Lietuvos Šaškių Kompozicijos Mėgėjų Sąjunga

 
 

Pradžia

Įstatai

Taisyklės

Vykdomasis komitetas

Suvažiavimai

Lietuvos šaškių kompozitoriai

LŠKMS varžybų  kalendorius

Lietuvos sudarymo čempionatai

Lietuvos sprendimo čempionatai

Tarptautiniai konkursai

Nauji kūriniai

Nuotraukų galerija

Nuorodos

VYKDOMOJO KOMITETO POSĖDŽIO PROTOKOLAS

              

2018-05-16                              Nr.89

 

Dalyvavo: Rimas Mackevičius, Virmantas Masiulis, Steponas Petrauskas

 

DARBOTVARKĖ:

1.Dėl šaškių kompozicijų sprendimo pirmo atskyrio suteikimo Jonui Šiožiniui.

2.Dėl šaškių kompozicijų sudarymo trečio atskyrio suteikimo Petrui Rimšai.

3.Dėl šaškių kompozicijų sudarymo kandidato į sporto meistrus atskyrio suteikimo Vytautui Gudelioniui.

 

SVARSTYTA:

1.Dėl šaškių kompozicijų sprendimo pirmo atskyrio suteikimo Jonui Šiožiniui.

Kalbėjo Steponas Petrauskas . 2015 m. Lietuvos šaškių kompozicijų sprendimo čempionatas 81 balas. 2016 m. Lietuvos šaškių kompozicijų sprendimo čempionatas 30 balų. 2017 m. Lietuvos šaškių kompozicijų sprendimo čempionatas 43 balai. Surinko 154 balus įvykdė 1 atskyrio normatyvą.

 

NUTARTA: Suteikti Jonui Šiožiniui šaškių kompozicijų sprendimo pirmą atskyrį.

 

2.Dėl šaškių kompozicijų sudarymo trečio atskyrio suteikimo Petrui Rimšai.

Informavo Rimas Mackevičius. P.Rimša 2018 m. Lietuvos šaškių kompozicijų sudarymo čempionate daminių problemų -100 skyriuje užėmė ketvirtą vietą (2 kvalifikaciniai balai), 1999 m. Lietuvos čempionate rusiškomis šaškėmis problemų skyriuje užėmė penktą vietą (2 kvalifikaciniai balai), iš viso – 4 balai, įvykdytas trečias atskyris.

 

NUTARTA: Suteikti Petrui Rimšai šaškių kompozicijų sudarymo trečią atskyrį.

 

3.Dėl šaškių kompozicijų sudarymo kandidato į sporto meistrus atskyrio suteikimo Vytautui Gudelioniui.

Informavo Rimas Mackevičius (informacija pridedama).

 

NUTARTA: Suteikti Vytautui Gudelioniui šaškių kompozicijų sudarymo kandidato į sporto meistrus atskyrį.

 

Posėdžio pirmininkas                                              Virmantas Masiulis

Posėdžio sekretorius                                               Rimas Mackevičius

 

 

                                                Copyright © 2008-2017 LŠKMS. Visos teisės saugomos.                                     E-Mail: Administrator