Lietuvos Šaškių Kompozicijos Mėgėjų Sąjunga

 
 

Pradžia

Įstatai

Taisyklės

Vykdomasis komitetas

Suvažiavimai

Lietuvos šaškių kompozitoriai

LŠKMS varžybų  kalendorius

Lietuvos sudarymo čempionatai

Lietuvos sprendimo čempionatai

Tarptautiniai konkursai

Nauji kūriniai

Nuotraukų galerija

Nuorodos

VYKDOMOJO KOMITETO POSĖDŽIO PROTOKOLAS

 

2017-06-28     Nr.85

 

Posėdžio pirmininkas – Stasys Žilevičius

Posėdžio sekretorius – Rimas Mackevičius

Dalyvauja: Arūnas Bučinskas, Rimas Mackevičius, Steponas Petrauskas, Stasys Žilevičius.

 

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl 2018 m. Lietuvos šaškių kompozicijų (100) sudarymo čempionato ir paraleliai vykdomo sudarymo konkurso nuostatų.

2. Dėl 2018 m. LŠKMS  šaškių kompozicijų sudarymo konkurso prizinio fondo.

3. Dėl 2017 m. Lietuvos šaškių kompozicijų sprendimo čempionato ir paraleliai vykdomo kompozicijų sprendimo konkurso vyriausio teisėjo paskyrimo.

 

1. SVARSTYTA: Lietuvos šaškių kompozicijų (100) sudarymo čempionato ir paraleliai vykdomo LŠKMS sudarymo konkurso nuostatų projektiniai variantai.

Pranešėjas: Stasys Žilevičius, kuris pristatė kartu su Rimu Mackevičiumi pagrindinai rengtus variantus.

Kalbėjo Arūnas Bučinskas, Rimas Mackevičius, Steponas Petrauskas,  kurie palankiai pasisakė dėl pateikiamų sudarymo čempionato ir LŠKMS sudarymo konkurso nuostatų variantų.

Balsuota: 4 - už, susilaikiusių ir prieš nėra.

NUTARTA: Patvirtinti Lietuvos šaškių kompozicijų sudarymo čempionato ir LŠKMS šaškių kompozicijų sudarymo konkurso nuostatus.

 

2. SVARSTYTA: LŠKMS šaškių kompozicijų sudarymo konkurso prizinio fondo dydis.

Pranešėjas: Rimas Mackevičius, kuris pateikė konkrečius skaičius.

Kalbėjo: Arūnas Bučinskas, Steponas Petrauskas, Stasys Žilevičius, jie pranešėjui neoponavo ir pritarė.

Balsuota: 4 – už, susilaikiusių ir prieš nėra.

NUTARTA: 2017 metų LŠKMS šaškių kompozicijų sudarymo konkurso priziniam fondui skirti 240 eurų.

 

3. SVARSTYTA: 2017 m. Lietuvos šaškių kompozicijų sprendimo čempionato ir LŠKMS šaškių kompozicijų sprendimo konkurso vyriausio teisėjo kandidatūra.

Pranešėjas: Stasys Žilevičius pasiūlė Rimo Mackevičiaus (Vilnius) kandidatūrą akcentuodamas, kad jis ne kartą sėkmingai suteisėjavo prieš tai buvusiuose Lietuvos čempionatuose.

Kalbėjo: Arūnas Bučinskas, Steponas Petrauskas, kurie tai minčiai pritarė. Neatsisakė nuo pasiūlymo ir pranešėjo pasiūlytas kandidatas.

Balsuota: 3 – už, 1 – susilaikė, prieš nėra.

NUTARTA: 2017 m. Lietuvos šaškių kompozicijų sprendimo čempionato ir LŠKMS šaškių kompozicijų sprendimo konkurso vyriausiu teisėju paskirti Rimą Mackevičių, Vilnius.

 

Posėdžio pirmininkas                                                              Stasys Žilevičius

Posėdžio sekretorius                                                               Rimas Mackevičius

 

 

                                                Copyright © 2008-2017 LŠKMS. Visos teisės saugomos.                                     E-Mail: Administrator