Lietuvos Šaškių Kompozicijos Mėgėjų Sąjunga

 
 

Pradžia

Įstatai

Taisyklės

Vykdomasis komitetas

Lietuvos šaškių kompozitoriai

LŠKMS varžybų  kalendorius

Lietuvos sudarymo čempionatai

Lietuvos sprendimo čempionatai

Tarptautiniai konkursai

Nauji kūriniai

Nuotraukų galerija

Nuorodos

VYKDOMOJO KOMITETO POSĖDŽIO PROTOKOLAS

2019-08-02 Nr.96

LIETUVOS ŠAŠKIŲ KOMPOZICIJOS MĖGĖJŲ SĄJUNGOS VYKDOMOJO KOMITETO POSĖDŽIO, ĮVYKUSIO 2019 M. RUGPJŪČIO  02 D.,

PROTOKOLAS   Nr.96

Dalyvauja: Arūnas Bučinskas, Algimantas Kačiuška, Rimas Mackevičius, Steponas Petrauskas, Romualdas Račinskas, Petras Rimša

Posėdžio pirmininkas - Algimantas Kačiuška

Posėdžio sekretorius - Rimas Mackevičius

Darbotvarkė:

1.Dėl LŠKMS XVII (2019 m.) suvažiavimo vietos, laiko, darbotvarkės.

2.Dėl 2019 m. Lietuvos šaškių kompozicijų sprendimo čempionato reglamento.

3. Dėl 2019 m. Lietuvos šaškių kompozicijų sprendimo čempionato vyriaus. teisėjo, vyriaus. sekretoriaus.

4. Dėl lėšų skyrimo 2019 m. Lietuvos šaškių kompozicijų sprendimo čempionato priziniam fondui.

 Svarstyta:

1.Dėl LŠKMS XVII (2019 m.) suvažiavimo vietos, laiko, darbotvarkės.

Informavo Algimantas Kačiuška.

Pasisakė Rimas Mackevičius, Steponas Petrauskas.

Nutarta:

LŠKMS XVII (2019 m.) suvažiavimą pravesti rugsėjo 28 d., šeštadienį, Kėdainių sporto centro rekreacijos ir sporto komplekso patalpose adresu: Parko g.6, Vilainių kaimas, Vilainių seniūnija, Kėdainių rajonas. Suvažiavimo pradžia – 12 val.

Patvirtinti tokią suvažiavimo dienotvarkę:

1.1. LŠKMS prezidento metinė ataskaita.

1.2. LŠKMS Revizijos komisijos metinė ataskaita.

1.3. Prezidento ir Revizijos komisijos ataskaitų aptarimas.

1.4. Prezidento ir Revizijos komisijos ataskaitų tvirtinimas.

1.5. LŠKMS 2020 metų varžybų kalendoriaus tvirtinimas.

1.6. Kiti klausimai.

Balsuota: už - 6, prieš ir susilaikiusių nebuvo.

2.Dėl 2019 m. Lietuvos šaškių kompozicijų sprendimo čempionato reglamento.

Informavo Algimantas Kačiuška.

Pasisakė Rimas Mackevičius, Steponas Petrauskas.

Nutarta:

 Patvirtinti 2019 m. Lietuvos šaškių kompozicijų sprendimo čempionato reglamentą (reglamentas pridedamas).

Balsuota: už - 6, prieš ir susilaikiusių nebuvo.

3. Dėl 2019 m. Lietuvos šaškių kompozicijų sprendimo čempionato vyriaus. teisėjo, vyriaus. sekretoriaus.

Informavo Rimas Mackevičius.

Pasisakė Steponas Petrauskas, Algimantas Kačiuška.

Nutarta:

2019 Lietuvos šaškių kompozicijų sprendimo čempionato vyriaus. teisėju patvirtinti Steponą Petrauską, vyriaus. sekretorium Algimantą Kačiušką.

Balsuota: už - 6, prieš ir susilaikiusių nebuvo.

4. Dėl lėšų skyrimo 2019 m. Lietuvos šaškių kompozicijų sprendimo čempionato priziniam fondui.

Informavo Algimantas Kačiuška.

Kalbėjo Rimas Mackevičius.

Nutarta:

2019 m. Lietuvos šaškių kompozicijų sprendimo čempionato priziniam fondui iš LŠKMS lėšų skirti 60 EUR.

Balsuota: už - 6, prieš ir susilaikiusių nebuvo.

 

Posėdžio pirmininkas                                           Algimantas Kačiuška

Posėdžio sekretorius                                            Rimas Mackevičius

                                                Copyright © 2008-2019 LŠKMS. Visos teisės saugomos.                                     E-Mail: Administrator