Lietuvos Šaškių Kompozicijos Mėgėjų Sąjunga

 
 

Pradžia

Įstatai

Taisyklės

Vykdomasis komitetas

Suvažiavimai

Lietuvos šaškių kompozitoriai

LŠKMS varžybų  kalendorius

Lietuvos sudarymo čempionatai

Lietuvos sprendimo čempionatai

Tarptautiniai konkursai

Nauji kūriniai

Nuotraukų galerija

Nuorodos

VYKDOMOJO KOMITETO POSĖDŽIO PROTOKOLAS

 

2018 m. kovo 11 d.  Nr.88

 

Dalyvavo: Rimas Mackevičius, Virmantas Masiulis, Steponas Petrauskas

 

Pirmininkas – Virmantas Masiulis

Sekretorius - Rimas Mackevičius

 

DARBOTVARKĖ:

Dėl 2018m. Lietuvos šaškių kompozicijų sudarymo čempionato/LŠKMS konkurso etiudų skyriaus teisėjo.

 

SVARSTYTA: 1. Dėl  2018m. Lietuvos šaškių kompozicijų sudarymo čempionato/LŠKMS konkurso etiudų skyriaus teisėjo.

Balsuota: už-3, prieš ir susilaikiusių nebuvo.

 

NUTARTA: 2018 m. Lieuvos šaškių kompozicijų sudarymo čempionato/LŠKMS konkurso etiudų skyriaus teisėju paskirti  Johan Bastiaannet (Olandija) vietoje atsisakiusio A.Moiseyev.

 

Posėdžio pirmininkas                                                                            Virmantas Masiulis

Posėdžio sekretorius                                                                               Rimas Mackevičius

                                                Copyright © 2008-2017 LŠKMS. Visos teisės saugomos.                                     E-Mail: Administrator