2008-2015 LŠKMS. Visos teisės saugomos.                                     E-Mail: Administrator