Lietuvos Šaškių Kompozicijos Mėgėjų Sąjunga

 
 

Pradžia

Įstatai

Taisyklės

Vykdomasis komitetas

Lietuvos šaškių kompozitoriai

LŠKMS varžybų  kalendorius

Lietuvos sudarymo čempionatai

Lietuvos sprendimo čempionatai

Tarptautiniai konkursai

Nauji kūriniai

Nuotraukų galerija

Nuorodos

VYKDOMOJO KOMITETO POSĖDŽIO PROTOKOLAS

2019-08-30 Nr.97

LIETUVOS ŠAŠKIŲ KOMPOZICIJOS MĖGĖJŲ SĄJUNGOS VYKDOMOJO KOMITETO POSĖDŽIO, ĮVYKUSIO 2019 M. RUGPJŪČIO  30 D.,

PROTOKOLAS   Nr.97

Dalyvauja: Arūnas Bučinskas, Algimantas Kačiuška, Rimas Mackevičius, Steponas Petrauskas, Romualdas Račinskas, Petras Rimša

Posėdžio pirmininkas - Algimantas Kačiuška

Posėdžio sekretorius - Rimas Mackevičius

Darbotvarkė:

1. Dėl šaškių kompozicijos II atskyrio suteikimo Petrui Rimšai.

2. Dėl Antano Smaidrio priėmimo į LŠKMS.

Svarstyta:

1. Dėl šaškių kompozicijos II atskyrio suteikimo Petrui Rimšai.

Informavo Rimas Mackevičius.

Nutarta:

Petrui Rimšai suteikti šaškių kompozicijos II atskyrį.

Balsuota: už - 6, prieš ir susilaikiusių nebuvo.

2. Dėl Antano Smaidrio priėmimo į LŠKMS.

Su Antano Smaidrio pareiškimu supažindino Algimantas Kačiuška.

Kalbėjo Rimas Mackevičius.

Nutarta:

Antaną Smaidrį priimti į LŠKMS.

Balsuota: už - 6, prieš ir susilaikiusių nebuvo.

 

Posėdžio pirmininkas                                           Algimantas Kačiuška

Posėdžio sekretorius                                            Rimas Mackevičius

 

 

                                                Copyright © 2008-2019 LŠKMS. Visos teisės saugomos.                                     E-Mail: Administrator